perjantai 31. tammikuuta 2014

Paikalliseen ympäristöpolitiikkaan huomiota

 
 
 
Paikallinen ympäristöpolitiikka kaipaa yhä enemmän huomiota
 
 
Riihimäen tammikuun kaupunginvaltuustossa esillä oli Riihimäen ympäristöpolitiikan tarkistaminen. Tarkoitus on tarkistaa ympäristöpolitiikkaa kerran valtuustokaudessa. Ympäristöpolitiikkaa seurataan vuosittain ympäristöraportissa. Politiikasta on tullut niin tärkeä, että ala on jatkuvan seurannan ja tutkimuksen kohteena. Ikävää on, että politiikassakin  vain harvat  valtuutetut todella ymmärtävät, miten tärkeästä alueesta on kysymys.
 
Tulevien vuosien suuri haaste on ilmastomuutos, johon paikallisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa. Se edellyttää kuitenkin kahden  harhan ylittämistä: Sen, että ilmastomuutos ei olisi totta. Ja sen,  että  Riihimäen toimenpiteet eivät vaikuta. Ilmastomuutos on tosiasia. Se edellyttää toimenpiteitä kaupunkirakenteen tiivistämiseksi, ekotehokkaan kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Riihimäen kaupunkirakenne on tiivis, yli 90 prosenttia asuu kolmen kilometrin säteellä. Kaupungin päätöksenteossa on tarpeen olla tarkkana, ettei rakennetta tulla hajottamaan, kuten aikaisemmin valtuuston hyväksymä Kalmun osayleiskaava tulisi toteutuessaan tekemään.
 
Luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvaroista huolehdittava
 
Riihimäen kaupunki edistää metsien, virkistysalueiden ja muiden luontokohteiden monimuotoisuutta. Kaupunki turvaa viheralueiden ja ekologisten yhteyksien säilymisen ja huolehtii kaupunkiluonnon elinvoimaisuuden ja viherverkon toimivuudesta. Hyvä tavoite. Samaa on ajanut valtuuston keväällä 2013 hyväksymä  Riihimäkistrategia, jossa  tavoitteena on viihtyisän asuinympäristön luominen. Puistot ja metsät hoitavat ihmisten hyvinvointia.  Mutta kaupunginvaltuusto on surutta tuhonnut kaupunkiluontoa  Otsolanmäessä, Kumelassa ja Hirsimäessä. Puistoja ja viheralueita on laitettu maan tasalle. Nyt kaavasuunnittelijan pöydällä on Koppelinpuiston tuhoaminen, mikäli kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään Räätykänmäen kaavoitukset. Asia lienee listalla seuraavassa valtuuston kokouksessa.
 
Pohjavesiä suojellaan. Tässäkin on herätty vasta, kun KHO kumosi  Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen kaavoittaa Shellin huoltoasema pohjavesien suojelualueen  päälle. Vantaanjokea kehitetään viihtyisänä ympäristönä ja lähiluontokohteena. Se on hyvä asia, mutta edellyttäisi toteutuakseen myös rahaa. Tulvavalleja myös kaivataan.
 
Ilmastomuutoksen hillitseminen
 
Riihimäen tavoitteena on hiilineutraalisuus. Kaupunki toteuttaa vuoteen 2020 ulottuvan ilmastostrategian päästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutokseen varautumiseksi. Kaupunki huomio tämän kaikessa suunnittelussa ja toimenpiteissä.
 
Kaupunki suosii  uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian ja kaukolämmön käyttöä ja lisää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ja lämmön osuutta, Kaupunki on sitoutunut 9 prosentin energiansäästöön vuosina 2008 – 2016.Kaupunki säästää energiaa ja välttää tarpeetonta energiankulutusta parantamalla energiatehokkuutta.
 
Ekotehokas kaupunki ja liikennejärjestelmä tavoitteena
 
 
Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luontoarvojen tunnistamiseen, melun torjuntaan, pohjavesien suojeluun ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Liikenteen ympäristöhaittoja ehkäistään vähentämällä liikennetarvetta ja turvaamalla kevyen liikenteen toimivuus ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset, Kevyen ja joukkoliikenteen osuutta lisätään ja pyöräilyn reittiverkoston kattavuutta lisätään.
 
Riihimäen kaupunki pyrkii vahvistamaan kuntalaisten, kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden ympäristötietoisuutta ja sitoutumista ympäristönsuojeluun. Tähän on tarvetta, jos ympäristöpolitiikkaa aiotaan  toteuttaa. Se edellyttää myös seurantaa. Ympäristöpolitiikan  toteutumista on seurattava.
 
Kalmun osayleiskaavassa kaavoitettiin  länsi- itä- suuntainen viherkäytävä. Nyt myöhemmillä päätöksillä viherkäytävä on asiallisesti tuhottu.
 
Kaavoituspäällikön lausunto oli esillä valtuuston listalla, jossa virkamies oli vaatimassa pois valtuuston hyväksymiä tavoitteita  seuraavasti:
 
“Kaupunki on sitoutunut 9 prosentin energiansäästöön vuosina 2008 – 2016.Kaupunki säästää energiaa ja välttää tarpeetonta energiankulutusta parantamalla energiatehokkuutta.”
 
“Pyöräilyverkon kattavuuden ja laadun parantaminen ja liikenneverkon suunnittelu ja rakentaminen on liian yksityiskohtainen tavoite.”
 
Tällaista valtuuston päätösten vastaista  virkamiesajattelua ei voida hyväksyä.  Teknisen viraston johtajalla on esimies- alainen- keskustelun paikka kaavoituspäällikön kanssa.
 
Ympäristöpolitiikkaan liittyy myös kysymys siitä, mihin kaupunki toimittaa seuraavaksi  ylijäämämaan, kun Kintturinmäen  maankaatopaikka on täynnä ja sille ei ole haettu jatkoa.  Paikka sulkeutui vuoden alussa. Muuta mahdollisuutta ei ole kuin opastuksen mukaisesti viedä maa Kiertokapulan jätteenkäsittelyyn. Se on vain paljon kalliimpaa kuin Kintturinmäen kaatopaikalle.
 
Nämäkin esimerkit osoittavat, että Riihimäellä ei useinkaan ajatella nokkaansa pitemmälle. Ympäristöpolitiikka perustuu paljossa tulevaisuuden luomiseen ja se on työtä kasvavan sukupolven hyväksi.
 
Suunnitelma on hyvä ja se tulee toteuttaa!
 
 
Mikko Lund

maanantai 27. tammikuuta 2014

Tampereelta kuuluu kummia

Tampereelta kuuluu kummia

Miksi Tampereen demarit kiusaavat kansanedustaja Hanna  Tainiota (sd) ?Kansanedustaja Hanna Tainio (sd)  on joutunut  Tampereen demarien suvaitsemattomuuden, vainotoimien ja kiusaamisen kohteeksi. Demarit sulkivat Tainion ja kolme muuta valtuutettua ryhmän ulkopuolelle vaalikauden loppuun saakka. Tainion ja kumppaneiden synti oli poiketa demarien ryhmäpäätöksestä ns. tunneliratkaisussa. Tampereen demarit ovat päätyneet vastustamaan välttämätöntä tunnelia, jolla liikenneratkaisuja ja Kekkosentien kestämättömiä liikenneruuhkia voidaan tehokkaasti purkaa. Tainio ja kolme muuta valtuutettua äänestivät  Rantaväylän  tunneliratkaisun puolesta.


Palkaksi Tampereen sos.dem. valtuustoryhmä erotti Hanna Tainion ja kolme muuta valtuustokauden loppuun saakka. Kunnallisjärjestö on hyväksynyt erottamisen. SDP:n vallankäytön huippu on, että Tainion perusosasto, Messukylän Työväenyhdistys ei asettanut Tainiota kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Tällainen käyttäytyminen on sosialidemokraateilta kiusaamista. Asiaan on liittynyt henkistä väkivaltaa, joka on ilmennyt juoruamisena, toisen mitätöimisenä,
maineen mustaamisena, sosiaalisena eristämisenä tai yleisenä huonona kohteluna.


Ryhmäpäätöksen käyttö on demokratiassa aina harkittava tarkkaan. Käyttökelpoinen se on vain todella suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Vakavasti riidanalainen sen käyttö on tunneliratkaisussa, johon yhdistyy  mm.  valtakunnalliset liikenneintressit.

Miten Tampereen demarit lopettavat  kiusaamisen? Puolueen on puututtava Tampereen demarien toimintaan. Kiusaamista ei saa hyväksyä. Jos puolue  ei puutu asiaan, se kertoo, että entinen huono meno kiusaamisineen  saa vapaasti jatkua.

Hannan  ja muiden kolmen valtuutetun ei tule provosoitua valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön tai puolueosaston päätösten jälkeen. Hannan kannattaisi äänikuningattarena ohittaa kangistunut puoluekone ja turvautua kansanliikkeeseen ja kansalaismielipiteeseen. Puolueyhdistysten ohella tueksi voisivat suoraan tulla äänestäjät. Ehdokkaan asettamiseksi riittää sata henkilöä asianomaisessa vaalipiirissä.

Kansalaiset ratkaisevat vaalit   ja heidän tukeaan kannattaa tavoitella suoraan. Siinä voi vain voittaa! Kansalaiset palkitsevat suoraselkäisen ja rehellisen toiminnan. Äänivyöry on tilauksessa. Puoluebyrokraatit eivät ole kansalaisten suosiossa.


Puoluedemokratia ei voi tarkoittaa eri mieltä olevien sulkemista toiminnasta. Demarit näyttävät uskovan yksimielisyyden voimaan. Aika olisi jo nähdä, että yksimielisyyden vaade ei ole voimaa, vaan voima syntyy erilaisista mielipiteistä.  Erilaiset näkemykset tuovat päätöksentekoon laajempaa tietämystä. Se on hyväksyttävä, sillä siitä syntyy elävä keskustelu.  Tilausta on haastaa eri mielipiteitä, vanhoja toimintatapoja ja jäykkiä puoluekahleita. Nykyiset puoluekahleet eivät pysty ratkaisemaan edes tämän hallituksen kunta- ja sotesolmuja ja ensi kevään kehysriihen leikkauksia. SDP:n  äänestäjillä  on erilaisia mielipiteitä. Jos ne tiukasti tuomitaan, näin karkotetaan osa äänestäjistä.

Kansalaiset on saatava mukaan. On kyettävä priorisoimaan julkisen hallinnon tehtävä ja rahoitus. On saatava ihmisille työtä. SDP:n ongelma on äänestäjien luottamuksen puute. Kansalaisten luottamusta on haettava kansalaisilta. Siinä käytännöllinen ohje tulevien eduskuntavaalien  kuningattarelle.


Mikko Lund

torstai 23. tammikuuta 2014

Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokasen puheet ja todellisuus pahasti ristiriidassa

Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokasen  puheet ja todellisuus pahasti ristiriidassa
 
 
 
Riihimäen tammikuun valtuustossa kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen mainosti Valion kanssa tehtävän maakaupan autuutta. Keskiruokanen lupasi  500 miljoonan investointeja ja 500 työpaikkaa Riihimäelle. Kutsuin kaupunginjohtajan puheita viestinnäksi, jota on kutsuttu  paremminkin propagandaksi.
 
 
Asia oli taas kerran valmisteltu huonosti. Selvityksistä ei käynyt ilmi hakkeen työllisyys- ja talousvaikutuksia. Talousvaikutuksetkin vain osittain. Kysyttäessä erikseen kaupunginjohtaja lupasi hankkeen tuovan investointeja ja työpaikkoja.
 
 
Samalla ihmetytti, miksi kaupunginjohdolla oli asiassa niin kiire, että koko hanke oli pahasti keskentekoinen. Mikä kiireen aiheutti, kun valtion rahoitus oli täysin levällään Arolammin eritasoliittymän toteutuksesta? Valtuusto sitoutettiin 18 miljoonan kustannusarvioon, josta kaupungin lopulliset vastuut ovat auki.
 
 
Paikallinen Aamuposti  täsmentää 22.1.2014, että “Valio investoi Herajoelle  osissa”. Uudelle meijerialueelle tehtävistä investoinneista ja sen suuruudesta ei ole tehty päätöstä Valion hallituksessa.
 
 
Näin Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyy  puutteellisen informaation päätöksenteon pohjaksi. Propaganda on tietoa, jota levitetään tarkoituksena muokata kohteen mielipidettä. Propaganda saattaa olla valheellista tai tosipohjaista, mutta on usein yksipuolista ja saattaa valaista asiaa ainoastaan propagandan tuottajalle hyödyllisistä puolista.
 
Kaupunginhallitus voisi pyytää kaupunginjohtajalta selvitystä kaupunginjohtajan informaatiosta.
 
 
Minun luottamusta kaupunginjohtaja ei enää nauti. Tällä menolla luottamus rapisee vauhdilla myös muilta valtuutetuilta.
 
 
Mikko Lund
 
 

maanantai 20. tammikuuta 2014

Kuntaliitokset tarvitsevat seurakseen enemmän demokratiaa

Kuntaliitokset tarvitsevat seurakseen enemmän demokratiaa


Professori  Hannu Katajamäki: Päättäjien aito kiinnostus lähidemokratiaan on ollut toistaiseksi vähäistä

 

 

 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallituksen kuntaliitoksista odotetaan nykyistä vahvempia kuntia. Vahvemmilla ja suuremmilla kunnilla on paremmat edellytykset kuntalaisten palvelujen turvaamiseen. Suuremmilla kunnillla ovat paremmat edellytykset  elinkeinopolitiikkaan. Niillä on leveämmät hartiat, enemmän resursseja ja suurempi vetovoima elinkeinopolitiikkaan. Vetovoima vetää luokseen aktiivisia ihmisiä ja yrityksiä.

 

 

Kuntalasilla on vahva epäluottamus paikallisiin päättäjiin. Jo nyt vain vähän yli puolet kuntalaisista äänestää kuntavaaleissa. Suurkunnissa äänestysinto voi entisestään lopahtaa.

 Puolueissa demokratian vähenemisen  uhka tunnustetaan. Ne pitävät tärkeänä lähidemokratiamalleja, joissa suurkunnan eri kulmilla olisi päätösvaltaa omilla alueillaan. Yhdeksi malliesimerkiksi on nostettu Rovaniemen aluelautakuntakokeilu. Alueella on oma, noin kahden miljoonan euron budjetti. Sen avulla alue järjestää alueensa perusopetus-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä päivähoidon ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Aluelautakunta vastaa osin elinkeinojen kehittämisestäkin.

 

Oulussa oli 1970- luvun keskivaiheilla aluevaltuustokokeilu. Jokaisella suuralueella oli oma aluevaltuusto. Niissä päättäjinä toimivat puolueiden nimeämät paikalliset vaikuttajat. Valtuustot antoivat pääasiassa lausuntoja alueensa kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Oulun kokeilun heikkoutena pidän puolueiden valitsemien  edustajien ideaköyhyyttä. Valtuustot toivoivat  enemmän lausunto- ja päätösvaltaa, mutta niissä ei ollut oma-aloitteisuutta, jotta ne olisivat itse ottaneet  listalleen tärkeitä asioita.

 Savon Sanomat (SS 2.1.) on kartoittanut puolueiden näkemyksiä lähidemokratiasta. Aluelautakuntamalliin suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti, mutta useimmat puolueet löytävät mallista myös riskejä.

Muun muassa sdpn puoluesihteeri Reijo Paananen rajaisi sosiaali- ja terveysasiat aluelautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Rkp:kin kallistuu samaan.Keskusta katsoo, että aluelautakunnat omine budjetteineen ja päätösvaltoineen voivat sopia ”joillekin kunnille”. Puoluesihteeri Timo Laanisen mukaan toisissa kunnissa voidaan päätyä kevyempiin lähidemokratian muotoihin.Ehkä myönteisimmin Rovaniemen esimerkkiin suhtautuu vihreät. Puoluesihteeri Lasse Miettinen sanoo, että puolue haluaa kuntalakiin mahdollisuuden valita vaaleilla kunnanosavaltuustot. Kokoomus on samoilla linjoilla.

 

 

Mitä puolueiden aatoksista on sanottava?

 

Vaasan yliopiston aluetieteen professori Hannu Katajamäki ei ota todesta kuntapäättäjien ja poliitikkojen halua edistää lähidemokratiaa. Aito kiinnostus asiaan on Katajamäen mielestä olematonta.On suosittu innostuksen tappavaa näennäisdemokratiaa. Kun kokemukset siitä ovat osoittautuneet huonoiksi, on päätelty, että lähidemokratiaa ei tarvita. Tutkijan mukaan oikeaa merkitystä on vain sellaisella alueellisella toimielimellä, jolla on todellista toimivaltaa, esimerkiksi juuri oma budjetti.Sen sijaan erilaisia lausuntoja antavat neuvottelukunnat Katajamäki tyrmää suoralta kädeltä. Sellaisia ei tarvita. Kuntalaiset vain turhautuvat ja pettyvät.

 

Minä kannatan  demokratian laajentamista myös kunnissa. Näen demokratian keskentekoisena ja mielellään  avaan näköaloja teemaan. Riihimäen valtuustossa ei demokratian laajentaminen  ole saanut kannatusta. Katajamäen käsitykset osoittautuvat oikeaksi. Puolueet maan valtuustoissa varjelevat vain omaa toimivaltaa ja asemaa.Rinnalle ei haluta muita toimijoita.

 

Kunnissa tarvitaan radikaaleja uudistuksia. Kuntasuunnittelu ja asioiden valmistelu on  demokratisoitava siirtymällä yhteissuunnittelun teoriaan ja käytäntöön. Siinä virkamiesten ja luottamushenkilöiden rinnalle tasavertaisena toimijana nostetaan kuntalaiset. Se sopisi erittäin hyvin kaavoitukseen ja erilaisten suunnitelmien tekoon. Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus koulutti 1970- 1980- luvuilla suuren määrän suunnittelijoita, arkkitehteja ym. virkamiehiä ja luottamushenkilöitäkin demokraattisen suunnittelun toteuttajiksi. Teoria ja käytäntö olisi avattava ja otettava uuteen käyttöön.

 

Suurkunnissa on tilaus aluevaltuustoille. Niiden jäsenet voitaisiin valita vaaleilla. Aluevaltuustot tarvitsevat todellista valtaa huolehtimaan aluekehityksestä, palveluista  ja budjettitarpeista.

 

 

Mikko Lund

perjantai 17. tammikuuta 2014

Riihimäen valtuutetut näkivät unta sadoista työpaikoista ja euroista

Riihimäen valtuutetut näkivät unta  sadoista työpaikoista ja euroista
 
 
 
Riihimäen kaupunki möi Valiolle 53 hehtaarin maa-alueen meijerin vierestä 3,7 miljoonan euron kauppahintaan. Seuraavassa pykälässä päätettiin Arolammin eritasoliittymän rakentamisesta mm. 18 miljoonan eurolla. Suunnitelman mukaan Valio ja valtio osallistuvat  hankkeen rahoitukseen 6 miljoonalla eurolla kukin. Asiat oli valmisteltu  jälleen kerran huonosti. Asiat roikkuivat ilmassa, kuten keskeneräiset ja retuperällä olevat asiat voivat. Toteuttamissopimus puuttui, jossa olisi määritelty valtion ja muiden osapuolten vastuut ja velvollisuudet hankkeen toteutuksessa. Asioita ei olisi pitänyt tuoda päätettäväksi, ennen kuin toteuttamissopimus olisi ollut valmis. 
 
 
Paljon euroja aikoo Riihimäen virkajohto ja kaupunginvaltuusto polttaa saadakseen Valiolta 500 miljoonan investoinnit ja 500 työpaikkaa.  Tällaisilla haaveilla ja toiveilla  kaupunginjohtaja mainipuloi kaupunginvaltuuston hyväksymään hankkeen. Valtuusto ei   hyväksynyt  ehdottamaani pöydälle jättämistä siihen saakka, että kaupungin ja valtion välinen toteuttamissuunnitelma on tehty. Pöydälle jättämisessä olisi voitu selvittää auki olevat kysymykset  ja rahoitus. Toteuttamissuunnitelmassa määritellään valtion ja muiden sopimusosapuolten vastuut ja velvollisuudet hankkeessa. Kaupunginvaltuutettu Esko Nummela (sd) kannatti ehdotustani.
 
 
Meistä asia olisi pitänyt jättää pöydälle. Epäilimme, että jos valtiolta ei saada rahaa, silloin kaupunki voi joutua vielä maksamaan ylimääräiset 6 miljoonaa euroa. Päättämällä asiasta ennen valtion päätöstä, päätöksestä  seuraa ylivelkaantuneelle ja investointikyvyttömälle kaupungille aivan turhan suuri riski.
 
 
Minusta olisi pitänyt odottaa toteuttamissuunnitelma, sillä niin epävarmoja, ilmassa olevia olivat Valion ja valtion aikomukset. Toteuttamissuunnitelmassa ne olisi voitu kirjata ja varmistua auki olevien kysymysten toteutumisesta.  Maakaupassa ehdotus pöydälle jättämisestä  sai 3 ääntä ja eritasoliittymän kohdalla 2 ääntä. Sen paremmin 500 työpaikasta ja 500 miljoonan investoinnista sekä valtion rahoituksesta  ( 6 miljoonaa ) ei ole mitään varmuutta.
 
 
Tämä riitti kuitenkin Riihimäen kaupunginvaltuustolle, joka silmät ummessa ja unta nähden sitoutui hankkeeseen.  Näin hyväuskoisia ja suorastaan edesvastuuttomia  olivat  vasemmistoliiton, sosialidemokraattien, perussuomalaisten, vihreiden, keskustan, kristillisdemokraattien ja kokoomuksen  valtuutetut. Kyllä siinä vaaditaan jo erityisansiota, että kokouksesta  toiseen jaksaa jatkuvasti siunata virkamiesten ala-arvoisen asioiden valmistelun. Paitsi että tällaista luottamushenkilöiden toimintaa voidaan perin juurin ihmetellä, niin siitä seuraa kysymys myös siitä, mihin luottamushenkilöitä tarvitaan.
 
 
Kyllä kysymys on muustakin kuin hyväuskoisuudesta.  Siinä sitä onkin ihmettelyä, ovatko myös kaupunkilaiset yhtä  naiveja, sokeita ja hyväuskoisia kuin Riihimäen valtuutetut. Kunnallisvaalit ovat taas kahden vuoden päästä.
 
 
Mikko Lund

maanantai 13. tammikuuta 2014

Soini tähtää eduskuntavaaleihin ja pääministeriksi

Soini tähtää eduskuntavaaleihin ja pääministeriksi
 
 
 
Viime vuonna pitkään vaikutti siltä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei sittenkään malta pysyä poissa eurovaaleista Arvuuttelun katkaisi joulunaikoihin Soinin ilmoitus, että hän ei ole ehdokkaana eurovaaleissa. Soini sanoo suoraan, että eduskuntavaalit ovat puolueelle tärkeämmät kuin eurovaalit.Eduskuntavaaleissa perussuomalaiset tavoittelee suurimman puolueen ja sitä kautta pääministeripuolueen asemaa.
Yksi asia on tämän pohjalta selvä. Soinilla on häpyä, itsetuntoa ja tavoitetta eikä hän häpeile kuuluttaa sitä turuilla ja toreilla.

Tähän on liitettävä epäily. Tämän hetkisten kannatuslukujen valossa Soini saa mennä jonkun kannattajansa navetan taakse  haavoja nuolemaan. Pääministeriksi paraatiovi ei näillä lukemilla avaudu. Ykköspuolueen paikka ei ole millään tavalla todennäköinen. Todennäköisintä on , että Soini menettää paljon ääniä ja paikkoja.
 
Timo Soinia ei pidä pitää yksinkertaisena hölmönä. Soini tietää, että  seuraavissa eduskuntavaaleissa perussuomalaisilla on todellisuudessa enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Kannattajakunnassa on jo alkanut virta takaisin kotipesään. Keskustan suuntaan virta on tuonut kannattajia jo ihan  virtanaan, mutta Sdp:ltä houkuteltuihin äänestäjiin vielä on vähän otetta. Eduskuntavaalit ratkaisevat, mikä on heidän kotinsa.

Soinin ja perussuomalaisten ansio on kieltämättä ollut muiden, erityisesti vasemmiston ja keskustan kelkasta pudonneiden ja passivoituneiden äänestäjien aktivointi. Soini on kyennyt siihen, mihin vasemmistoliitto ja SDP  eivät ole kyenneet. Perussuomalaisten äänilisäys oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 447 819,  äänisaalis 560 000  ääntä ja 39 kansanedustajaa.

Soini tietänee senkin, että äänisaalis on paljossa perustunut retoriikkaan ja populismiin. Huulenheitto ja suunsoitto on tuonut äänivyöryn, mutta se voidaan helposti menettää. Äänestäjät kyllä havaitsevat, että suunsoitto ei nälkää ja eriarvoisuutta karkoita. Oppositiossa  melskaamisen lopputulos voi olla luottamuksen menetys, äänikato.

Toukokuun eurovaalit olisivat pelastaneet paljon. Soinin ehdokkuus olisi tuonut perussuomalaisille  jopa kaksi paikkaa Brysseliin. Nyt  tiukaksi menee yhdenkin paikan saaminen. .Sampo Terho vai Jussi Halla-aho  - siinä perussuomalaisten valinta! 

Eduskuntavaalien jytky oli yllätys, Sitä ei osattu ennustaa. Vyöryssä eduskuntaan meni henkilöitä, joilla ei ollut tietoa ja osaamista eduskuntatyöhön. Tämä on saanut puoluejohdon käymään tarkasti läpi eurovaaliehdokkaat ja  sama tarkastus on edessä vielä eduskuntaehdokkaiden kohdalla. Soini tietää, että puolue on pitkälti yhtä kuin puheenjohtajansa. Ihan ketä tahansa ei äänestetä, siksi ihan ketä tahansa ei voi asettaa ehdokkaaksi,

Eduskuntaryhmä on ollut Soinille painajainen. Aina sieltä on noussut edustajia, joista Soinille ja puolueelle on tullut ongelma. Otsikoita ovat tuottaneet  ja keskustelua herättäneet Halla-aho, Hirvisaari jne., viimeksi  Packalén.
Perussuomalaisten kansanedustajan Tom Packalénin kaavaili asuinalueiden ja asukkaiden pisteyttämisestä siten, että huono-osaiset  sijoitettaisiin muista erilleen, toisin sanoen ghettoihin. Perussuomalaisten kansanedustajista osa tuntee  viehtymystä muiden ihmisten lokerointiin, rekisteröntiin ja asuttamiseen.Kansanedustaja Olli Immosen ehdotti etnistä rekisteriä ja kansanedustaja Pentti Kettusen esitti  UKK-puistosta aluetta koppakuoriaisten paimentamiseen. On näissä ihmettelemistä.

Ongelma ja jatkuva keskustelunaihe on ollut erityisesti rasismi. Soini on niin kyllästynyt teemasta, että  hän ei halua rasisteja edes puolueen jäseniksi.
Ei ihme, että Soini haluaa rauhoittaa menoa eduskuntaryhmässä.
Perussuomalaisten tulevaisuuden kannalta jopa ratkaiseva mittauspiste on kevään 2015 eduskuntavaalit.

Mikko Lund

perjantai 10. tammikuuta 2014

Kokoomusvaltuutettu nousi puolustamaan itseään ja Riihimäen virkakunnan laskelmia

Kokoomusvaltuutettu nousi puolustamaan itseään ja Riihimäen  virkakunnan laskelmiaKaupunginvaltuutettu, tiliammattilainen ja Riihimäen Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Mäkelä (kok) kertoo haastattelussaan Aamupostissa (24.12.2013), että “Riihimäen kaukolämmöllä olisi ollut toinenkin ostaja". Tämä on hänen vahvin peruste siihen, että kaupunki osti ja kauppahinta oli kilpaillussa liiketoimessa oikea. Hän ei kuitenkaan suostu kertomaan, kuka oli toinen ostajaehdokas yhtiölle, jonka osingonjakoa rajoittaa energiaviraston valvonta. Sijoittajaa tuskin kohde kiinnosti ja energiayhtiöt pyrkivät irti tällaisesta "kannattamattomasta" liiketoiminnasta.


Niin vaikea kaupan perusteita koskevaa tietoa on ollut puristaa esiin, että se ei ole selvinnyt poliittiselta puolelta eikä virkakunnasta. Tämä panee oikeasti epäilemään, että tarina kolmannesta ja kilpailevasta ostajasta on satua. Mutta haastattelu kuitenkin myös kertoo, että valtuutetuille esitetty kauppahinnan muodostus oli pelkkää huttua. Hyvää osingonkerääjää piti ostaman ja osingoilla kauppahinta tappaman. Vielä toinenkin uusi tieto - kauppahinnan kuoletusaika ei ole kauppaa arvioitaessa kovin tärkeä asia!


Yhtiöstä maksettu hinta ei ole vieläkään tällä tiedolla perusteltu ja oikea. Tilintarkastusyhteisö KMPG:n mukaan 50 % osakekannan  arvo oli 4,7 miljoonaa euroa ja kauppahinnaksi oli väen väkisin  hilattu 8.8 miljoonaa. Odotin siihen järjellistä selvitystä, jota ei saatu valtuustossakaan.

Ylivelkaantuneen ja investointikyvyttömän kaupungin ei olisi pitänyt lähteä näin rahoituksellisesti raskaaseen hankkeeseen. Vähintäänkin asia olisi pitänyt jättää pöydälle ja selvittää kriittiset kysymykset. Mutta jostakin syystä kaupungilla oli kaupan kanssa kiire.

Haastattelussa  Mäkelä myöntääkin, että kuoletuksen takaisinmaksuaika ei ole olennaista. Pitkäkin on kelvollinen ja kannattava kaupungille! Miksi sitten kaupunginvaltuuston listalla on ilmoitettu perätön ja suorastaan väärä laskelma, tahallista valtuutettujen harhauttamistako, voi kysyä?

Mikä tekee kaupungista ylivertaisen monopoliomistajan? Mäkelä hehkuttaa kaupan viisautta ja ainutkertaista tilaisuutta tehdä yhtiöstä kannattava. Tässä on  sisällä piiloväite, että ulkopuolinen toinen omistaja fifti/fifti -yhtiössä nostaisi hintoja. Kaupunki haluaa olla jarruttava omistaja. Ristiriitaista, kun Mäkelä puhuu kuitenkin hyvästä osinkotuotosta.

Energiahinnalla sekin osinkotuotto on kerättävä.


Osingonjakoa hillitsee energiamarkkinaviraston laskentakaavat. Ehkä juuri siksi Fortum siirtyy muille tuottavammille markkinoille! Energian myynnillä ei ole valvontaa, vaan markkinahinta. Loppuihan kaupassa myös yhtiön "energia-alan myyntiä ja tuotantoa tunteva omistajuus", yhtiölle jäi poliittisten luottamusmiesten hallitus ja todellinen energiaosaaminen häippäsi yhtiön hallituksesta.


Mäkelän haastattelu edustaa tyypillisesti  "oman paidan valkopesua"! Hän on ollut vastuussa hallituksen puheenjohtajana kaupan valmistelusta ja asianajosta ostajan puolella. Nyt vielä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana pitäisi arvioida kaupan vaikutuksia kaupungin ylivelkaisen talouden tilaan ja tulevaisuuteen. Moninkertaista "jääviyttä" asiallisesti! Rohkea mies, ellei talousammattilaisena ihan oikeasti kaupungin talouden tilasta piittaamaton!

Olen sitä mieltä, että kauppa pitäisi perin juurin selvittää ulkopuolisen toimesta! Kauppahinta velkana rasittaa yli vuosikymmenen kaupungin muutenkin ylivoimaiselta näyttävää talouden tasapainotusta. Kassan kautta ei virtaa riittävästi rahaa ylisuuren velkasalkun lyhentämiseen, vaikka nämä osingotkin huomioidaan. Kaupasta ei siis ole kaupungin talouden pelastajaksi.


Mikko Lund

maanantai 6. tammikuuta 2014

Tilapäinen valiokunta selvittämään kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen ja koulutoimenjohtajan luottamusta

Tilapäinen valiokunta selvittämään kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen ja koulutoimenjohtajan luottamusta
Riihimäellä on syntynyt kovasti kuhinaa siitä, että kasvatus- ja  opetustoimenjohtaja ja kaupunginhallitus olivat  rajoittaneet luokanopettajan sananvapautta ja yrittäneet estää luokanopettajan  koulutoimeen kohdistuneen arvostelun. Luokanopettajalle oli annettu peräjälkeen kaksi varoitusta ja samalla uhattu irtisanomisella,  jos arvostelevia  lausuntoja edelleen ilmenee. Eduskunnan oikeusasiamies puuttui  20.9.2013 asiaan ja antoi päätöksen opettajan sananvapautta koskevassa asiassa.
Luokanopettaja on saanut 23.4.2012 kirjallisen varoituksen Aamuposti-nimisessä lehdessä julkaistun mielipidekirjoituksen vuoksi. Oikeusasiamies on todennut, että luokanopettajan  kirjalliseen varoitukseen johtaneet lausumat ovat olleet lähinnä arvoarvostelmina pidettäviä tulkinnanvaraisia ilmaisuja, eivätkä ne ole kohdistuneet keneenkään yksilöitävissä olevaan työnantajan edustajaan. Johtopäätöksenä oikeusasiamies on todennut, että  mielipidekirjoitus on mahtunut sananvapauden  rajoihin. Toimenpiteinä oikeusasiamies on päättänyt antaa Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle sekä kaupunginlakimiehelle huomautuksen luokanopettajan sananvapauden loukkaamisesta.
Oikeusasiamies on todennut, ettei kirjallisen varoituksen antaminen  mielipidekirjoituksen johdosta ole ollut oikeasuhtaista tavoiteltuun päämäärään nähden. Oikeusasiamiehen mielestä kirjallisen varoituksen antaminen on ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen  ja perustuslain vastaista. Molemmat säännökset koskevat oikeutta sananvapauteen.
Oikeusasiamiehen antaman päätöksen perusteella voidaan todeta, että  opettajan  saama varoitus on rikkonut hänen perusoikeuksiaan ja sananvapauttaan. Kirjallisen varoituksen antaminen on siten perustunut suhteettoman ankaraan harkintavallan käyttöön.
Oikeusasiamiehen päätöksen perusteella perusoikeuksien loukkaukset pitää ensisijaisesti estää. Jos tämä ei onnistu, perusoikeuksien loukkaukset pitää oikaista tai korjata. Jos tämäkään ei enää onnistu, loukkaus tulee hyvittää. Oikeusasiamies on esittänyt Riihimäen kaupungin arvioitavaksi, miten annetun kirjallisen varoituksen antamisesta  aiheutunut sananvapauden loukkaus olisi oikaistavissa tai korjattavissa ja edelleen, miten loukkaus olisi hänelle hyvitettävissä. Oikeusasiamies on pyytänyt Riihimäen kaupunkia ilmoittamaan 30.11.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin oikeusasiamiehen esitys on antanut aihetta.
Luokanopettaja on palannut asiaan Aamupostissa 19.12.2013  ja esimerkein moittinut, miten vaikea vastuunkanto on Riihimäen kaupungin hallinnossa. Koulutuslautakunnassa ainoastaan Mikko Takala (kok) ja Esko Nummela (sd) esittivät varoituksesta luopumista. Kaupunginhallituksessa 3.12.2013  kaupunginjohtaja esitti todettavaksi, että kirjallinen varoitus on ollut kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kannalta tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallituksessa ainoastaan kaksi jäsentä Eija Aittola (kok) ja Kerttu Lahtinen (kd) totesivat, että varoitus on ollut ylimitoitettu.
Enemmistö eli neljä jäsentä oli kaupunginjohtajan lausuman kannalla: Pj Heimonen (kok), jäsenet Kaistinen (sd), Auvinen(sd) , Ropponen (sd). Kolme pidättyi äänestyksestä: Lammi (kesk), Bitter (kok) ja Pekonen (vas).
Näin vaikka vikisten luottamushenkilöt vain luottavat virkamiehiin Riihimäellä. Olen sitä mieltä, että luottamushenkilöiden pitäisi kunnioittaa lakien määräyksiä ja käyttää omaa järkeä. Mutta se näyttää olevan tässä kylässä kovin harvinaista. Olen huomannut, että kadulla tavallisten kaupunkilaisten moraali ja oikeudentunto ovat kehittyneempiä kuin luottamushenkilöillä Riihimäellä.
Tästä on yksi eikä ainut  esimerkki  nimimerkin “Vaadimme vastausta kaupungin johdolta” kirjoitus (Aamuposti 22.12.2013), jossa kirjoittaja pyytää lakimies Tuomista, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Santakalliota ja kaupunginjohtaja Keskiruokasta kertomaan kaupunkilaisille, mitkä olivat tosiasialliset perusteet  ja kenen toimesta luokanopettaja sai varoituksen. Kirjoittajan mukaan virkamiehen tehtävä on läpinäkyvästi, julkisesti ja avoimesti perustella ja selittää toimiensa tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta siten, että kuntalainen ymmärtää ja käsittää. Vai onko sitä turha toivoa näiltä johtajilta?
Yksi mahdollisuus julkiseen  oikaisuun ja hyvitykseen on kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 §: n mukaan kaupunginhallitukselle osoitettava kirjallinen kysymys. Toimiiko johtaminen kaupungissa asianmukaisesti? Mihin toimiin kaupunginhallituksen tulisi ryhtyä  näiden mainittujen kolmen virkamiehen kurinpidolliseen rankaisemiseen?  Nauttiiko nämä virkamiehet  esimerkiksi valtuuston luottamusta? Onko luottamus niin paljon horjunut, että valtuuston pitäisi harkita tilapäisen valiokunnan asettamista tutkimaan  luottamuksen olemassaoloa tai sen puuttumista?
Kaupunginjohtajan esittely asiassa oli tuomittavaa: Kirjallinen varoitus on ollut  kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kannalta tarkoituksenmukaista.
Lisäksi kaupunginjohtajan virkatoimia rasittaa kaupungin ajaminen ylivelkaantuneeksi ja kohta kriisikunnan kriteerit täyttäväksi kaupungiksi. Kaupunginjohtaja ei ole kyennyt huolehtimaan kaupungin edun vaalimisesta kuntauudistukseen ja soteratkaisuihin  ja muissa lukuisissa kysymyksissä. Kaupunginjohtajaa lähinnä koskee mahdollinen tilapäinen valiokunta. Kaupunginlakimiehen virkatoimia rasittaa lukuisat  KHO:n ja hallinto- oikeuden kumoamat päätökset, kuten poistosuunnitelman, tilinpäätöksen, linja-autoaseman tuhoamisen kaatuminen. Kasvatus- ja opetustoimenjohtajalla moitteen aiheuttavia virkatoimia on vähemmän, joten häntä tulee käsitellä asiassa  hellemmin.  
Selvää  pitäisi olla, että kaupunginvaltuuston  pitää olla isäntä kaupungissa. Jos virkamiehet ryhtyvät isännöimään, vieläpä laittomasti, siitä seuraa  sovittamaton kuntademokratian ja laillisuuden  kriisi. Sen takia kaupunginvaltuuston on paikka  puuttua asiaan ja edellyttää hyvää johtamista ja esimiestyötä kaikilla organisaation tasoilla.
Mikko Lund

perjantai 3. tammikuuta 2014

Keskusta ylivoimainen omalla kymmenluvullaan

Keskusta ylivoimainen omalla kymmenluvullaan
 
 
Keskusta on jonkin aikaa ollut  Suomen suurin puolue. Keskustan kannatus oli joulukuussa 23,9 prosenttia. Yle Uutisten tilaaman mielipidemittauksen mukaan puolueen suosio jäi hitusen pienemmäksi (– 0.2 prosenttiyksikköä) kuin marraskuussa. Se kertoo vakiintuneesta kannatuksesta.

Keskusta sai tämän vuoden tammikuussa  Ylen mittauksessa 17,1 prosentin kannatuksen. Nousua on kertynyt vuodessa lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Se on ollut kova nousu. Siinä on muilla kirimistä.Tällä hetkellä näyttää jopa siltä, että muut suuret puolueet eivät pysty vastaamaan keskustan nousun aiheuttamaan haasteeseen.

KOKOOMUKSEN kannatus on kääntynyt pitkän alamäen jälkeen nousuun. Pääministeripuolue sai joulukuussa 19 prosentin kannatuksen.
Myös toisen päähallituspuolueen Sdp:n kannatus on ollut hallituksen rakenneriihen jälkeen vähän nousussa (15,9 prosenttia).

Liikahdukset ylöspäin  ovat kokoomuksella ja sosialidemokraateilla  hyvin vaatimattomia. Näillä nousuilla, vaikka suunta olisi jatkuvaa, keskustaa ei tavoiteta. Tarvittaisiin isoja hyppäyksiä. Niitä ei ole näköpiirissä.

Silti ei ole mahdotonta, että keskustan oppositiopolitiikka  väsähtää ja lopahtaa. Kannatus alkaa laskea ja tapahtuu romahdus.Vaihtoehto on teoreettinen. Sitä ei ole näköpiirissä.

Näköpiirissä ei ole  myöskään päähallituspuolueiden yllättävää nousua. Hallitusvalta kuluttaa ja ikävät päätökset erityisesti.
 
Taloustutkimus aloitti haastattelut joulukuun kannatusarviota varten samalla viikolla, kun hallitus päätti rakenneuudistuspaketistaan. Haastatteluja jatkettiin joulun alle saakka, joten kannatusarvio kuvaa hyvin äänestäjien ensimmäisiä reaktioita hallituksen uusimpaan rakennepakettiin.

Perussuomalaisten kannatus oli joulukuussa 17,4 prosenttia (+ 0,2 prosenttiyksikköä).
Puolueet syyttävät usein mediaa politiikan liiallisesta henkilöimisestä. Politiikassa on kuitenkin kyse suuremmista kokonaisuuksista. 

Helsingin Sanomien haastattelemat poliitikot –  muun muassa kokoomuksen Ben Zyskowicz ja Sdp:n Jouni Backman –  ovat sitä mieltä, että keskustan nousussa on kyse lähinnä Sipilä-ilmiöstä.
Backman ei tunnista  varsinaisia  Sipilän tekoja. 

Keskustankin esimerkistä  on taas nähtävissä, että oppositiossa olo on puolueille parasta AIKAA. Keskusta hyödyntää oppositiota ja innostus  on kuin Suomen valtaajalla. Ei tarvitse olla kuin innostunut. Eikä tarvitse vastata mistään. Hallitus tekee ja toimii aina väärin.
Ja todella, tästä on kysymys: 

Politiikka on rikastunut uudella Sipilän ei poliitikkomaisella  mallilla: Hallitus ei ole joka asiassa väärässä! On pidettävä esillä asiaperusteet, toisen arvonanto, omaan toimintaan, tavoitteisiin ja malliin liittyvien etujen kiihkoton esittely, vilpitön, rauhallinen esillepano kansalaisten nähtäväksi, palvelupuolustus, lähipalvelujen arvostaminen, yhteistyömallin puolustaminen,alueiden Suomen olemassaolon muistutus. Uskottavuutta ON  MYÖS LISÄNNYT   keskustapuolueen talouden saneeraus.Muiden puolueiden talous on pääasiassa kuralla.

Näistäkö  aineksista rakentuu keskustan tämänkertainen nousu?
Onpa miten tahansa, mutta tätä mahdollisuutta keskusta tuskin tuhansista toiveista huolimatta hukkaa!


Mikko Lund