perjantai 8. heinäkuuta 2016

Kesämietteitä: Jälkiviisaus on aina makeaa

Kesämietteitä: Jälkiviisaus on aina makeaa
Varsinkin kesäisin saunaa lämmittäessä tulee luetuksi vanhoja lehtiä.Samalla
kun käyttää niitä saytykkeenä käsiini osui Aamuposti 5. helmikuuta 2009. 
Lehti otsikoi 5 palstalla: "Lund haluaa Kalmua laajemman kaavan". Lehti kertoi, 
että valtuutettu Lund ja joukko kaupunkilaisia on jättänyt muistutuksen Kalmun 
osayleiskaavaan. Muistuttajat ehdottavat, että kaavoitettavaa aluetta laajennetaan 
ulottumaan Kalmun sijasta koko kolmostien länsipuoleiselle alueelle aina Lopen 
rajaan asti.Lisäksi kaavaan olisi otettava mukaan Arolammin alue suunniteltuine 
tievarauksineen. Lisäksi muistuttajat vaativat yleiskaavatyön pikaista 
käynnistämistä.

Riihimäellä muistutus ei saanut kannatusta muuten kuin yleiskaavatyön osalta. 
Kaupungin kaavaosasto, tekninen lautakunta, kaupunginhallitus ja kaupungin-
valtuusto ajoivat samaa pakkomiellettä Kalmun kaavoittamisesta maksoi mitä maksaa. 
Arvioin silloin, että rakentaminen ns. korpeen tulee teineen ja kunnallistekniikaltaan 
maksamaan niin paljon, että tällä päätöksellä kaupunki ajaa itsensä konkurssiin.

Totesin, ettei kaupunki ollut tehnyt mitään taloudellisia laskemia Kalmun rakentamisen 
kustannuksista. Pidin tällaisen selvityksen puuttumista suorastaan valitusperusteena. 
Mutta kuvaa oikeuden kirjoituspöytäaatoksia, ettei Hämeenlinnan hallinto- oikeus eikä 
KHO perustaneet mitään näistä talousperusteista ja niiden puutteesta. 

Kuitenkin aika moni ymmärtää tänä päivänä, että talous on kunnan hallinnon ja palvelusten 
perusta. Jos talous on pielessä, kuntalaiset näkevät ja kokevat sen puolinaisina palveluina.
Sen takia on suorastaan käsittämätöntä, että oikeus sivuutti näin keskeisen perusteen.

Jos ajatukseni ei saanut kannatusta Riihimäellä, se kuitenkin hyväksyttiin Hämeen liitossa. 
Hämeen liiton mielestä Riihimäen etu olisi ollut laajentaa osayleiskaava pelkän Kalmun 
sijasta Lopen rajalle asti.

Liitto huomauttaa aivan oikein, että Kalmun osayleiskaavan perustana ollut 
kasvusuuntavertailu ei ollut työtapana ja tarkkuudeltaan lähellekään yleiskaavallista 
tasoa.

Vieläkin on muistutettava siitä, että kaupungin Kalmun osayleiskaavaa koskenut selvitys-
työ oli puutteellista ja jopa lainvastaista. Laki kieltää lähteiden tuhoamisen. Kaava-
työssä lähteitä ei ollut kartoitettu eikä niitä asianmukaisesti merkitty säilytettäväksi.
Oikeus ei puuttunut edes näin selviin kaavatyön lainvastaisuuksiin. 

Kaupungin rattaat pyörivät omaa rataansa. Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalmun
osayleiskaavan. Siitä valitettiin, mutta oikeus hylkäsi valitukset. 

Sen jälkeen kaupungissa käynnistyi yleiskaavatyö. Yleiskaava oli jäänyt jälkeen yhteis-
kunnallisesta kehityksestä ja se päätettiin uusia. Todettiin, että Kalmun tapaisten osa-
yleiskaavojen laatiminen on huonoa kaavasuunnittelua eikä ne pysty paikkaamaan yleiskaavan 
tarvetta. Yleiskaavatyön on tarkoitus tulla kaupunginvaltuustoon 2017.

Kaupungin talous on kehittynyt yhä huonompaan suuntaan. Yleiskaavassa on huomioitu uusina
asuntoalueina Varuskunta- Kokko- Taipale ja Kalmu. Kalmu on irrallaan yhteiskuntarakenteesta.
Sen takia Kalmu tulee tavattoman kalliiksi. 

Nyt näyttää siltä, että rahan puute on hyvä konsultti ja että sen takia Kalmu voidaan pitää
varalla. Riihimäen västökehitys ei olemaan niin suuri, että Kalmu olisi tarpeen ottaa käyttöön.
Ensisijainen on Varuskunta - Kokko- Taipale- alue, joka kuuluu kaupunkirakenteeseen.


Mikko Lund 

Ei kommentteja: