maanantai 6. tammikuuta 2014

Tilapäinen valiokunta selvittämään kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen ja koulutoimenjohtajan luottamusta

Tilapäinen valiokunta selvittämään kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen ja koulutoimenjohtajan luottamusta
Riihimäellä on syntynyt kovasti kuhinaa siitä, että kasvatus- ja  opetustoimenjohtaja ja kaupunginhallitus olivat  rajoittaneet luokanopettajan sananvapautta ja yrittäneet estää luokanopettajan  koulutoimeen kohdistuneen arvostelun. Luokanopettajalle oli annettu peräjälkeen kaksi varoitusta ja samalla uhattu irtisanomisella,  jos arvostelevia  lausuntoja edelleen ilmenee. Eduskunnan oikeusasiamies puuttui  20.9.2013 asiaan ja antoi päätöksen opettajan sananvapautta koskevassa asiassa.
Luokanopettaja on saanut 23.4.2012 kirjallisen varoituksen Aamuposti-nimisessä lehdessä julkaistun mielipidekirjoituksen vuoksi. Oikeusasiamies on todennut, että luokanopettajan  kirjalliseen varoitukseen johtaneet lausumat ovat olleet lähinnä arvoarvostelmina pidettäviä tulkinnanvaraisia ilmaisuja, eivätkä ne ole kohdistuneet keneenkään yksilöitävissä olevaan työnantajan edustajaan. Johtopäätöksenä oikeusasiamies on todennut, että  mielipidekirjoitus on mahtunut sananvapauden  rajoihin. Toimenpiteinä oikeusasiamies on päättänyt antaa Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle sekä kaupunginlakimiehelle huomautuksen luokanopettajan sananvapauden loukkaamisesta.
Oikeusasiamies on todennut, ettei kirjallisen varoituksen antaminen  mielipidekirjoituksen johdosta ole ollut oikeasuhtaista tavoiteltuun päämäärään nähden. Oikeusasiamiehen mielestä kirjallisen varoituksen antaminen on ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen  ja perustuslain vastaista. Molemmat säännökset koskevat oikeutta sananvapauteen.
Oikeusasiamiehen antaman päätöksen perusteella voidaan todeta, että  opettajan  saama varoitus on rikkonut hänen perusoikeuksiaan ja sananvapauttaan. Kirjallisen varoituksen antaminen on siten perustunut suhteettoman ankaraan harkintavallan käyttöön.
Oikeusasiamiehen päätöksen perusteella perusoikeuksien loukkaukset pitää ensisijaisesti estää. Jos tämä ei onnistu, perusoikeuksien loukkaukset pitää oikaista tai korjata. Jos tämäkään ei enää onnistu, loukkaus tulee hyvittää. Oikeusasiamies on esittänyt Riihimäen kaupungin arvioitavaksi, miten annetun kirjallisen varoituksen antamisesta  aiheutunut sananvapauden loukkaus olisi oikaistavissa tai korjattavissa ja edelleen, miten loukkaus olisi hänelle hyvitettävissä. Oikeusasiamies on pyytänyt Riihimäen kaupunkia ilmoittamaan 30.11.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin oikeusasiamiehen esitys on antanut aihetta.
Luokanopettaja on palannut asiaan Aamupostissa 19.12.2013  ja esimerkein moittinut, miten vaikea vastuunkanto on Riihimäen kaupungin hallinnossa. Koulutuslautakunnassa ainoastaan Mikko Takala (kok) ja Esko Nummela (sd) esittivät varoituksesta luopumista. Kaupunginhallituksessa 3.12.2013  kaupunginjohtaja esitti todettavaksi, että kirjallinen varoitus on ollut kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kannalta tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallituksessa ainoastaan kaksi jäsentä Eija Aittola (kok) ja Kerttu Lahtinen (kd) totesivat, että varoitus on ollut ylimitoitettu.
Enemmistö eli neljä jäsentä oli kaupunginjohtajan lausuman kannalla: Pj Heimonen (kok), jäsenet Kaistinen (sd), Auvinen(sd) , Ropponen (sd). Kolme pidättyi äänestyksestä: Lammi (kesk), Bitter (kok) ja Pekonen (vas).
Näin vaikka vikisten luottamushenkilöt vain luottavat virkamiehiin Riihimäellä. Olen sitä mieltä, että luottamushenkilöiden pitäisi kunnioittaa lakien määräyksiä ja käyttää omaa järkeä. Mutta se näyttää olevan tässä kylässä kovin harvinaista. Olen huomannut, että kadulla tavallisten kaupunkilaisten moraali ja oikeudentunto ovat kehittyneempiä kuin luottamushenkilöillä Riihimäellä.
Tästä on yksi eikä ainut  esimerkki  nimimerkin “Vaadimme vastausta kaupungin johdolta” kirjoitus (Aamuposti 22.12.2013), jossa kirjoittaja pyytää lakimies Tuomista, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Santakalliota ja kaupunginjohtaja Keskiruokasta kertomaan kaupunkilaisille, mitkä olivat tosiasialliset perusteet  ja kenen toimesta luokanopettaja sai varoituksen. Kirjoittajan mukaan virkamiehen tehtävä on läpinäkyvästi, julkisesti ja avoimesti perustella ja selittää toimiensa tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta siten, että kuntalainen ymmärtää ja käsittää. Vai onko sitä turha toivoa näiltä johtajilta?
Yksi mahdollisuus julkiseen  oikaisuun ja hyvitykseen on kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 §: n mukaan kaupunginhallitukselle osoitettava kirjallinen kysymys. Toimiiko johtaminen kaupungissa asianmukaisesti? Mihin toimiin kaupunginhallituksen tulisi ryhtyä  näiden mainittujen kolmen virkamiehen kurinpidolliseen rankaisemiseen?  Nauttiiko nämä virkamiehet  esimerkiksi valtuuston luottamusta? Onko luottamus niin paljon horjunut, että valtuuston pitäisi harkita tilapäisen valiokunnan asettamista tutkimaan  luottamuksen olemassaoloa tai sen puuttumista?
Kaupunginjohtajan esittely asiassa oli tuomittavaa: Kirjallinen varoitus on ollut  kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kannalta tarkoituksenmukaista.
Lisäksi kaupunginjohtajan virkatoimia rasittaa kaupungin ajaminen ylivelkaantuneeksi ja kohta kriisikunnan kriteerit täyttäväksi kaupungiksi. Kaupunginjohtaja ei ole kyennyt huolehtimaan kaupungin edun vaalimisesta kuntauudistukseen ja soteratkaisuihin  ja muissa lukuisissa kysymyksissä. Kaupunginjohtajaa lähinnä koskee mahdollinen tilapäinen valiokunta. Kaupunginlakimiehen virkatoimia rasittaa lukuisat  KHO:n ja hallinto- oikeuden kumoamat päätökset, kuten poistosuunnitelman, tilinpäätöksen, linja-autoaseman tuhoamisen kaatuminen. Kasvatus- ja opetustoimenjohtajalla moitteen aiheuttavia virkatoimia on vähemmän, joten häntä tulee käsitellä asiassa  hellemmin.  
Selvää  pitäisi olla, että kaupunginvaltuuston  pitää olla isäntä kaupungissa. Jos virkamiehet ryhtyvät isännöimään, vieläpä laittomasti, siitä seuraa  sovittamaton kuntademokratian ja laillisuuden  kriisi. Sen takia kaupunginvaltuuston on paikka  puuttua asiaan ja edellyttää hyvää johtamista ja esimiestyötä kaikilla organisaation tasoilla.
Mikko Lund

Ei kommentteja: