lauantai 22. joulukuuta 2012

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2013!

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2013!
 
Minulla on vuosien aikana muodostunut sellainen tapa, että jouluna luen kasan kirjoja. Niitä on tullut lahjaksi. Olen ostanut niitä myös itse. Joka tapauksessa olen tykännyt lukea ja nauttia kirjallisuudesta. Nytkin minulla on kassillinen kirjoja. Yksi kirja tarttui matkaan, en tiedä mistä. Pappi ja kirjailija Jaakko Heinämäki on kirjoittanut kirjan “ Taskuetiikka”. Se ei ole mikä tahansa kirja.
Heinämäki kysyy elämän peruskysymyksiä: mikä on hyvää ja mikä pahaa? Kirja antaa vastauksen siihen, mistä tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. 
 
Heinämäen mukaan kukaan ei tarkoituksellisesti tee pahaa. Etiikassa on kysymys tulkinnoista ja valinnoista. Vastausta ei tule raamatusta tai yleensä ihmisen ulkopuolelta. Meidän on itse ratkaistava hyvän ja pahan ongelma.
 
Raamattu ei ole luotettava etiikan lähde. Sieltä ei löydy yhtä vastausta. Se vilisee ristiriitaisuuksia. Yhdessä kohdassa sanotaan sitä ja toisessa kohtaa tätä. Heinämäen mukaan esimerkiksi avioero kielletään yhdessä paikassa ja toisessa sallitaan.
 
Kirja on ajatuksia ja pohdintaa synnyttävä teos. Se soveltuu hyvin omien periaatteiden filosofiseen pohdintaan. Huomaan, että pidän kirjan kirjoittajan pohdiskelusta.
 
Onneksi tulee joulu ja on aikaa lukea. Minulla on paljon lukematta jääneitä kirjoja. Tänä aikana ihmisen velvollisuus on pohtia ihmistä, mutta myös yhteiskuntaa ja maailmaa. 
 
Pidän joulu- ja lukuloman.
Mikko Lund

perjantai 21. joulukuuta 2012

Kuntaliitoksen säästöt on saatavissa usein vasta pitemmän ajan kuluessa

Kuntaliitoksen säästöt on saatavissa usein vasta pitemmän ajan kuluessa

 


Kuntaliiton aloitteesta vuonna 2007 aloitettu Paras-hankkeen arviointitutkimusohjelma (ARTTU) on selvittänyt Matti Vanhasen (kesk) ykköshallituksen käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia ja hankkeen aikana kunnissa tapahtuneita muutoksia. Jyrki Kataisen (kok) hallituksen käynnistämä kuntauudistus on ollut vaikeasti etenevä poliittinen ja hallinnollinen prosessi. Hallituspuolueiden linjaukset pidettiin kuntavaalien yli piilossa. Nyt kuntien pitäisi nopealla aikataululla sanoa kantansa rakennelakiin. Samaan aikaan uudistuksen keskeinen osa-alue, sosiaali- ja terveystoimen linjaukset, on yhä levällään.

Laajassa tutkimusohjelmassa on ollut mukana seitsemän eri yliopistoa, seitsemän eri ministeriötä sekä 40 kuntaa.


Tutkimusohjelma on tuottanut tietoa, josta olisi apua myös nykyiselle hallitukselle ja luonnollisesti kunnille. ARTTU-ohjelman johtopäätös on, että yhtä ja ainoaa kokoa kunnalle ei ole. Tulosta voi vahvoin perustein epäillä tarkoitushakuiseksi. Nimittäin on tutkimustietoa, joka tuo kuvaan kuntien yhdistämisessä mittakaavaedut ja suurtuotannon hyödyt. Tutkimuksen mukaan kuntien sovittaminen yhteen muottiin on hankalaa. 

Kuntauudistuksella tavoiteltavat hyödyt ovat erilaisia väestöltään ja elinkeinoelämältään kasvavilla ja supistuvilla seuduilla.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom pitää tutkimusohjelman yhtenä keskeisenä tuloksensa sitä, että kuntien väliset erot itse asiassa korostuvat, ja jopa samankaltaisissa kunnissa on nähtävissä erilaisia kehityskulkuja.


Lokakuun kuntavaalien äänestysprosentti oli taas edellisiä kuntavaaleja matalampi. Tulosten mukaan kuntakoon suurentuessa myös demokratia etääntyy. Suuremmissa kunnissa äänestysaktiivisuus on alhaisempi ja reuna-alueilla se on usein kaikkein matalinta.

Arttu-ohjelman tulosten mukaan kuntaliitokset eivät useinkaan tuo nopeasti näkyviä säästöjä. Lyhyellä aikavälillä ylimääräisiä liitoskustannuksia syntyy esimerkiksi palkkojen ja palvelujen harmonisoinnissa ja tietojärjestelmien yhteensovittamisessa.Käytännössä todellisia taloudellisia hyötyjä on luvassa vasta myöhemmin, kun uudistetaan palveluja, palvelurakenteita ja johtamisjärjestelmiä.
Kuntauudistus tarvitaan. Nykyisessä valmistelussa pitää hyödyntää myös tutkimustietoa. Kuntien saamiseksi uudistuksen toteuttamiseen opposition kutsuminenkaan mukaan ei olisi hullumpi ajatus.


Paras- hankkeen tulokset voidaan lukea myös siten, että kuntauudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen. Vain selkeästi tavoiteltuja strategisia tuloksia esimerkiksi säästöjä voidaan saada aikaan tähän tähtäävän toiminnan tuloksena. On oltava päämäärä, jota tavoitellaan tuloksia tuottavilla keinoilla. 


Mikko Lund

torstai 20. joulukuuta 2012

Milloin ryhdymme toimeen “Kultaisten tunkioiden” hajottamiseksi?

Milloin ryhdymme toimeen “Kultaisten tunkioiden” hajottamiseksi?
 
Lehtiyhtymän julkaisujohtaja, Helsingin Uutisten,Länsiväylän ja Vantaan Sanomien päätoimittaja A- P. Pietilä kirjoittaa osuvasti eilisessä Aamupostissa “Kultaisten tunkijoiden luvattu maa”. Pietilän mukaan Suomi on kultaisten tunkioiden takamaa, jossa viljellään virkoja ja suojatyöpaikkoja. Niistä saa kovan palkan, vähän työtä eikä yhtään tulosvastuuta. Ja vielä Pietilän yksi keskeinen pointti: Kataisen hallitus ei tyhjennä kompostiaan ja saneeraa valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, työvoima – ja opintoneuvontaa ja maatalouden neuvontapalveluja. Samalla pitää keventää maakuntaliittoja, Kuntaliittoa, kuntainliittoa ja sairaanhoitopiirejä. Niissä on tuhatpäin suojatyövoimaa.
 
Kiitos A- P. Pietilä rohkeasta tunkioiden pöyhäisemisestä! Olen seurannut näiden “tunkioiden” toimintaa hyvin läheltä ja tiedän todistaa niiden paikalleen pysähtymisestä, näköalattomuudesta ja johtamisen sekä visioiden puutteesta. Mitäpä näiltä poliittisen suojatyöpaikan omaavilta sitten voisi odottaa? Ne eivät kykene yhteiskuntaa uudistamaan. Ne kykenevät vain yhteiskunnallista kehitystä jarruttamaan. Niiden toiminnasta aiheutuu vain epätarkoituksenmukaisia häiriötekijöitä yhteiskunnalliseen kehitykseen.
 
Esimerkiksi Hämeen maakuntajohtajana aloittaa Timo Reina, Mari Kiviniemen hallituksen valtiosihteeri. Maakuntajohtajaksi nousee siis mies, joka on vastuussa nykyisen aluehallinnon hajauttamisesta. Hänen kokemustaustansa on vaatimaton. Keskustapuolue järjesti hänet tunkiokukoksi Hämeenlinnaan. Hän tulee kirjotuttamaan tyhjänpäiväistä maakuntastrategiaa, joka maksatetaan kunnilla. Siitä strategiasta sen paremmin kuntapäättäjät, valtion viranomaiset kuin kansalaiset eivät saa tolkkua. Hymyillen hyväksytään itsetarkoituksellisuus, kun laissa sitä vaaditaan. Sekokielisyys ja todellista elämää koskevat tavoitteet hukkuvat sanahelinään, jonka ainoa tarkoitus on keinotekoisesti ylläpitää rahanjakoa erilaisiin hankkeisiin ja leikkiä maakunnan kehitystä ylläpitävänä organisaationa. 
 
Niiden strategiapapereiden historia osoittaa - muuten kaikissa maakunnissa melkein yks yhteen papereita - että pysyvien työpaikkojen luominen ja todellisten hyötyjen tuotos maakunnan asukkaiden arkiseen elämään on vaatimatonta luokkaa. Pieniä tunnustuspalkintoja kulttuuriväelle ja suuria unelmia ja toiveita kunnille! Tehtävänsä jättänyt maakuntajohtaja Juhani Honka on vuosia sitten todennut, ettei nykyisellä maakuntalaitoksella - ainakaan Kanta-Hämeessä - ole elämisen oikeutusta. Hän on ajanut aktiivisesti mm. aluerakenteiden jäntevän suunnittelun takaamiseksi instituution muutosta aluekehitysliitoiksi ja niiden aluejaon uudistamista vastaamaan nykyistä pääliikenneverkkoa ja aluerakenteita. 
 
Kirjoitin juuri äskettäin siitä, kuinka nämä poliittisen suojatyöpaikan ja Hyvä Veli- verkostoon kuuluvat säilyttävät Hämeen pienmaakuntaa ja Hämeenlinnan maakuntakeskuksen asemaa. Se on jo johtanut Riihimäen sairaalan alasajoon, siirtymiseen päiväkirurgiaan Hämeenlinnan etujen suojelemiseksi. Tällaiset operaatiot aiheutuvat vain Kanta- Hämeen maakunnan ja sen instituutioiden pienuudesta. Se ei kykene ylläpitämään Kanta- Hämeen Keskussairaalaa, Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin alijäämät ovat lähes 15 miljoonaa.
 
Yhdyskuntarakenteen ongelmat Riihimäen ja Hyvinkään seudulla vaativat katseen kohdistamista Hyri- kaupungin rakentamiseen. Kanta- Häme on hylättävä. Riihimäen seudun etu on siirtyminen yhteistyöhön Hyvinkään ja 
metropolialueen kanssa.
 
Mikko Lund

keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Ikä ei ratkaise työkykyä

Ikä ei ratkaise työkykyä
 
Meillä on syntynyt parranpäristystä ja keskustelua eläkeiästä ja ikääntyneiden työntekijöiden palkan alentamisesta. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtaja Juhana Vartiainen kaipasi taannoin keinoja eläkeikää lähestyvien palkan alentamiseen. Nythän on ensinnäkin Juhani Vartiaiselle huomautettava, että ikä ei kerro työkyvystä yhtään mitään. Meillä on keskuudessamme paljon kanssaihmisiä, jotka ovat jo saavuttaneet 70 vuoden iän, mutta ovat hyvässä eli niin kovassa kunnossa , että he voisivat vieläkin jatkaa menestyksellisesti työelämässä ja työkyvyltään päihittää nuorempansa. Norjassa yleinen eläkeikä on 67 vuotta ja siellä voi joustavasti jatkaa pidempään. 
 
Em. seikkoihin viitaten ehkä viisainta olisi, jos emme erehtyisi mekaanisiin ikärajoihin, vaan ottaisimme yksilölliset tekijät ja toiveet huomioon. Joku haluaa eläkkeelle jo 63 vuotiaana ja toinen vasta 70 vuotiaana, miksi eläkejärjestelmämme ei voisi antaa tähän mahdollisuutta. 
 
Työnantajien vaatimukset palkkojen alentamisesta, työajan pidentämisestä, verohelpotuksista ja yrityskohtaisesta sopimisesta tuovat mieleen 1990-luvun alun. Työnantajajärjestöt esittelivät vaatimuslistansa talousongelmien ratkaisemiseksi. Työntekijäjärjestöissä vaatimukset leimattiin ”saatanallisiksi säkeiksi”. Tähän on tultu, että nyt niitä taas esitetään.
Tilanne on nyt samankaltainen. Työntekijäpuolen neuvotteluasema on heikko. Talous uhkaa näivettyä ja elintaso laskea tilanteessa, jossa valtionvelka ja ikäpyramidi kasvavat jyrkästi väärään suuntaan.

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) tapaa työmarkkinajärjestöjen johtajat.Edessä on yritys pusertaa välttämätön. 

Vartiainen ehdotti, että iäkkäille työntekijöille ei maksettaisi samankokoisia yleiskorotuksia kuin nuoremmille työntekijöille.
Jo tällä hetkellä työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkanalennuksesta, jos työntekijän työkyky on selkeästi heikentynyt. 

Vartiainen ei tietenkään tarkoita, että kaikilta iäkkäiltä nipistettäisiin palkkaa, vaan ainoastaan niiltä, jotka saavat liian kovaa palkkaa ”suhteutettuna työpaikalla lorvimiseen”. Yksioikoiselta kuitenkin tuntuu, että hän olettaa työpaikalla lorvimisen liittyvän ikääntymiseen. 

Ei se liity.


Mikko Lund

tiistai 18. joulukuuta 2012

Erikoissairaanhoitoon tarvitaan tehoa keskittämällä

Erikoissairaanhoitoon tarvitaan tehoa keskittämällä

 

Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistuksen keskeisenä tavoitteena on luoda väestöpohjaltaan riittävän suuria ja elinvoimaisia kuntayksiköitä kantamaan peruspalvelujen kustannukset. Kuntauudistuksen suuntaviivoista hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen. Toteutus on keskeneräinen. Ja pelättävissä on, että se jääkin sellaiseksi, ellei hallitus ota jämäkkää ja tavoitetietoista otetta kuntauudistuksen toteuttamiseen. Siihen kiinteästi liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on niin sekaisin, että se on siirretty alueellisille selvityshenkilöille jatkomietintään. 
 
Kuntauudistuksen suurin ongelma on siinä, että uudistuksen tahtoa kaivataan kunnilta. Monessa kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vievät kaksi kolmasosaa kunnan budjetista. Aina on jossakin kuntajohtaja, joka suojelee omaa palliaan eikä ymmärrä kuntauudistuksesta ja sote- uudistuksista mitään. Sen takia hallituksen ei tule hirttäytyä periaatteeseen , että kuntien tulee toteuttaa kuntauudistusta vapaaehtoisesti. Hallituksella tulee olla lopuksi tahto ja valmius toteuttaa pakkouudistukset, jos kunnat vastustavat tai eivät ymmärrä tarpeellisia uudistuksia.
Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot antaa sote-selvittäjille ja päättäjille tutkittua tietoa erikoissairaanhoidon nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Itä-Suomen yliopiston TUOTA-hankkeessa on tutkittu erikoissairaanhoitoa Suomessa yhdeksän hoitokokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta.

Tutkittavina toimenpideryhminä ovat olleet aivoinfarkti, sydäninfarkti, synnytykset, lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, työikäisten skitsofrenia, kaihi, rintarauhasen osittainen poisto, umpilisäkkeen poisto ja psykiatrinen kuntoutus.

Erikoissairaanhoidon keskeisenä ongelmana on vaadittavan erikoisosaamisen ja hoidon hyvän saatavuuden tasapainottaminen taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla.

Ihannetapauksessa erikoislääkäreitä on juuri tarpeeksi vastaamaan toimenpiteiden kysyntään. Jos erikoisosaajia on liian vähän, syntyy pitkiä hoitojonoja. Jos hoidettavia on liian vähän, järjestelmässä on ylikapasiteettia ja kalliisti koulutettu työvoima on tyhjäkäynnillä.

Tehokkain tapa kalliin ylikapasiteetin poistamiseen on erikoissairaanhoidon keskittäminen väestöpohjaltaan riittävän suuriin hoitoyksiköihin, jolloin myös hoidon korkea laatu kyetään varmistamaan. Esimerkiksi tekonivelleikkauksissa meillä on tällä hetkellä 3 200 leikkauksen verran ylikapasiteettia ja kaihileikkauksissa ylikapasiteettia on vuosittain 4 000 leikkausta.
Mitä tutkimuksesta voidaan päätellä?

Tutkimus tukee riittävän suurien erikoissairaanhoidon yksikköjen rakentamista. Sen valossa 20 000 ihmisen väestöpohja on aivan liian pieni. Ajatukset 100 000 - 200 000 ihmisen väestöpohjasta antaa mahdollisuuden ja tehokkaampaan organisointiin. Tehokkaalla organisoinnilla leikkausten määrää voitaisiin lisätä ylikapasiteetin verran.
 
Tästä tulee pohjaa myös kuntauudistuksen toteuttamiseen. Tavoitteena tulee olla riittävän suuret kuntayksiköt, jotka kykenevät toteuttamaan myös sote- palvelut tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. 
 
Mikko Lund

maanantai 17. joulukuuta 2012

Miten Riihimäen kaupunki voisi lisätä uskottavuutta ja luottamusta talouden hoidossa?

Miten Riihimäen kaupunki voisi lisätä uskottavuutta ja luottamusta talouden hoidossa? 
 
Riihimäen kaupunki täyttää taloudessaan jo useimmat kriisikuntakriteerit. Kaupunki on investointikyvytön ja ylivelkaantunut. Investointien omarahoitus on epätervettä. Kaupunki lisää koko ajan velkaansa. Kaupungin tarkastusjärjestelmän kansalaisuskottavuus on koetuksella laittomaksi todettujen menettelyjensä vuoksi. 
 
Riihimäen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja yllätti viime valtuustossa ehdottaessaan tarkastuslautakunnan roolin nostamista. Tähän päästäisiin hänen mukaansa siten, että lautakunnan jäsenet olisivat kaikki valtuutettuja. AJATUS on sinänsä kannatettava, mutta ei ratkaise uskottavuus- ja luottamuskysymystä.
 
Tarkastuslautakunta tarvitsee jäseniä, jotka ymmärtävät asemansa riippumattomuuden. Se ei ole poliittisen juoksupojan asema. Jäsenellä pitäisi olla itsenäistä tahtoa ja kykyä analysoida kaupungin talouden tilaa ja arvioida hallinnon toimintaa. 
 
Lautakunnan toimintakulttuurissa ulkoinen ja sisäinen tarkastus on ollut edellisellä vaalikaudella ajautunut kaupunginjohdon ja virkamiesten kontrollin alaiseksi, suorastaan virkamiesten kontrollin kohteeksi. Tilivelvollisten toiminnan itsenäinen, riippumaton ja ulkopuolista uskottavuutta nauttiva arviointi on näissä olosuhteissa mahdottomuus. Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, ettei lautakunta ole kaupungin johtavien virkamiesten “sylikoira”.
 
Kaupungin johto ja johtavat luottamushenkilöt ovat vuodesta toiseen julkisuudessa ja valtuustossa kaunistelleet ja vältelleet kertomasta talouden jatkuvasti heikentyviä tunnuslukuja. Se todistaa tietoista tahdon suuntaa tilinpäätöksiä laadittaessa ja niitä käsiteltäessä eri vaiheissaan kaupungin toimielimissä. 
 
Hämeenlinnan hallinto- oikeuden ja KHO:n kumoavien valtuuston päätöksen jälkeen kaupungin johdon toimet näkyivät päätösten vaikutusten vähättelynä ja kiistelynä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.
 
Kiista poistojen oikeellisuudesta jatkuu hallinto- oikeudessa, koska edelleenkin niitä rahoitettavana menoeränä pyritään talousarviossa ja tilinpäätöksessä alentamaan ja manipuloimaan tilinpäätöksiä. Esitin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana jo vuoden 2009 JA 2010 tilinpäätöksiin kohdistettavaa poistojärjestelmän erityistilintarkastusta. Tällä kaupunki olisi voinut palauttaa tilinpidon uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä.
 
Omakohtaiset karvaat kokemukset osoittavat, että tarpeen on korostaa tarkastuslautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä jäsenten henkilökohtaista osaamista. Sen tulisikin olla kaupungin tilintarkastuskulttuurin kehittämisen ykkösasia. Ratkaisu on puolueiden käsissä, kun ne nimeävät ehdokkaansa tarkastuslautakuntaan. Riihimäen tilinpidossa ja tilintarkastuksessa on ollut menettelyjä, jotka ovat johtaneet myös rikostutkinnan käynnistymiseen. Laki edellyttää hyvää kirjanpito- ja tilintarkastustapaa ja sen loukkaamisesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu. Se on hyvä tulevien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien ja jäsenten sekä esittelevien virkamiesten tiedostaa.
 
Näin ollen korostan tarkastuslautakunnan riippumattoman aseman ja itsenäisen arvioinnin kunnioittamista ja tärkeyttä veronmaksajien kannalta. Vain tätä kautta kuntahallinnon tilivelvollisuuden katu- uskottavuus voi toteutua.
 
Mikko Lund

perjantai 14. joulukuuta 2012

Hyvä Veli- verkostoja vastaan on taisteltava myös lähipiirissä

Hyvä Veli- verkostoja vastaan on taisteltava myös lähipiirissä
 
Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) taistelee (AP 30.11.) mininisteri Kyllösen rinnalla "Hyvä Veli" -verkkoja vastaan. Hyvä niin ja vasemistoliitolle menestystä tässä tärkeässä demokratian avoimmuutta ja rehellisyyttä lisäävässä taistelussa!
 
Pekonen on ollut myös kiitettävän aktiivinen rauhoittelemaan RYKS:in sairaalaväkeä ja asukkaita sairaalan muutosprosessissa. Hänen linjansa ja tavoitteensa seudun perusterveydenhoidon ja sairaalapalvelujen tulevaisuudesta on jäänyt kuitenkin epäselväksi. Edellisessä puheenvuorossaan AP:ssa hän kehoitteli ihmisiä "kaikessa rauhassa" odottelemaan, mitä sairaala-asiassa tuleman pitää. Odottelu tässä asiassa on suoraan pään pistämistä pensaaseen.
 
Hallituksen piirissä muotoutumassa oleva sote -ratkaisu on kuitenkin merkittävin kysymys, jolla kaupunkiseudun palvelujen tulevaisuus määrittyy. Vasemistoliitto on hallituksessa ja Aino- Kaisa Pekosella on merkittävä asema puolueessa. Sitä ääntä ratkaisussa pakosti kuullaan.
KHKS:n strategian tulos - päiväsairaala - on kenties tähän hallituksen sisäiseen prosessiin nähden vain kelvoton yritys pönkittää keskussairaalan lääkärien statusta ja Hämeenlinnan erikoissairaanhoidon palvelutasoa. Sillä taistellaan enemmän yleispoliittisten päämärien puolesta: Säilytetään Kanta- Hämeen pienmaakuntaa ja Hämeenlinnan maakuntakeskuksen asemaa! 
 
Onko Pekoselle tullut mieleen, että näitä HV-verkkoja on ihan lähipiirissä ja on siinä itsekin mukana? Politiikan ydintoimijoiden kesken - kansanedustajat, maakunnan instituutioiden ja kuntien keskeiset poliittiset päättäjät sekä johtohenkilöt - seisovat maakuntaideologian takana. He eivät kysele Kanta-Hämeen maakunnan hyötyjä tai haittoja. Porukan yhteinen etu on ylläpitää tehotonta maakuntaa ja maksattaa viulut äänestäjillä! 
 
On vuosikymmenten poliittinen tapa sulaattaa itsensä konsensukseen, vaikka siitä oman kannatuspohjan palvelut kärsisivät. Yksimielisyys vaatii mafiatyyppistä omertaa! RYKS:n tulevaisuus on siitä hyvä esimerkki.
 
Kysynkin, miten Aino-Kaisa Pekonen suhtautuu hallituksen sote-uudistuksessa sairaanhoitopiirien tulevaisuuteen ja mille erikoisvastuualueelle Riihimäen seudun vaativat erikoissairaanhoidon palveluvelvoitteet tulisi määrätä.
Jos linjana olisi piirien poistaminen ja velvoituksen määräminen eteläisiin muodostelmiin, niin sillä puretaan historiallinen poliittinen HV -verkko, joka on ollut Riihimäen seudun kehitysjarru sitten lääninrajojen poistumisesta lähtien Hyvinkään ja Riihimäen väliltä. Rohkeuden osoitusta se kenties vaatii, mutta pakottaa myös Päivi Räsästä ja Timo Heinosta tulenmaan ulos reilusti kuorestaan ilman vaalipiiriin liittyviä poliittisia laskemia.
 
Mikko Lund

torstai 13. joulukuuta 2012

Pakoa politiikasta

Pakoa politiikasta


Suomalaisesta politiikasta on alkanut pako tai sitä on kutsuttu myös pyöröovi-ilmiöksi. Politiikan keskeisissä ja vaikutusvaltaisissa tehtävissä toimineet luopuvat ja siirtyvät ihan toiselle elämänalueelle. Politiikan mahdollisuudet ja edut eivät motivoi kuten ennen.Etuja haetaan liike-elämästä.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) erityisavustaja Matti Hirvola siirtyy lobbariksi viestintätoimisto Miltton Networksin palvelukseen ja osakkaaksi. Yrityksen toimitusjohtaja on pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) entinen poliittinen erityisavustaja Jussi Kekkonen.
Jokin aika sitten elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) siirtyi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi.

Mistä tässä tarinassa on kysymys? Kysyn ja ihmettelen, missä ovat ne pyyteettömät poliitikot, jotka uskovat yhteisen hyvän ja vain sen hyvän olevan kaikille parasta.

Professori Jukka Kekkonen pitää ao. ilmiöitä moraalittomina ja eettisesti tuomittavina. Asianomaisilla henkilöillä olisi tullut olla karanteeni 1- 2 vuotta. Suurin piirtein samoilla linjoilla on professori Niklas Bruun. Suomeen pitäisi saada asiasta asianmukaiset säännöt.Läpinäkyvyys on päivän sana.


Väärinkäytökset huomataan


Ulkoministeriön tietoon tulee vuosittain noin kymmenen miljoonan euron edestä kehitysavun väärinkäytöksiä (Helsingin Sanomat, 11.12.). Väärinkäytökset ilmenevät ministeriön omassa valvonnassa ja tarkastuksissa. Niissä on käynyt ilmi, että rahaa on osin käytetty muuhun kuin sovittuun tai sitä on pantu omaan taskuun.
Väärinkäytökset huomataan ja ne ovat omiaan lietsomaan populistista keskustelua ”rahan syytämisestä” turhiin tarkoituksiin. Väärinkäytökset ovat murto-osa Suomen kehitysyhteistyöhön suuntaamasta noin 1,1 miljardista eurosta.

Kehitysapu suunnataan nimenomaan sellaisiin maihin,jotka tarvitsevat apua ja joiden hallinto on hajanainen tai korruptoitunut. Juuri tämän vuoksi nämä maat tarvitsevatkin ulkopuolista apua.
Kehitysavun joutuminen vääriin käsiin on riski, joka on vain siedettävä. Kehitysapuun osallistumiselle taas ei ole vaihtoehtoa. Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätökseen, jonka mukaan kehitysavun nykyinen 0,56 prosentin osuus pitäisi nostaa 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. 

Ulkoministeriön pitää tarkoin seurata asiaa ja puuttua nopeasti epäkohtiin. Ja näin ulkoministeriö on juuri tehnyt, kun nämäkin tapaukset ovat tulleet ilmi. Kysymys on vain siitä, pitäisikö avunsaajia tutkia vuosittain pistokokeiden sijasta systemaattisemmin. 

Mikko Lund

keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Keskustelua kuntauudistuksesta

Keskustelua kuntauudistuksesta
 
Kuntauudistuksesta käyty keskustelu on ollut pinnallista ja vähäistä. Nyt olisi paikallaan avata asiasta pohdiskelevaa kirjoittelua. Kunnanvaltuustot joutuvat ensi vuonna tekemään konkreettisia päätöksiä asiasta. Valtuustot joutuvat ratkaisemaan, kenen kanssa kuntaliitosselvitykset käynnistetään ja minkälaisia uusia kuntia maahan saadaan.
 
Riihimäellä muutama valtuutettu on kirjoittanut asiasta, mutta muuten julkisuutta on hallinnut syvä hiljaisuus. Jo muutaman kirjoituksen pohjalta näyttää siltä, että kannat eroavat toisistaan ei vain eri puolueiden, vaan myös samankin puolueen sisällä.
Kaupunginvaltuutettu Eija Aittola (kok) ja Esko Nummela (sd) ovat edustaneet samantyyppistä suhtautumista. He ovat kannattaneet kolmen kunnan Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien liitosta. Kaupunginvaltuutetut Jorma Heikkilä ( kok) ja Mikko Lund (sd) ovat kannattaneet neljän kunnan liitosta.
 
Riihimäellä on vain muutama valtuutettu, jotka kirjoittavat käsittelyyn tulevista tai olleista asioista. Nyt keskustelu kuntauudistuksesta on enemmän kuin paikallaan, kun valtuutettujen pitää muodostaa asiasta kunnan käsitys.
Hyvinkään ja Riihimäen seuduilla selvitettiin vuonna 2007 Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhdistymisen edellytyksiä.
 
Kauko Arosen raportti yhdistymisen edellytyksistä osoitti, että neljän kunnan yhdistymisen hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Hyötyjen saaminen menosäästöinä ja taloudellisina tuloina edellyttää taitavaa yhdistymistä eli tulo- ja menopuolen hyötyjen kokoamista. Pentti Meklin osoitti menotalouden kehittämispotentiaalia koskevassa selvityksessä, että kuntaliitoksella tavoiteltavat suuruuden edut ilmenevät mm.
- parempana alueellisena kehityksenä (alueen käyttö, vetovoimaisuus ja elinkeinopolitiikka)
- parempana rahoituspohjan kehityksenä
- kuntien menojen ja palvelutuotannon tehokkuuden paraneminen.
 
Meklinin mukaan kuntaliitos tarjoaisi edellytyksiä hillitä erilliskuntia paremmin menojen kasvu ja varmistaa alueen väestölle kuntapalvelut kohtuullisella verotuksella. Kuntaliitos tarjoaisi mahdollisuuden uuden johtamisjärjestelmän kehittämiseen, suurten investointien ja hankintojen tarkoituksenmukaiseen rakentamiseen sekä monipuolisempien ja parempien palvelusten tarjoamiseen kuin yksittäinen kunta. 
 
Kuntaliitos ei tuolloin edennyt, kun alueen kunnanjohtajat torppasivat hankeen. Kunnanjohtajat eivät ajatelleet alueen tai kuntien etua, vaan oman virkapallin säilyttämistä. Asia kuvaa myös alueen kunnallispoliitikkojen tasoa. Näistä ei ollut kyseenalaistamaan virkakunnan heikkoja esityksiä kunnissa.
Kataisen hallitus on ottanut tavoitteekseen muodostaa maahan elinvoimaiset kunnat. Uudistuksen tärkein kriteeri on elinvoimaisen kuntarakenteen muodostaminen. Jokaisen kunnan on pohdittava tätä.
 
Kysyin kaupunginvaltuutettu Esko Nummelalta Aamuposti- lehdessä (11.12), miten ja millä tempulla kolmesta kunnasta eli Riihimäestä, Hausjärvestä ja Lopesta saadaan elinvoimainen kunta. Nummela on aktiivisesti kirjoittanut ja ajanut kolmen kunnan mallia. Siitä ei saada kokoon kuin kolmen velkaisen kunnan liitos, joka merkitsee “velkavankien liittoa”. 
 
Neljän kunnan liitos on uusi ja suuri mahdollisuus yhdelle suurelle.
Sen takia on tunnustettava tosiasiat on muodostettava uusi neljän kunnan Hyri- kaupunki, joka lähes 100 000 asukkaan keskuksena olisi elinvoimainen ja vetovoimainen keskus. 
 
Haluan elinvoimaisuuden ohella pitää esillä vetovoimaisuutta, joka vastaa kansalaisten ja yritysten kiinnittymishaluun paikkakunnalle. Vetovoimaisuutta tarvitsemme voittaaksemme kilpailun yrityksistä ja työpaikoista sekä koulutetuista ja innovatiivista kaupunkilaisista. Tulevaisuuden tutkijat korostavat kehityksen edellytyksenä luovia kaupunkilaisia, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden moninaisiin haasteisiin.
 
Mikko Lund

tiistai 11. joulukuuta 2012

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta 2013

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta 2013
 
Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti myöhään maanantai- iltana talousarvion vuodelle 2013. Yksimielisen hymistelyn merkeissä ja kolmen äänestyksen jälkeen budjetti hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Käyttötalousmenot yhteensä 186,5 miljoonaa, tulot 42,9 miljoonaa euroa, nettomenot 143,5 miljoonaa euroa. Arvioidut verotulot 110,1 miljoonaa euroa. 
 
Investointimenot ovat yhteensä 7.9 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa 2,8 miljoonaa ja on vuoden lopussa 106,5 miljoonaa euroa eli 3601 euroa/asukas. Velkaantuminen lisääntyy. Velkamäärä vuoden 2014 lopussa 116,7 miljoonaa ja vuonna 2014 122,6 miljoonaa euroa eli 4061 euroa/ asukas.
Suomen kuntien keskimääräinen velka on 2011 2037 euroa asukas. Hyvinkää 1761, Hämeenlinna 2600, Hausjärvi 2566 ja Loppi 2166 euroa asukas.
Vuosikate olisi vuonna 2013 6,2 miljoonaa, vuonna 2014 4,5 miljoonaa ja 2015 4.9 miljoonaa euroa. Poistot ovat yksin jo lähes vuosikatteen suuruiset tai suuremmat. Vuonna 2013 4.9 miljoonaa euroa 2014 5,2 miljoonaa ja 2015 5.5 miljoonaa euroa.
Tilahankkeet 3,5 miljoonaa, kunnallistekniikka 2,7 miljoonaa ja investoinnit yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.
Henkilöstösuunnitelmassa perustettiin 18 virkaa tai tointa, määräaikaisia virkoja 7 ja lakkautettavia vakansseja 3.
 
Ennaltaehkäisevät toimet ovat liian vaatimattomat
 
Katsotaanpa Riihimäen työttömyyttä. Riihimäellä oli lokakuun lopussa 13 355 työtöntä, työttömyysprosentti 9,3. Nuorisotyöttömiä 201. Mitä kaupunki tarjoaa näille ihmisille?
Korjatussa budjettiehdotuksessa todetaan, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan. KAUPUNGINHALLITUS KORJASI VIIME TIPASSA EHDOTUSTAAN. Työllisyyden hoidon rahoja lisätään 135 000 euroa. Koko työllisyyden hoidon määräraha 1,8 miljoonaa.
Minä pitäisin tärkeänä kohdistaa toimia nuorten työttömyyden kovaan ytimeen. Olen nähnyt, että toivottomia tapauksia ei ole. Pitkään työttömänä ollut nuori henkilö on menettänyt itseluottamuksen ja uskon tulevaisuuteen. Sen takia pitkäaikaistyöttömän nostamiseen jaloilleen tarvitaan enemmän työtä ja moniammatillisia toimenpiteitä. Asiaan tarvitaan myös enemmän rahaa.
 
Lastensuojelua kehitettävä
 
Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet. Ilmoitusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Osa perheistä voi huonosti. Lastensuojelu ei ole kyennyt vastaamaan työn kehittämisen haasteisiin.
Huostaanotot ovat kasvaneet ja huostassa on 85 lasta vuonna 2010 ja vuodelle 2013 tavoitellaan 78 sijoitusta.
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien ja lastensuojelutarpeen kasvun hillitseminen edellyttää työn suuntaamista lasten varhaisempiin vaiheisiin, terveen kasvun vahvistamista.
Lastensuojelun huostaanotot ja sijaishuolto tulevat kaupungille kalliiksi. Mäkikulan perhekodin kunnostus tulee halvemmaksi kuin sijoitukset yksityisiin perhekoteihin. Silti kysymys on niin suurista rahoista, että on oikeutettua vaatia toimenpiteitä, joilla sijoitukset estetään.
Hyvä linjaus perusturvalautakunnalta on pyrkimys perhehoidon osuuden lisäämiseen sijaishuollon sijoituksissa. Se tulee myös halvemmaksi. Perusturvalautakunnan tulisi todella jatkossa panostaa tehostettuun perhetyöhön. 
 
Vanhustyöhön kohdistettava resursseja tulevaisuudessa
 
Riihimäellä on edessä palvelurakenteen muutos laitoshoidosta avohuoltoon. Hoito on tällä hetkellä liiaksi laitoskeskeistä ja se tulee kalliiksi.
Vanhusten määrän lisääntyminen asettaa vanhustyöhön kovan haasteen. Yli 65- vuotiaiden määrä tulee kasvamaan vuoden 2010 4 851 henkilöstä vuonna 2020 7073, vuonna 2030 8 946 ja vuonna 2040 10 048. Tällä hetkellä yli 75- vuotiaista 13,5 % saa säännöllistä kotihoitoa, 4,5 % saa omaishoidon tukea ja noin 5 % saa hoivaa vanhainkodeissa.
Perusturvan suuri tulevaisuuden haaste on luoda sellaiset aktivoivat avopalvelut, jotka ehkäisevät ja estävät vanhusten kalliit laitossijoitukset. 
 
Kaupungin haasteet ovat suuria
 
Riihimäen kaupunkikeskusta on hajoamassa ja autioitumassa. Yleiskaava on jäänyt ajastaan jälkeen. Maapolitiikka on vinoutunut. Terveyden ja sairaanhoidon vaatimat uudelleenjärjestelyt takkuavat. NIISTÄ EI OLE EDES YHTENÄISTÄ KÄSITYSTÄ SIITÄ, MITEN KAUPUNKILAISTEN PERUS- JA ERITYISSAIRAANHOITO OLISI PARHAIMMALLA TAVALLA ASUKKAILLE JÄRJESTETTÄVISSÄ.
Kuntaliitos voisi olla pelastusrengas, mutta ymmärretäänkö siinäkään kaupungin etua. Liitos on onnistunut, jos talousperusta ja elinvoimaisuus vahvistuu. Kolmen velkaisen kunnan liitos merkitsee "velkavankien liittoa". Sen takia liitoskeskusteluissa pitäisi olla aktiivinen ja tavoitella taloudellisen aseman parannusta. SITÄ EDISTÄISI KUULUMINEN HALLINNOLLISESTI JA TOIMINNALLISESTI METROPOLIALUEESEEN. MAAKUNTARAJA JA SIIHEN PERUSTUVAT INSTITUUTIOT OVAT OLLEET VUOSIKYMMENIÄ PAIKALLISEN KEHITYKSEN JARRUJA. LIINOJEN IRROTTAMINEN RATKAISEE NIIN SAIRAALAKYSYMYKSEN KUIN MONTA MUUTAKIN PALVELUVERKKOA HÄMEENLINNAAN SIIRTÄVÄÄ TOIMINTAA.
 
Riihimäki on pienipalkkaisten ihmisten kaupunki. Kaupungin keskimääräinen tulo/asukas on edelleen MAAN KESKIARVOON JA vertailukaupunkeihin verrattuna alhainen. Yrityshankinnassa pitäisi kaupunkiin saada KORKEAA OSAAMISTA EDELLYTTÄVIÄ yrityksiä, jotka työllistävät ja jotka maksavat parempaa palkkaa. ON SUUNNATTAVA UUDELLEEN NIUKKOJEN PANOSTEN ELINKEINOPOLITIIKKAA. Työpaikkojen hankinnassa pitäisi esillä olla osaamisvaatimukset ja palkkataso. Ilman keskipalkkatason nousua tulopohja ei kehity menoja vauhdikkaammin eikä rahoitustasapainoa saavuteta. KAUPAN JA LOGISTIIKAN TYÖPAIKAT SYNTYVÄT TÄNNE SIJAINTITEKIJÖIDEN VUOKSI. KAAVOITUKSELLA SE VOIDAAN HUOMIOIDA. NIIHIN KIINNITTYNYT FOKUS ON MUUTETTAVA JA SIIRRYTTÄVÄ VALIKOIVAAN ELINKEINOPOLITIIKKAAN.
 
Mikko Lund

maanantai 10. joulukuuta 2012

Riihimäen kriisitietoisuus ei ole vieläkään herännyt

Riihimäen kriisitietoisuus ei ole vieläkään herännyt
 
Kaupungin ensi vuoden budjetilla olisi pyrittävä määrätietoisesti KAUPUNGIN TOIMINTOJEN KESTÄVÄN RAHOITUSTASAPAINON SAAVUTTAMISEEN. TÄHÄN KUULUU MYÖS HUOMATTAVAN SUURTEN KONSERNIVELKOJEN HALLINTA. YLEISPERUSTELUISSA EI OLE NIIDEN TUOTTAMAA RISKIÄ KAUPUNGIN TALOUTEEN ARVIOITU!
 
Kaupunki ilmoittaa aivan oikein, että taloussuunnitelman lähtökohtana on saada kaupungin talous tasapainoon taloussuunnittelukaudella 2013 - 2015. Esitettävät luvut eivät valitettavasti tue tätä tavoitetta. Kaupunginhallitusta ei näytä velka eikä sen lisääntyminen pelottavan. Kaupunginhallituksen taloudellinen tilannetaju näiden budjetin lukujen valossa tarkoittaa sitä, että Riihimäki siirtää investointinsa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Se on politiikkaa VAARALLISEN KORKEALLA RISKITASOLLA JA TULEVIEN VERONMAKSAJIEN KUSTANNUKSELLA. 
 
Investointimenot ovat yhteensä 7.9 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa 2,8 miljoonaa ja on vuoden lopussa 106,5 miljoonaa euroa eli 3601 euroa/asukas.
Velkaantuminen lisääntyy. Velkamäärä on vuoden 2014 lopussa 116,7 miljoonaa ja vuonna 2014 122,6 miljoonaa euroa eli 4061 euroa/ asukas. Suomen kuntien keskimääräinen velka on vuonna 2011 2037 euroa asukas. Hyvinkään velka 1761, Hämeenlinnan 2600, Hausjärven 2566 ja Lopen 2166 euroa asukas.
Verotuloiksi arvioidaan 110,1 miljoonaa euroa. Siitä kunnallisvero 97,2 miljoonaa, yhteisövero 6,2 miljoonaa ja kiinteistövero 6,7 miljoonaa euroa. Kaupunki arvioi verotulon nousevan 118,8 miljoonaan vuonna 2014. Tulot on arvioitu PERUSTELEMATTA yläkanttiin.
Vuosikate olisi vuonna 2013 6,2 miljoonaa, vuonna 2014 4,5 miljoonaa ja 2015 4.9 miljoonaa euroa. Poistot ovat yksin jo lähes vuosikatteen suuruiset tai suuremmat. Vuonna 2013 4.9 miljoonaa euroa 2014 5,2 miljoonaa ja 2015 5.5 miljoonaa euroa. POISTOILLA KIKKAILU JATKUU? Kaupunki turvautuu syömävelkaan!
 
Kaupunginhallitus esittää, että jäähalli ja paloasema toteutetaan erillisinä järjestelyinä. Paloasema toteutetaan kiinteistöosakeyhtiömuotoisena hankkeena. Jäähalli toteutetaan erillisen osakeyhtiön kautta edellyttäen, että siihen saadaan valtionavustus. Hankkeiden vaatimat kaupungin rahat on budjetoitu VARSIN epämääräisesti. LAIN MUKAAN BUDJETOINNIN PITÄÄ PERUSTUA TODELLISIIN MENOIHIN JA TULOIHIN. HANKKEET OVAT VIELÄ JÄSENTYMÄTTÖMÄT EIKÄ NIIDEN TODELLISIA MENOVAIKUTUKSIA TUNNETA, JOTEN NIIDEN BUDJETOINTI ON VIELÄ SUORASTAAN ENNEN AIKAISTA?
 
Todellinen kysymys nousee siitä, mikä on kaupungin rahoituksen lopullinen suuruus. Emme todellakaan tiedä, paljonko kaupungin rahaa joudutaan niihin lopulta pumppaamaan. Jäähalliyhtiön osalta on suuri ja vaativa kysymys saada siitä kannattavaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa olisi ollut viisainta siirtää kummankin hankeen toteutusta kaksi vuotta eteenpäin. Investointiohjelmaa olisi pitänyt muiltakin osin arvioida kriittisemmin ja siirtää hankkeita odottamaan parempia aikoja, sillä kaupungin talous ei kestä yhtään lisää velkaa.
 
Asiaan on kyllä kiinnitetty huomiota. Aamuposti 26.11.2011 kertoi puolestaan talousjohtaja Aila Yliojan suulla, että "Riihimäen velkamäärä on jo kipurajalla" ja että "näin ei voida jatkaa". "Velkamäärämme on nyt niin suuri, että mielestäni se ei voi enää nousta", sanoo Ylioja. Ja artikkeli ei vielä kosketellut kaupungin velkoja ja riskejä kunnallisissa yhtiöissä. 
 
Velkakannan päälle on vielä miljoonaluokan maksamattomat kuntayhtymien alijäämät, joita siirrellään tulevien vuosien rasitukseksi. ESIM. KESKUSSAIRAALA PYÖRII MIINUSKASSAN JA LYHYTAIKAISEN VELAN VARASSA JA TASEESSA ON LAIMINLYÖTYJÄ KUNTAOSUUKSIA YLI 14 MILJOONAA. TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄKIN ON ALIRAHOITTEINEN.
 
Miten on mahdollista, että kaupunginhallitus jättää vuodesta toiseen huomiotta kaupungin vakavan talouden tilan, vaikka Euroopan ja koko maailman taloustilanne on suorastaan sekaisin, josta voi seurata korkokannan kasvun lisäksi mitä hyvänsä. ODOTELLAANPA VAIN HALLITUKSEN KEVÄTTARKASTELUA - EI OLE VAIKEAA ARVATA, ETTEI VALTIONOSUUKSISSA TULE OLEMAAN MYÖNTEISTÄ NOUSUKEHITYSTÄ. VALTIO LAINAA NYT VUOSITTAIN SAMAN VERRAN KUIN SE MAKSAA VALTIONOSUUKSIA KUNNILLE, N. 8,5 MRD?
 
Aika varmaa on, että velkojen korko tulee nousemaan, ja se tulee saamaan sekaisin monen kunnan taloussuunnittelun. Kaikki talousympäristössä esiintyvät viestit kehottavat varautumaan vaikeuksiin, vaikeutuvaan rahoitustilanteeseen. Korot menopuolella ja riskit konsernissa ja taantuman näkymä tulopuolella ovat kuin "miekka valtuuston ja talousjohdon harteilla". 
 
Totean, että Riihimäen tarkastuslautakunta on tällaisesta mahdollisuudesta varoittanut, mutta kaupungin virkajohto ja kaupunginhallitus ei ole halunnut varoituksia kuulla. Jo vuonna 2010 vaadin kaupunginvaltuustossa kaupunginhallitukselta konkreettisia tekoja velan lyhennysohjelmasta. Se ei virkamiehille ja kaupunginhallitukselle silloin sopinut.
 
Tässä taloustilanteessa on aivan välttämätöntä, että tuleva kaupunginhallitus tulee laatimaan velkaantumisen lyhennysohjelman tavoitteineen ja aikatauluineen. Tässä tilanteessa on myös välttämätöntä, että tammikuussa remmiin astuva uusi valtuusto käsittelee ja / TEKEE TARPEELLISET MUUTOKSENSA SEKÄ hyväksyy talousarvion. AIHEELLISTA OLISI, ETTÄ SIITÄ TEHTÄISIIN JO NYT VALTUUSTON PÄÄTÖS JA ANNETTAISIIN MÄÄRÄYS, ETTEI NYT HYVÄKSYTTÄVÄÄ TALOUSARVIOTA TOTEUTETA MUIDEN KUN KÄYTTÖMENOJEN JA TEKNISEN INFRASTRUKTUURIN INVESTOINTIEN OSALTA? Minusta on välttämätöntä karsia investointiohjelmaa JA SEN PÄÄTÖKSENTEOSSA ON UUDEN VALTUUSTON OLTAVA MUKANA. TALOUDEN VAKAUTTAMISEN LINJAAN ON AIKAANSAATAVA UUDEN VALTUUSTON SITOUTUMINEN. SELLAINEN KONSENSUS KAUPUNGISSA ON TÄRKEÄ POLIITTINEN TAVOITE. 
 
Kuntaliiton asiantuntijat ovat varoittaneet , että "taantuma voi romahduttaa verotulot". Olen aika varma siitä, että näin tulee tapahtumaan. Tällä menolla Riihimäki ajautuu kriisikunnaksi! 
Riihimäen valtuusto päättää talousarviosta tänään.
 
Mikko Lund

perjantai 7. joulukuuta 2012

Kerään ajattelevien ja edistyksellisten ihmisten porukkaa

Kerään ajattelevien ja edistyksellisten ihmisten porukkaa
 
Jukka Lindfors kirjoitti asiaan menevän kommentin blogiini “ Ylijohtaja Juhani Nummela nostaa kissan pöydälle”. Toivon,että henkilö kirjoittaisi nämä ilmiselvät ja hyvin perustellut näkemyksensä laajempaan julkisuuteen Aamupostissa. Toivon kirjoittajan ottavan yhteyttä minuun. Kerään samanmielisten ajattelevien ja edistyksellisten ihmisten joukkoa sukupuoleen ja puoluekantaan katsomatta.
 
Riihimäkeläisten kannalta "poliittinen saamattomuus" on "rikos kaupunkilaisia vastaan". Haluan olla hyvän päätöksenteon ja kuntahallinnon edistäjä. Siihen tarvitaan tueksi kriittisiä kansalaismielipiteitä ja sen rohkeita esittäjiä. Elitistiset ja oman navan tuijottajat eivät vie kansalaisten ja kaupunkilaisten asiaa eteenpäin. 
 
Olen laittanut merkille, että paikallispolitiikassakin toimii kiireisiä ihmisiä. Puoluekoneet eivät kykene tuottamaan uusia ja luovia ajatuksia. Asiat junnaavat eteenpäin vanhoissa urissa.'
 
Olen hyvin vakuuttunut siitä, että tarvitaan yli puoluepoliittisten tavoitteiden näkeviä ihmisiä. Tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät Riihimäen talouden kriisiin johtaneet tekijät. Tarvitaan poliittista viisautta ymmärtää Kanta-Hämeen maakunnan todelliset ongelmat. 
 
Maakunnan ongelma on itse asiassa sen varsin marginaalinen merkitys. Maakunnan taloudeltaan heikkovoimaiset kaupungit ja kunnat eivät pysty ylläpitämään taloudeltaan tervettä ja laadukasta keskussairaalaa. Maakunnan kuvitellut lumevaikutukset hyödyttävät vain politiikan tekijöitä. Hämeen liitto ei pysty edistämään maakuntakaavoissaan välttämätöntä asianmukaista yhdyskuntarakennetta.
 
Keskussairaalan talouden saneeraaminen ja palveluiden saatavuus - jonotuksen loppuminen - ei ole tällä eikä seuraavallakaan vaalikaudella näköpiirissä! Ryksin profiloinnilla uusiksi ja toiminnan keskittämisellä Hämeenlinnaan pyritään vain suojelemaan maakuntakeskuksen Hämeenlinnan rapautuvaa ja itsekeskeistä imagoa. 
 
Miksi sitten ajassa tarjoutuvan valtiollisen rakenneuudistuksen oloissa puolustettaisiin vanhoja ja hyödyttömiä rakenteita? Onhan tarjolla parempia ja kansalaisten hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Kerätään yhdessä voimia, jotta saadaan poliittinen eliitti vastaamaan kysymykseemme tai parhaassa tapauksessa jopa ymmärtämään mandaattinsa ja toimiman sen velvoituksen mukaisesti.
 
Sillä näinhän tämä on nähtävä! Politiikan tehtävä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti on toimia ihmisten palveluksessa ja edistää päätöksentekijöinä paikallista hyvinvointia.
 
Mikko Lund