perjantai 31. tammikuuta 2014

Paikalliseen ympäristöpolitiikkaan huomiota

 
 
 
Paikallinen ympäristöpolitiikka kaipaa yhä enemmän huomiota
 
 
Riihimäen tammikuun kaupunginvaltuustossa esillä oli Riihimäen ympäristöpolitiikan tarkistaminen. Tarkoitus on tarkistaa ympäristöpolitiikkaa kerran valtuustokaudessa. Ympäristöpolitiikkaa seurataan vuosittain ympäristöraportissa. Politiikasta on tullut niin tärkeä, että ala on jatkuvan seurannan ja tutkimuksen kohteena. Ikävää on, että politiikassakin  vain harvat  valtuutetut todella ymmärtävät, miten tärkeästä alueesta on kysymys.
 
Tulevien vuosien suuri haaste on ilmastomuutos, johon paikallisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa. Se edellyttää kuitenkin kahden  harhan ylittämistä: Sen, että ilmastomuutos ei olisi totta. Ja sen,  että  Riihimäen toimenpiteet eivät vaikuta. Ilmastomuutos on tosiasia. Se edellyttää toimenpiteitä kaupunkirakenteen tiivistämiseksi, ekotehokkaan kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Riihimäen kaupunkirakenne on tiivis, yli 90 prosenttia asuu kolmen kilometrin säteellä. Kaupungin päätöksenteossa on tarpeen olla tarkkana, ettei rakennetta tulla hajottamaan, kuten aikaisemmin valtuuston hyväksymä Kalmun osayleiskaava tulisi toteutuessaan tekemään.
 
Luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvaroista huolehdittava
 
Riihimäen kaupunki edistää metsien, virkistysalueiden ja muiden luontokohteiden monimuotoisuutta. Kaupunki turvaa viheralueiden ja ekologisten yhteyksien säilymisen ja huolehtii kaupunkiluonnon elinvoimaisuuden ja viherverkon toimivuudesta. Hyvä tavoite. Samaa on ajanut valtuuston keväällä 2013 hyväksymä  Riihimäkistrategia, jossa  tavoitteena on viihtyisän asuinympäristön luominen. Puistot ja metsät hoitavat ihmisten hyvinvointia.  Mutta kaupunginvaltuusto on surutta tuhonnut kaupunkiluontoa  Otsolanmäessä, Kumelassa ja Hirsimäessä. Puistoja ja viheralueita on laitettu maan tasalle. Nyt kaavasuunnittelijan pöydällä on Koppelinpuiston tuhoaminen, mikäli kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään Räätykänmäen kaavoitukset. Asia lienee listalla seuraavassa valtuuston kokouksessa.
 
Pohjavesiä suojellaan. Tässäkin on herätty vasta, kun KHO kumosi  Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen kaavoittaa Shellin huoltoasema pohjavesien suojelualueen  päälle. Vantaanjokea kehitetään viihtyisänä ympäristönä ja lähiluontokohteena. Se on hyvä asia, mutta edellyttäisi toteutuakseen myös rahaa. Tulvavalleja myös kaivataan.
 
Ilmastomuutoksen hillitseminen
 
Riihimäen tavoitteena on hiilineutraalisuus. Kaupunki toteuttaa vuoteen 2020 ulottuvan ilmastostrategian päästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutokseen varautumiseksi. Kaupunki huomio tämän kaikessa suunnittelussa ja toimenpiteissä.
 
Kaupunki suosii  uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian ja kaukolämmön käyttöä ja lisää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ja lämmön osuutta, Kaupunki on sitoutunut 9 prosentin energiansäästöön vuosina 2008 – 2016.Kaupunki säästää energiaa ja välttää tarpeetonta energiankulutusta parantamalla energiatehokkuutta.
 
Ekotehokas kaupunki ja liikennejärjestelmä tavoitteena
 
 
Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luontoarvojen tunnistamiseen, melun torjuntaan, pohjavesien suojeluun ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Liikenteen ympäristöhaittoja ehkäistään vähentämällä liikennetarvetta ja turvaamalla kevyen liikenteen toimivuus ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset, Kevyen ja joukkoliikenteen osuutta lisätään ja pyöräilyn reittiverkoston kattavuutta lisätään.
 
Riihimäen kaupunki pyrkii vahvistamaan kuntalaisten, kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden ympäristötietoisuutta ja sitoutumista ympäristönsuojeluun. Tähän on tarvetta, jos ympäristöpolitiikkaa aiotaan  toteuttaa. Se edellyttää myös seurantaa. Ympäristöpolitiikan  toteutumista on seurattava.
 
Kalmun osayleiskaavassa kaavoitettiin  länsi- itä- suuntainen viherkäytävä. Nyt myöhemmillä päätöksillä viherkäytävä on asiallisesti tuhottu.
 
Kaavoituspäällikön lausunto oli esillä valtuuston listalla, jossa virkamies oli vaatimassa pois valtuuston hyväksymiä tavoitteita  seuraavasti:
 
“Kaupunki on sitoutunut 9 prosentin energiansäästöön vuosina 2008 – 2016.Kaupunki säästää energiaa ja välttää tarpeetonta energiankulutusta parantamalla energiatehokkuutta.”
 
“Pyöräilyverkon kattavuuden ja laadun parantaminen ja liikenneverkon suunnittelu ja rakentaminen on liian yksityiskohtainen tavoite.”
 
Tällaista valtuuston päätösten vastaista  virkamiesajattelua ei voida hyväksyä.  Teknisen viraston johtajalla on esimies- alainen- keskustelun paikka kaavoituspäällikön kanssa.
 
Ympäristöpolitiikkaan liittyy myös kysymys siitä, mihin kaupunki toimittaa seuraavaksi  ylijäämämaan, kun Kintturinmäen  maankaatopaikka on täynnä ja sille ei ole haettu jatkoa.  Paikka sulkeutui vuoden alussa. Muuta mahdollisuutta ei ole kuin opastuksen mukaisesti viedä maa Kiertokapulan jätteenkäsittelyyn. Se on vain paljon kalliimpaa kuin Kintturinmäen kaatopaikalle.
 
Nämäkin esimerkit osoittavat, että Riihimäellä ei useinkaan ajatella nokkaansa pitemmälle. Ympäristöpolitiikka perustuu paljossa tulevaisuuden luomiseen ja se on työtä kasvavan sukupolven hyväksi.
 
Suunnitelma on hyvä ja se tulee toteuttaa!
 
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: