torstai 3. heinäkuuta 2014

Riihimäki vastustaa kuulumistaan metropolialueeseen

Riihimäki vastustaa kuulumistaan metropolialueeseen
 
 
 
Riihimäen kaupunginhallitus antoi lausunnon 16.6. metropolihallinnon  valmistelevan työryhmän raportista. Kaupunginhallitus moittii, että Riihimäki on liitetty yllättäen metropolihallintoon. Riihimäki ei halua metropolihallintoon.  Kaupunginhallitus mainitsee, että Riihimäen seutukunnalla on pitkät perinteet tiiviistä yhteistyöstä  Kanta- Hämeen maakunnan että seudun kuntien kesken.   Seutukunta on selkeä toiminnallinen osa Kanta-Hämeen maakuntaa. Työryhmän väliraportissa esitetty metropolihallinto vaikeuttaa em. yhteistyötä pilkkoen Kanta-Hämeen maakunnan Riihimäen seutukunnan ja on näin ollen käytännössä mahdoton. Kunnallisneuvos Arto Lapiolahti ihmetteli juuri Aamupostissa  lausuntoa ja kysyi perusteluita kaupunginhallituksen em. päätökseen. Minä kysyn puolestani, onko kaupunginhallituksella luottamusta antaa  tällaisia lausuntoja.
 
Em. lausunnossaan Riihimäen kaupunginhallitus asettuu tukemaan kritiikittömästi Hämeenlinna- johtoista Kanta- Hämettä ja torjuu  tulevaisuuden kutsun.  Kanta- Häme ei ole elinvoimainen alue tulevaisuudessa. Se on yksinkertaisesti liian pieni ja kunnat ylivelkaisia.  Sitä osoittaa jo nyt olevat  ylittämättömät vaikeudet  Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin  kustannusten kohdistamisessa ja  erikoissairaanhoidon toteuttamisessa. Riihimäki on ollut yhteistyössä menettävä osapuoli.
 
Riihimäki uskottelee, että  jos kaupunki siirretään metropolihallintokokonaisuuteen, nykyinen vahva ja    toimiva kokonaisuus vaarantuu. Voi tuota harhaista, perustelematonta uskomusta!  Metropolialueeseen ja – hallintoon kuulumalla kaupunki voisi pelastaa tulevaisuutensa, päinvastoin kuin kaupunki väittää.
 
 
Em. lausunto on vahvasti Riihimäen kaupungin ja kaupunkilaisten edun vastainen lausuma. Riihimäen kiistaton etu on kuulua  Suomen voimakkaimmin kehittyvään ja vauraimpaan alueeseen. Sen kehitys vauhdittaa ominaispainollaan ympäröivän alueen ja koko Suomen kehitystä. Metropolialueesta  poisjääminen on sovittamaton  virhe.
 
 
Kysymys metropolialueeseen kuulumisesta on Riihimäen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen valinta. Se on suoraan katsomista  tulevaisuuteen. Liputtaminen Kanta- Hämeen puolesta on  peruutuspeiliin takertumista. Viitaten kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon katson, että nyt on Riihimäen kaupunginvaltuuston  syytä asettaa tilapäinen valiokunta selvittämään sekä kaupunginjohtajan luottamus  että myös kaupunginhallituksen luottamus. Kaupunginjohtajasta on jo keskusteltu pitkään. Eiköhän nyt olisi jo aika ryhtyä toimeen?
 
 
Mikko Lund