sunnuntai 6. elokuuta 2017

Avoin kirje Hämeenlinnan HO:n ylituomarille

Avoin kirje Hämeenlinnan HO:n ylituomarille 

Kuinka kauan täytyy vielä odottaa riippumattoman tuomioistuimen ratkaisua kunnallisvalitukseen, jossa kaupunkilaisena olemme kolmen valittajan voimin hakeneet kaikkia riihimäkeläisiä veronmaksajia ja  äänestäjiä koskevaa oikeusturvaa?

Oikeusvaltion riippumattomat lainkäyttöviranomaiset ovat sitä varten,  että ne ne turvaavat yksilön lisäksi kansalaisten yhteiskunnallöisia oikeuksia viranomaisten toimia vastaan.
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Demokratian ja äänestämällä toteutuneen vallanjaon seurauksena laillinen meno edellyttää, että kunnan virka- ja luottamushenkilöt noudattavat voimassa olevia lakeja. Ihmisten luottamus  yhteiskuntajärjestykseen voi toteutua vain, jos oikeudellinen kontrolli on elävää ja riippumattomat tuomioistuimet ja syyttäjät hoitavat tehtävänsä.Kunnan asukkaille on varattu oikeusvalvonta-
keino - kunnallisvalitus, johon kuntalaiset voivat odottaa  kohtuullisessa ajassa oikeuden ratkaisun. 

Valitin vuoden 2012 tilinpäätöksestä, jonka perusteella hallinto- oikeus sitten kumosi valtuuston päätöksen  tilinpäätöksestä. Mutta kaupunki ei kuitenkaan puheista huolimatta korjannut vuoden 2012 tilinpäätöstä. Ns. korjatun tilinpäätöksen luvut olivat  tismalleen samat kuin hallinto- oikeuden kumoamassa tilinpäätöksessä. Kysymys oli ja on edelleenkin yli 20 miljoonan euron                        rahoitustarpeen pettelystä tilinpäätöksessä, siis liian pienet poistot lankeavat aikanaan kaupunkilaisille maksuun.

Hallinto-oikeuden päätöstä odottaa valitukset tilinpäätöksistä  2012 ja 2014, joista on valittanut Marja Lukkaroinen, ja vuoden  2015tilinpäätöksestä. josta on valittanut Reijo Sutinen.  Oikeustaistelu on kestänyt jo vuosia.

Riihimäen valtuusto joutuu  tuomioistuimen ratkaisun viipyessä  käsittelemään epävarmuuden tilassa   vuoden 2016 tilinpäätöksen. Kysymys viimekädessä on siitä, miten ja milloin täytetään vuosia piiloteltu rahoitusvajaus, jos tilinpäätöksissä sovellettu poistokikkailu  tuomitaan lainvastaiseksi.

Kauanko joudutaan vielä odottamaan hallinto-oikeuden ratkaisua kaikkia riihimäkeläisiä veronmaksajia koskevaan kysymykseen?                                                                                     Oikeuskansleri-instituution väliaikaiseen järjestelyyn en katso voivani  turvautua, koska ylimmän laillisuusvalvonnan tilaa monet oikeusoppineet ovat pitäneet sote -sotkujen seurauksena epätyydyttävänä. 
Toivon, että tämä kirjoitus antaa oikeuskanslerille aiheen kiinnittää huomiota  Hämeenlinnan hallinto- oikeuden ratkaisujen viipymiseen!
Valittajat ja veronmaksajat odottavat hallinto- oikeuden  ratkaisua!


Mikko Lund