maanantai 17. joulukuuta 2012

Miten Riihimäen kaupunki voisi lisätä uskottavuutta ja luottamusta talouden hoidossa?

Miten Riihimäen kaupunki voisi lisätä uskottavuutta ja luottamusta talouden hoidossa? 
 
Riihimäen kaupunki täyttää taloudessaan jo useimmat kriisikuntakriteerit. Kaupunki on investointikyvytön ja ylivelkaantunut. Investointien omarahoitus on epätervettä. Kaupunki lisää koko ajan velkaansa. Kaupungin tarkastusjärjestelmän kansalaisuskottavuus on koetuksella laittomaksi todettujen menettelyjensä vuoksi. 
 
Riihimäen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja yllätti viime valtuustossa ehdottaessaan tarkastuslautakunnan roolin nostamista. Tähän päästäisiin hänen mukaansa siten, että lautakunnan jäsenet olisivat kaikki valtuutettuja. AJATUS on sinänsä kannatettava, mutta ei ratkaise uskottavuus- ja luottamuskysymystä.
 
Tarkastuslautakunta tarvitsee jäseniä, jotka ymmärtävät asemansa riippumattomuuden. Se ei ole poliittisen juoksupojan asema. Jäsenellä pitäisi olla itsenäistä tahtoa ja kykyä analysoida kaupungin talouden tilaa ja arvioida hallinnon toimintaa. 
 
Lautakunnan toimintakulttuurissa ulkoinen ja sisäinen tarkastus on ollut edellisellä vaalikaudella ajautunut kaupunginjohdon ja virkamiesten kontrollin alaiseksi, suorastaan virkamiesten kontrollin kohteeksi. Tilivelvollisten toiminnan itsenäinen, riippumaton ja ulkopuolista uskottavuutta nauttiva arviointi on näissä olosuhteissa mahdottomuus. Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, ettei lautakunta ole kaupungin johtavien virkamiesten “sylikoira”.
 
Kaupungin johto ja johtavat luottamushenkilöt ovat vuodesta toiseen julkisuudessa ja valtuustossa kaunistelleet ja vältelleet kertomasta talouden jatkuvasti heikentyviä tunnuslukuja. Se todistaa tietoista tahdon suuntaa tilinpäätöksiä laadittaessa ja niitä käsiteltäessä eri vaiheissaan kaupungin toimielimissä. 
 
Hämeenlinnan hallinto- oikeuden ja KHO:n kumoavien valtuuston päätöksen jälkeen kaupungin johdon toimet näkyivät päätösten vaikutusten vähättelynä ja kiistelynä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.
 
Kiista poistojen oikeellisuudesta jatkuu hallinto- oikeudessa, koska edelleenkin niitä rahoitettavana menoeränä pyritään talousarviossa ja tilinpäätöksessä alentamaan ja manipuloimaan tilinpäätöksiä. Esitin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana jo vuoden 2009 JA 2010 tilinpäätöksiin kohdistettavaa poistojärjestelmän erityistilintarkastusta. Tällä kaupunki olisi voinut palauttaa tilinpidon uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä.
 
Omakohtaiset karvaat kokemukset osoittavat, että tarpeen on korostaa tarkastuslautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä jäsenten henkilökohtaista osaamista. Sen tulisikin olla kaupungin tilintarkastuskulttuurin kehittämisen ykkösasia. Ratkaisu on puolueiden käsissä, kun ne nimeävät ehdokkaansa tarkastuslautakuntaan. Riihimäen tilinpidossa ja tilintarkastuksessa on ollut menettelyjä, jotka ovat johtaneet myös rikostutkinnan käynnistymiseen. Laki edellyttää hyvää kirjanpito- ja tilintarkastustapaa ja sen loukkaamisesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu. Se on hyvä tulevien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien ja jäsenten sekä esittelevien virkamiesten tiedostaa.
 
Näin ollen korostan tarkastuslautakunnan riippumattoman aseman ja itsenäisen arvioinnin kunnioittamista ja tärkeyttä veronmaksajien kannalta. Vain tätä kautta kuntahallinnon tilivelvollisuuden katu- uskottavuus voi toteutua.
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: