lauantai 12. toukokuuta 2012

Yöpäivystyksen järjestäminenkin vaatii uudelleenarviota

Yöpäivystyksen järjestäminenkin vaatii uudelleenarviota

“Hädän hetkellä apu on saatava välittömästi” kirjoitti kaupunginvaltuutettu Eero Yrjö- Koskinen Aamupostissa (8.5.) , että on vaikea kuvitella,ettei Riihimäellä enää öisin saisi lääkinnällistä apua. “Herätkää Riihimäen valtuutetut”, kirjoitti Pertti Haavisto Aamupostissa (9.5.) ja ihmetteli Riihimäen sairaalan alasajoa. Riihimäen kaupunginhallitus antoi 7.5. lausunnon terveyskeskuksen kuntayhtymälle päivystysyksikön toiminnallisesta kehittämisestä kahden vaihtoehdon pohjalta: Toisen suunnitelman mukaan päivystys keskitettäisiin Hämeenlinnaan ja toisen mukaan Riihimäkeen. Riihimäen puolesta äänestivät Juulia Tuominen, Mirja Lammi, Kerttu Lahtinen, Eija Aittola ja Riku Bitter. Hämeenlinnan puolesta äänestivät Kari Kaistinen, Ilpo Ropponen, Maija Auvinen ja Kai Heimonen. Taustana ratkaisuihin vaikuttaa Riihimäen talouskriisi ja väärä ongelmanratkaisu. Kanta- Häme on liian pieni huolehtimaan kasvavista erikoissairaanhoidon kuluista. Riihimäen edun mukaisia ratkaisuja ei saada Kanta- Hämeestä. Riihimäen päättäjien tulee irtaantua Kanta- Hämeen strategioista ja ryhtyvät katsomaan asioita Riihimäen edun kannalta. Riihimäen tulee käynnistää heti keskustelut HUS:in ja Hyvinkään sairaalan kanssa niin yöpäivystyksestä kuin erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Lisäksi Riihimäki tarvitsee kuntaliitoksen Hyvinkään kanssa. Se edellyttää siirtymistä Uudenmaan maakuntaan. Mutta se on vain hyvä, sillä Uusimaa on Suomen kehityksen moottori ja siitä voidaan saada jotakin tällekin alueelle.

Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus on 28.9.2011 hyväksynyt säästösuunnitelman vuosille 2011–2012.
Säästösuunnitelmassa erikoissairaanhoidon päivystys on päätetty keskittää Hämeenlinnaan, jolla sairaanhoitopiirin hallitus
tavoittelee n. 1,5 M€ säästöjä. 

Tämän hetken suunnitelman mukaan erikoissairaanhoidon päivystys keskitetään Hämeenlinnaan, ja perusterveydenhuollon
vastuulla oleva yleislääkäritasoinen päivystys aloittaa toimintansa 1.10.2012 RYKS:in tiloissa.

Toiminnan järjestämisestä 1.10.2012 jälkeen on laadittu toiminnallinen suunnitelma. Suunnitelmassa on käsitelty kahta eri
vaihtoehtoa ja niiden vaatimia lisäresursseja ja kustannusvaikutuksia.

Toiminnan ja vaihtoehtojen arviointia

Lisäresursoinnin minimitaso on kuvattu vaihtoehdossa B, jossa yöpäivystys on siirretty Hämeenlinnaan. Tässä
vaihtoehdossa Riihimäen seudun kustannukset nousevat lisähenkilökunnan myötä joka tapauksessa nykyiseen verrattuna
n. 613 000 euroa. Jo tämä summa on nykyisessä kuntien taloustilanteessa merkittävä. Vaihtoehdossa A säilytetään myös
yleislääkäritasoinen yöpäivystys.Yöpäivystyksen säilyttäminen Riihimäellä nostaa kustannuksia vaihtoehto B:hen verrattuna
n. 500 000 euroa. 

Toiminnan järjestäminen niin A- tai B – vaihtoehdon mukaan aiheuttaa lisäkustannuksia. Kumpikaan vaihtoehto ei takaa
parasta mahdollista tulosta. Sen takia on suorastaan ihmeellistä, että Hyvinkää- korttia ei ole tutkittu. Yöpäivystyksen
järjestämistä tulee kiireellisesti tutkia yhdessä Hyvinkään kanssa. Asiaa auttaisi kuntaliitos Hyvinkään kanssa. Hyvinkäälle
on puolta lyhyempi matka kuin Hämeenlinnaan.
Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon ja sairaalan palvelut ovat laadullisesti korkeatasoiset ja määrällisesti
kilpailukykyiset. Hyvinkään läheisyys puoltaa päivystyspalveluiden järjestämistä mieluummin Hyvinkäältä kuin
Hämeenlinnasta.

Mikko Lund

Ei kommentteja: