perjantai 8. heinäkuuta 2016

Kesämietteitä: Jälkiviisaus on aina makeaa

Kesämietteitä: Jälkiviisaus on aina makeaa
Varsinkin kesäisin saunaa lämmittäessä tulee luetuksi vanhoja lehtiä.Samalla
kun käyttää niitä saytykkeenä käsiini osui Aamuposti 5. helmikuuta 2009. 
Lehti otsikoi 5 palstalla: "Lund haluaa Kalmua laajemman kaavan". Lehti kertoi, 
että valtuutettu Lund ja joukko kaupunkilaisia on jättänyt muistutuksen Kalmun 
osayleiskaavaan. Muistuttajat ehdottavat, että kaavoitettavaa aluetta laajennetaan 
ulottumaan Kalmun sijasta koko kolmostien länsipuoleiselle alueelle aina Lopen 
rajaan asti.Lisäksi kaavaan olisi otettava mukaan Arolammin alue suunniteltuine 
tievarauksineen. Lisäksi muistuttajat vaativat yleiskaavatyön pikaista 
käynnistämistä.

Riihimäellä muistutus ei saanut kannatusta muuten kuin yleiskaavatyön osalta. 
Kaupungin kaavaosasto, tekninen lautakunta, kaupunginhallitus ja kaupungin-
valtuusto ajoivat samaa pakkomiellettä Kalmun kaavoittamisesta maksoi mitä maksaa. 
Arvioin silloin, että rakentaminen ns. korpeen tulee teineen ja kunnallistekniikaltaan 
maksamaan niin paljon, että tällä päätöksellä kaupunki ajaa itsensä konkurssiin.

Totesin, ettei kaupunki ollut tehnyt mitään taloudellisia laskemia Kalmun rakentamisen 
kustannuksista. Pidin tällaisen selvityksen puuttumista suorastaan valitusperusteena. 
Mutta kuvaa oikeuden kirjoituspöytäaatoksia, ettei Hämeenlinnan hallinto- oikeus eikä 
KHO perustaneet mitään näistä talousperusteista ja niiden puutteesta. 

Kuitenkin aika moni ymmärtää tänä päivänä, että talous on kunnan hallinnon ja palvelusten 
perusta. Jos talous on pielessä, kuntalaiset näkevät ja kokevat sen puolinaisina palveluina.
Sen takia on suorastaan käsittämätöntä, että oikeus sivuutti näin keskeisen perusteen.

Jos ajatukseni ei saanut kannatusta Riihimäellä, se kuitenkin hyväksyttiin Hämeen liitossa. 
Hämeen liiton mielestä Riihimäen etu olisi ollut laajentaa osayleiskaava pelkän Kalmun 
sijasta Lopen rajalle asti.

Liitto huomauttaa aivan oikein, että Kalmun osayleiskaavan perustana ollut 
kasvusuuntavertailu ei ollut työtapana ja tarkkuudeltaan lähellekään yleiskaavallista 
tasoa.

Vieläkin on muistutettava siitä, että kaupungin Kalmun osayleiskaavaa koskenut selvitys-
työ oli puutteellista ja jopa lainvastaista. Laki kieltää lähteiden tuhoamisen. Kaava-
työssä lähteitä ei ollut kartoitettu eikä niitä asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi.
Oikeus ei puuttunut edes näin selviin kaavatyön lainvastaisuuksiin. 

Kaupungin rattaat pyörivät omaa rataansa. Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalmun
osayleiskaavan. Siitä valitettiin, mutta oikeus hylkäsi valitukset. 

Sen jälkeen kaupungissa käynnistyi yleiskaavatyö. Yleiskaava oli jäänyt jälkeen yhteis-
kunnallisesta kehityksestä ja se päätettiin uusia. Todettiin, että Kalmun tapaisten osa-
yleiskaavojen laatiminen on huonoa kaavasuunnittelua eikä ne pysty paikkaamaan yleiskaavan 
tarvetta. Yleiskaavatyön on tarkoitus tulla kaupunginvaltuustoon 2017.

Kaupungin talous on kehittynyt yhä huonompaan suuntaan. Yleiskaavassa on huomioitu uusina
asuntoalueina Varuskunta- Kokko- Taipale ja Kalmu. Kalmu on irrallaan yhteiskuntarakenteesta.
Sen takia Kalmu tulee tavattoman kalliiksi. 

Nyt näyttää siltä, että rahan puute on hyvä konsultti ja että sen takia Kalmu voidaan pitää
varalla. Riihimäen västökehitys ei olemaan niin suuri, että Kalmu olisi tarpeen ottaa käyttöön.
Ensisijainen on Varuskunta - Kokko- Taipale- alue, joka kuuluu kaupunkirakenteeseen.


Mikko Lund 

perjantai 1. heinäkuuta 2016

Onko tässä laitaa?

Onko tässä laitaa?
Riihimäki rajoittaa kaupunkilaisten oikeutta valittaa


Niin luitte aivan oikein. Riihimäen kaupunki rajoittaa kaupunkilaisten perustuslaillista oikeutta valittaa. Kaupunginvaltuusto  nosti  vuoden vaihteessa  yllättäen  valitusotteen hintaa 20 eurosta 120 euroon. Päätös rajoittaa jo vähävaraisten ihmisten oikeutta käyttää  perustuslain takaamaa valitusoikeutta. Päätös oli harkittu ja tarkoituksellinen toimi rajoittaa  kaupunkilaisten valitusoikeutta. Kaupunki on kunnostautunut tällaisten   väärien päätösten  tuottamisessa. Kaupunkilaiset ovat olleet innostuneita valitusoikeuden käyttämisestä. Vallanpitäjät eivät ole tykänneet kansalaisten osoittamasta  tällaisesta kiinnostuksen lajista. Kirjoitin asiasta Hyvinkäällä ja Riihimäellä ilmestyvässä Aamupostissa  30.6.2016. Poikkeuksellisesti lehti  käytti toimituksellista valtaa ja julkaisi samassa lehdessä toimituksen tekemän jutun, jossa suoranaisesti paheksuttiin valituksiani. Aamuposti asettui näin puolustamaan Riihimäen hallintoa ja näin tehdessään se samalla pyllisti kaupunkilaisille.

Kirjoitin myös siitä, että Riihimäen kaupunki on kunnostautunut tilinpäätösten korjaamattomuudella. KHO ja Hämeenlinnan Hallinto- oikeus ovat kumonneet  kaupungin tilinpäätöksiä. Nurin ovat menneet vuoden  2009 ja 2012 tilinpäätös. Oikeuden päätöksiin ja perusteluihin liittyen kaupungin olisi pitänyt korjata ja muuttaa tilinpäätöksiä. Kaupunki on valinnut tässä  puolustusstrategian. Se ei ole muuttanut mitään. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uudestaan oikeuden jo kertaalleen  kumoaman tilinpäätöksen.

Tässä näyttää takana  olevan kaupunkilaisten  väsyttäminen. Mutta ei se näytä onnistuvan!

Kaupunkilaiset ovat tehneet valituksen uudestaan niin 2012 kuin 2014 ja valitus on tulossa  myös 2015 tilinpäätöksistä.
    
    Mitä oikeus tulee lausumaan tällaisesta toiminnasta?

    Kunnallisvalitus on oikeusjärjestyksen takaama keino toteuttaa kunnan toiminnan kansalaisvalvontaa.  Sen rajoittamispyrkimykset rakentaa esteitä tälle tärkeälle kansalisten demokraattiselle oikeudelle. Menettely  ei ole kaukana mielivallasta. Sitä voidaan suoraan  kutsua  mielivallaksi ja
    vääräksi vallankäyttöksi!
   
    Kohtuuttoman maksun periminen valitukselle välttämättömistä asiakirjoista on sinänsä  harkintavallan väärinkäyttöä. Päätöksen sinänsä voisi kumota tällä perusteella kunnallisvalituksella. Tässä pyritään tosiasiassa estämään valitusoikeuden käyttöä eikä perimään valitusasiakirjojen   
    toimittamisesta aiheutunutta kustannusta, joka olisi ainoa hinnoittelun kohtuullisuuden mitta.
Valitusoikeus  on asiasta jo mennyt, joten  oikeuden saamiseksi  tarvitaan kantelu  valtioneuvoston  oikeuskanslerille.

   Kyse on de facto kansalaisille varatun oikeudellisen keinon tekemisestä tyhjäksi. Näin on kirjoittaa Aamuposti mitä hyvänsä! Kaupunkilaisten ei tule antaa periksi!

   Mikko Lund