maanantai 28. syyskuuta 2015

Riihimäki ei osaa hoitaa talouttaan saati korjata tilinpäätöstään

Riihimäki ei osaa hoitaa talouttaan saati  korjata tilinpäätöstään


Näin se on nähtävä. Riihimäki on velkaantunut velkaantumistaan. Kaupungin kassa on tyhjä. Kaupungin maksuvalmius on velan oton varassa. Kaupungin omavaraisuusaste on vain 39%. Talouden tasapainotuksesta on puhuttu  ja asetettu jopa toimikuntia, mutta tilanne on luisunut vuosi vuodelta pahemmaksi. Riihimäki, sen virkamiehet ja luottamushenkilöt eivät osaa hoitaa talouttaan.

Osaamattomuudesta  ja peräti kyvyttömyydestä kertoo sekin, että kaupunki ei osaa ja halua  asiallisesti korjata tilinpäätöstään. KHO  kumosi 2009 tilinpäätöksen ja Hämeenlinnan hallinto- oikeus kumosi 3012 tilinpäätöksen. Perusteena oli, että tilinpäätös ei antanut oikeaa kuvaa kaupungin taloudesta. Suurin syy  siihen oli siinä, että  poistosuunnitelmaa  ei ollut laadittu  kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan. Se johti liian pieniin poistoihin, joka antoi väärän kuvan kaupungin taloudesta.

Tilinpäätöksen korjaaminen olisi edellyttänyt poistosuunnitelman korjaamista, mutta kaupunginhallitus päätti ettei sitä korjata. Sen sijaan liitetietoja vähän korjataan ja muutetaan. Mutta sillä tavalla ei tilinpäätöksen vääristymää saada korjatuksi.

Tilinpäätöksen korjaamista  vääristää myös korjaajien esteellisyys. Kaupunginjohtaja  esittelee asiaa kuin ei mitään ongelmaa  olisi.  Tarkastuslautakunnan tulee järjestää tilintarkastus ja huolehtia sen laillisuudesta ja asiallisuudesta. Asiassa on jo nyt rikottu hyvää tilintarkastustapaa.

Vuoden 2012 tilit tarkastaa sama tilintarkastusyhteisö, joka ne on tarkastanut aiemminkin.  Kyse on siitä, että  pukki toimii nyt kaalimaan vartijana.  Yhteisö ei näe ja tunnista omia virheitään.

Tyhjän kassan politiikan ja kaupunginjohtajan "vahvan talouden" - mainoksen välillä  ammottaa  syvä kuilu. Se kertoo kaupunginjohtajan joko täydellisestä talousmatematiikan ymmärtämättömyydestä tai tietoisesta kansalaisten sumutuksesta. Luulisi 0-kassan johtavan valtuutetut viimeinkin huomaamaan tulleensa perin juurin erehdytetyksi. Suosittelisin hätäavuksi siirtymistä rehellisyyden ja avoimuuden politiikkaan.

Minä näen ainoaksi mahdollisuudeksi vielä kansalaistoiminnan. Meidän tulee saattaa kaupunki kaupunkilaisten kontrollin kohteeksi. Poliittisten luottamushenkilöiden  olisi pitänyt asia hoitaa, mutta heistä on tullut virkamiesten syöttiläitä, poliittisia sätkynukkeja.

Kansalaiset voivat vaatia tietoja, tehdä valituksia ja kirjoittaa kanteluita. Kaupungin koko toiminta on tehtävä  kaupunkilaisten  valvonnan  kohteeksi.  Meidän on herättävä ja tunnustettava, että meille ei riitä tämä kaunistelu ja vääristely,  vaadimme rehellisyyttä, avoimuutta, laillisuutta ja kohtuutta!


Mikko Lund

maanantai 21. syyskuuta 2015

Tiedätkö mihin pääministeri Juha Sipilän ( kesk) hallitus vie meidät?

Tiedätkö mihin pääministeri Juha Sipilän ( kesk) hallitus vie meidät?


Asetan tällaisen kysymyksen ja kutsun Sinua samalla vakavasti pohtimaan, mihin keskustan puheenjohtaja , pääministeri Juha Sipilän hallitus oikein on viemässä Suomen ja suomalaiset. Minä tarkastelen asiaa en populististen puheiden ja aikomusten perusteella, vaan tekojen ja puheiden analyysin perusteella.  Sipilä on rakentamassa Suomesta  jopa keskustapuolueen ohjelmien vastaista luokkayhteiskuntaa  ja lopputuloksena on hyvinvointivaltion ajaminen alas. Onko keskustalla  ja Suomella tähän varaa?  Tätäkö  halutaan?

Tätä johtopäätöstä tukee  hallituksen lakipaketti työehtojen heikentämisestä. Hallitus on varautunut leikkaamaan ylityökorvauksia ja muita työehtosopimuksissa hyväksyttyjä ehtoja. Hallitus toimii suoraan työnantajien etujen ja toiveiden mukaisesti  ja haluaa syrjäyttää ay- liikkeen toimijana ja neuvottelu-kumppanina. Esitys johtaa ja johtaisi  työsopimusten yleissitovuuden romuttamiseen ja   luokkasuhteiden  kärjistymiseen  työn ja pääoman välillä. Työmarkkinajärjestöjen keskinäinen ja myös hallituksen kanssa tapahtuva yhteistyö on olennainen osa toimivaa hyvinvointivaltiota. 

Esitys johtaisi myös  yhteiskunnan heikompiosaisten kurittamiseen. Kun työehtoja ja palkkoja huononnettaisiin, pienipalkkaiset ihmiset  sysättäisiin yhä enemmän  sosiaalituelle. Ihmiset joutuisivat yhä enemmän sosiaalimenojen varaan samalla kun niistäkin säästettäisiin, jolloin  ihmiset  joutuisivat  avun tarpeen  ja niukkenevien tukien ristiriitaan. Hyvinvointivaltion perusta  murenisi. Enää ei ole takuuta siitä,  että kaikista pidetään huolta

Pääministeri Juha Sipilä tuntee henkilökohtaista kiinnostusta verosuunnitteluun. Mitä siitä on odotettavissa?  Sipilän ikioma löytö ja julkilausutusti pääministeri Sipilän 100-prosenttisesti tukema eli ex-julkikokoomuslainen ja myös yksinomaan ent. sveitsiläinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ymmärtää   - ja siis ilman ensi vuodeksi SSS-hallituksen suunnittelemaa veronkiertäjien riemuvuotta  - asianmukaisesti "kotouttaa" veronmaksun piiriin verokeidasyhtiöyhteyksillään  Suomen valtiolta pimitettyjä liiketuloja.

Kyse on tiettävästi ensimmäisestä tapauksesta Suomessa, jossa hallituksen ministeri on ollut mukana verokeidasyhtiössä. Ministeri Anne Berner (kesk.) on toiminut johtotehtävissä veroparatiisiyhtiössä, jonka toimintaan liittyy myös verosuunnittelua. Berner nimitettiin hallituksen jäseneksi luxemburgilaiseen Saltri II LuxCo-yhtiöön joulukuussa 2012. Luxemburgin kaupparekisterin mukaan Berner on edelleen virallisesti yhtiön hallituksen jäsen. Liikenne- ja viestintäministeri kuitenkin kertoo jättäneensä eroilmoituksen hallitusjäsenyydestä jo toukokuussa 2015.

Mikä on ministeri Bernerin moraali  ja mitä hän salailee  pääministerin suojelemana?  Mainintaa veroparatiisiyhtiön hallituksen jäsenyydestä ei löydy. Siitä ei kerrota Bernerin kotisivulla. Sitä ei lue valtioneuvoston sivulla. Siitä ei ole mainintaa ministerin kesäkuussa jättämässä sidonnaisuus-ilmoituksessa,  vaikka Ylen tietojen mukaan Berner listataan vielä syyskuussakin luxemburgilaisyhtiön hallituksen jäseneksi Luxemburgin kaupparekisterissä.
Anne Berner väittää itse jättäneensä eroilmoituksen yhtiön hallituksen jäsenyydestä toukokuussa. Hän oli siis joka tapauksessa veroparatiisiyhtiön kovassa ytimessä ainakin vielä vaalien jälkeen – tultuaan jo kansanedustajaksi.

Tämä vain yksi konkreettinen esimerkki   osoittanee, että  SSS- miesten ja naisten puheet  ovat paljossa paksua  mutta kaunisteltua satua  ja teot kertovat, mihin pyritään.

Toinen juttu on sitten hallituksen suunnitelmat, että    ensi vuoden ajan jopa törkeästä veropetoksesta selviäisi pelkällä veronkorotuksella, jos ilmoittaa verottajalta salaamansa tulot ja varat. Katumuslaki saattaisi rikkoa kansalaisten yhdenvertaisuutta, sanovat lakiehdotusta arvostelevat oikeusoppineet.

Hallitus valmistelee lakia, jonka avulla välttää rikostuomion verorikoksista, jos ilmoittaa oma-aloitteisesti verottajalta kätkettyjä tulojaan ja varojaan. Lain tavoite on saada ulkomailla rahojaan piilottelevat suomalaiset tuomaan ne verotuksen piiriin Suomessa.

Katumuslaki olisi voimassa vain ensi vuoden ajan. Se koskisi myös perintö- ja lahjaverotusta.

Määräaikainen laki tarjoaisi syytesuojan jopa törkeän veropetoksen tunnusmerkit täyttävästä tulojen kätkemisestä. Maksimirangaistus siitä on neljä vuotta vankeutta. Laki olisi Suomessa poikkeuksellinen.

Hallituksen politiikka  rikkoo paljossa yhdenvertaisuutta ja lisää eriarvoisuutta  ja  kiristää yhteiskunnallista  ilmapiiriä, kuten nyt on  käynyt  ay- liikkeen perjantaisen suuren mielenilmaisunkin todistamana.  Vastatoimena ay- liikkeessä on jo ehdotuksia suurista palkankorotuksista ja jopa yleislakosta  seuraavan työsopimusneuvotteluiden aikaan. Palkkatyöläiset ja muu köyhälistö ei halua  itsensä kusettamista. He haluavat olla tasa-arvoisia yhteiskunnan toimijoita ja vaikuttaa mitä yhteiskunnan pöydissä päätetään niin työehdoista kuin sosiaaliturvasta.

Kysymys on täysin luonnollisesta vastareaktiosta  siihen, kun yhteiskunnan normaalit pelisäännöt hylätään ja kun hallitus alkaa  sanella asioita. Hallituksen esitys on kuin suoraan työnantajien pöydältä. Kyllä se kiukkua  ja suuttumusta nostaa!

Onko keskustalla ja muilla hallituspuolueilla  varaa tähän?  Vaaleissa ja sen jälkeen mielipidemittauksissa voidaan jokin aika olla johdossa  ja harjoittaa valittua sanelupolitiikkaa , mutta se tiedetään, että sieltä voidaan tulla alas. Perussuomalaisille on jo näin käynyt, kannatus katoaa. Muille hallituspuolueille voi käydä samoin.  Kehitystä voi jouduttaa hallituksen  harjoittama politiikka.  Ihmiset seuraavat asioita ja ovat valmiit reagoimaan  siihen. Ollaanko nyt keskustan johdolla  ja muiden hallituspuolueiden siunauksella romuttamassa  suomalaisen yhteiskunnan sopimusjärjestelmä?  Järjestelmässä työehdot  ja palkat ovat olleet   olennainen osa  toimivaa ja  yhteisymmärrykseen perustuvaa  hallitsemistapaa. Onko tälle realistisesti vaihtoehtoja?

Lähiaikojen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen päätöksistä nähdään, mihin Suomi on matkalla. Todella pahalta näyttää!

Mikko Lund

maanantai 14. syyskuuta 2015

Kumpi vetää pitemmän korren: Sipilän hallitus vai ay- liike?

Kumpi vetää pitemmän korren: Sipilän hallitus vai ay- liike?


Sipilän hallituksen kolme  puoluetta keskusta. kokoomus ja perussuomalaiset  ovat paistatelleet julkisuudessa ensimmäiset sata päivää. Se on eittämättä ollut tyypillistä uuden hallituskauden viehätystä. Myönteistä palstatilaa on tullut ja yhteistyön nimiin on vannottu. Yhteistyö  on sujunutkin tavattoman hyvin. Mutta entä sitten, kun arki kävelee vastaan, kuten ensi perjantaina.

Yleisesti on pelätty, että perussuomalaiset tulevat olemaan  ongelma hallitustyössä. On epäilty, että he eivät pysy hallitusohjelman takana.  Suuri on ollutkin yllätys. kun mitään perussuomalaisten irtiottoja tai erimielisyttä ei ole tullut  esiin. Jos yksimielisen julkisivun takana on kuplinut, niin erimielisyydet on lakaistu siististi maton alle. Enemmän katetta perussuomalaisten politiikan arviointiin onkin saatu  Sipilän hallituksen politiikasta.

Yleistä arviota  perusuomalaisten hallitustaipaleesta  on   alkanut varjostaa    yhä  yksilöidymmin puheet perusuomalaisten teoista Sipilän hallituksen politiikassa:  Perussuomalaiset  on nimetty takinkääntäjiksi!
Puheet vaalien aikaan ovat olleet yhtä ja nyt hallituksessa toista.

Katetta tälle johtopäätökselle antaa erityisesti  pakolaiskysymys sekä  Sipilän hallituksen yleinen  politiikka.  Pakolaiskysymyksessä  Soini on vaivautunut ainoastaan lausumaan, että ” turvapaikkapolitiikkaa tehdään pää kylmänä ja sydän lämpimänä”.  Muuta lausuntoa ei ole saatu, vaikka kenttä on puhunut tiukastikin   pakolaisia vastaan. Soinin puheet vaalien aikaan on nähty täysin toiseksi  kuin ministeriauton takapenkkiläisen kommentit pakolaispolitiikkaan tai Sipilän hallituksen säästöpolitiikkaan.

Sovittamattoman  ristiriidan on tuonut esiin hallituksen säästötoimet. Hallitus ilmoitti leikkaavansa palkansaajien ylityökorvauksia, pitkiä lomia ja muita työsuhteen ehtoja, joista normaalisti normaaliaikana  sovitaan  työmarkkinajärjestöjen kesken. Nyt työmarkkinajärjestöt sivuutettiin yksipuolisesti.

SAK, Akava ja STTK  ovat ilmoittaneet   vastustavansa hallituksen leikkausesityksiä. Hallituksen suunnitelmat on nimetty pakoksi ja kiristykseksi. Ensi perjantai on toiminta-päivä, jonka menetykset työnantaja EK on arvioinut  400 miljoonaksi euroksi. Mielenilmaisu pysäyttää 60 paperi- kartonki- ja sellutehdasta. 50 000 jäsenisen AKT:n  työnseisaus pysäyttää liikenteen lähes täysin! Laajassa mitassa myös koulut ja päiväkodit  voivat olla suljettuja.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala todistaa liittonsa tuntoja, ettei ”hallitus jättänyt meille muuta mahdollisuutta” !

Kyllä Sipilän hallituksen toimet ovat olleet tavattoman amatöörimäisiä. Niistä on puuttunut tasavertainen neuvotteluote ja -henki. Yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltiin, mutta kun se  kariutui, hallitus alkoi yksipuolisesti näyttää, että he sanelevat ja  päättävät eduskuntaenemmistöllä. Se oli kuin sodanjulistus ammattiyhdistysliikkeelle, jonka ei ole tarvinnut alistua Suomessa edes työnantajien saneluun.

Hallitus on velkaantumiskehityksen vanki. Velkaantumisen taittamispuheesta huolimatta velkaa otetaan 5 miljardia euroa ensikin vuonna. Ehkä  ay- liike ei ole täysin tiedostanut velkaantumiskehityksen vaaroja ja samalla uskotaan talouskasvun hoitavan velkaongelman. 

Kansa näyttää ajattelevan Sipilän toimista kuin savolaismies, ”en ole puolesta enkä vastaan vaan päinvastoin”. Iltasanomien Taloustutkimuksella tekemän tutkimuksen mukaan erittäin tai melko tyytyväisiä hallitukseen on enää vain alle puolet, 47 %. Hallituksen suosio on karisemassa, erityisesti se on laskussa perusuomalaisten keskuudessa.

Nyt sitten katsotaan  kenen perse kestää tätä kyytiä. Minä olen varma. että  ay- liike ei ole vain historiaa, niin kuin kokoomusnuorissa on toivottu. Näilläkin mielenosoituksilla ay- liike osoittaa, ettei sitä voida noin vain sivuuttaa.  Yhteiskuntasuhteiden tietoinen kärjistäminen ja  tulehtuminen  tekee hallituksenkin vaelluksen vaikeaksi  ellei peräti mahdottomaksi.  Jo nyt ay- liikkeessä vastatoimena  puhutaan reiluista palkankorotuksista ja jopa yleislakosta. Vaalikaudenkin mittaan yksipuolinen sanelu  ja määrääminen ei tule tuomaan tulosta. Tällaisen politiikan harjoittaminen tulee syömään erityisesti perussuomalaisten kannatusta, mutta se voi yllättävästi  peräti kaataa Sipilän hallituksen. Perussuomalaisten kannattajat ovat laajasti tyytymättömiä  Sipilän hallitukseen.

Mikko Lund


perjantai 11. syyskuuta 2015

Riihimäen päättäjät viimeisen vaihtoehdon edessä

RIIHIMÄEN PÄÄTTÄJÄT VIIMEISEN VAIHTOEHDON EDESSÄ

Pettäjän retoriikka  paljastuu
Lähtökohtaisesti on niin, että tilinpäätös kunnassa on tarkoitettu kertomaan ensisijalla rahoituslaskelmalla kunnan kyvystä rahoittaa velvoitteensa, ts. rahoittaa käyttötalousmenot ja velan hoito. Oikeamääräisillä poistoilla varaudutaan vuosittain korjausinvestointien rahoittamiseen. Ylijäämä/alijäämä ei ole itsetarkoitus, vaan tavoitteena on kunnan vakaa rahoitusasema ja kyky vastata velvoitteistaan.

Sitä ei  Riihimäen kaupungin valtuusto poliittisessa tarkoitushakuisuudessaan ole halunnut ymmärtää!

Tässä on mennyt kaupunginvaltuustolta puurot ja vellit sekaisin - tulosta on haluttu manipuloida poistoilla ylijäämän osoittamiseksi. Samaan päämäärään on pyritty myös muilla toimenpiteillä - konsernin sisäisillä tasekaupoilla ja  organisointimuutoksilla julkisesta yksityiseksi. Muutokset ovat tuoneet taseeseen "tuulen tuomia tuloja" ei rahaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajakin on taannoin eräässä AP:n kirjoituksessaan todennut, että tilinpäätösjärjestelyissä kaikki voitava alijäämän välttämiseksi on  jo tehty.

Kaupunki on tietoisesti ja tarkoituksellisesti  manipuloinut poistoja noin 30 miljoonan edestä vuodesta 2009. Tällä sumutuksella korjausinvestointeja on jätetty rahoittamatta yli yhden veroprosentin vuosittaisen tuoton (n 5 miljoonaa euroa) verran vuodesta 2009 alkaen.

Seurauksena on ollut velkakannan jatkuva kasvu emokaupungin ja tytäryhtiöiden taseissa. Yksistään kaupungin 120 miljoonan veloista (lainakanta noin 4000 euroa/asukas) voi tasekikkailun arvioida johtaneen velkakannan kasvuun neljänneksen verran. Velkaa on siirretty konserniin ja konsernin velka on jo yksistään 178 miljoonaa euroa, 6087 euroa / asukas.

Suurin syyllinen tähän kehitykseen on Riihimäen kaupunginjohtaja. Luottamushenkilöt luottavat vallitsevaan mantraan: Riihimäellä kaikki hyvin!

Tulevaisuuden suuri kysymys onkin, miten kaupunki rahoittaa käyttötalouden  (käyttömenot )noin 170 miljoonaa, infran korjaustarpeet ja velkasalkun hoidon  varsinaisilla tuloilla.  Verotulot ovat vain noin 117 miljoonaa euroa. Leikkaukset ovat välttämättömiä, mutta poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei niitä hyväksy, vaan siirtää ja siunaa, että aika hoitaisi kaiken.

Mitä on tehtävä  talouden tasapainottamiseksi?

Menoja pitäisi leikata, sillä se olisi ensisijaista talouden tasapainottamisessa.

Tasapainotusta ei hoideta millään omarahoitteisella tempulla - veropotin oletettavissa oleva hidas kasvu tulevaisuudessa johtaa vain syömävelan osuuden kasvuun  ja poliitikot siirtävät  potin  lasten ja lastenlasten maksettavaksi.

Päättäjille ei jää  käteen  kuin pettäjän ikiaikainen retoriikka. Kehitetään ja panostetaan kasvuun – ja lisätään  velan ottoa. Siksi uskotellaan kaupunkilaisille jatkuvasti  parempien aikojen olevan tulossa niin, että joku voi vielä uskoa  hyvän talouden ja kasvun retoriikkaan!


Mikko Lundmaanantai 7. syyskuuta 2015

Tilinpäätöksen oikausu vaatii rehellisyyttä


Tilinpäätöksen oikaisuun tarvitaan rehellisyyttä


Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  Pertti Mäkelä (kok) asettuu tietoisesti kaupunginjohdon aisan kannattajaksi tiilinpäätöskiistassa. Se ei ratkea tiedotus-välineissä. OIKEUDELLINEN pääkysymys on jo ratkaistu Hämeenlinnan  hallinto- oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Nyt yksi jos toinenkin puhuu tässä asiassa aidan sijasta seipäistä. Tähän kategoriaan asettui myös Pertti Mäkelän uutiseksi taitettu kirjoitus 26.8  Aamupostissa.

Kiistan tilinpäätöstä 2012 ei saada lailliseksi, ennen kuin sen perustana oleva poistosuunnitelma korjataan. Taannoinen poistosuunnitelman muutos on ollut selvä tulosmanipulaation väline.  Poistoja oli tietoisesti hilattu alas, niin alas, että tilinpäätös ei enää antanut riittäviä ja oikeita tietoja kaupungin  taloudellisesta asemasta.

Oikeustaistelua tärkeämpää on  kaupunkilaisten tietää, että on kyse lähes 30 miljoonan euron sumutuksesta. Korjausinvestointeja on jätetty tietoisesti  rahoittamatta  vuosittain yli yhden veroprosentin tuoton verran  vuodesta 2009 lukien.  Mäkelä vaikenee asiasta ja vaikertelee kaupungin huonoa rahoitustilannetta. Hän ei rohkene kertoa, että  tämä operaatio on yksi syy kaupungin ylivelkaantumiseen.

 Mäkelä  mm. tarkastuslautakunnan puheenjohtajana  on ollut mukana  kaupunginjohdon tässä pelissä  ja erityisesti operaatiossa, jolla allekirjoittanutta ryhdyttiin savustamaan ulos tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustehtävästä.  Kyllä minä sen ymmärrän, kun uskalsin olla eri mieltä ja vielä valitin!

Yhtä kaikki  jäävi puheenvuoro, johon Aamuposti on lyönyt objektiivisen asiantuntijan leiman ja pannut muut kommentoijat mielipidepalstan raameihin. Vallan vahtikoira on paljastunut itse asiassa sylikoiraksi. Tunnen asianosaisuutta jutussa, mutta en ole saanut mediassa tasavertaista kohtelua .


Toinen kysymys on sitten esittelevän virkamiehen, kaupunginjohtajan ja tilintarkastajan esteellisyys. Miten heistä on  paljastamaan tosiasiat ja korjaamaan tilinpäätöstä, jonka virheisiin he ovat itse syypäitä.

Kaupunginhallituksen asenteella ”me korjaamme vain tilinpäätöstä”  provosoidaan taas uusi valitus, jonka seurauksena on pitkään jatkuva laittomuuden tila ja vuosien tilinpäätökset pysyvät avoinna ja vailla lainvoimaa.

Ei kai tätä haluta?

Nyt  Riihimäki tarvitsee ennen kaikkea rehellisyyttä. Tosiasiat on rahoituskriisissäkin  tunnustettava. Mikään poliittinen ryhmä ei pääse tätä karkuun. Vastaan tulee varmasti karhu  tai  se  paha hukka!

Mikko Lund