torstai 24. toukokuuta 2012

"Aate voi hyvin, sanoma kaipaa hiomista", arvioi puoluesihteeri Mikael Junngner

SDP:n väistyvä puoluesihteeri: ”Aate voi hyvin, sanoma kaipaa hiomista” 

SDP:n väistyvä puoluesihteeri Mikael Jungner uskoo SDP:n puoluekokouksen olevan aiempaa avoimempi. SDP:n puoluekokous pidetään 24.-26. toukokuuta Helsingissä Marina Congress Centerissä.
- Sosialidemokraattinen aate toimii ja on myötätuulessa. Nyt on aika selventää viestiä ja uusia tekemisen tapoja. Lisää draivia ja suoraviivaisuutta politiikkaan. Näin kevyesti arvioi puoluesihteeri Mikael Jungner SDP:n tänään käynnistyvää puoluekokousta. Jungner kaipaa näkemysten kirkastamista ja kantojen perustelemista.

Demareiden politiikan sisällöt ja painopisteet ovat puoluesihteerin mielestä kuta kuinkin kohdallaan. Puoluekokous ottaa kantaa päivänpolitiikkaan yli 200 aloitteen käsittelyn yhteydessä sekä julkilausumissa. Aatteelliseen keskusteluun houkuttavat ohjelmat demokratiasta ja EU-politiikasta.
Perjantai on puoluekokouksessa henkilövalintojen päivä.
Demarikokouksessa satsataan aiempaa enemmän kaikille avoimeen salityöskentelyyn. Valiokuntia on voitu keventää, kun aloitteiden kommentointi on tehty mahdolliseksi verkossa.
Nuoret demarit ovat moittineet puolueen päätöksentekoa elitistiseksi, pienen joukon touhuksi. Puoluesihteerin mukaan kritiikkiä on syytä kuunnella, vaikka hänestä todellisuus on siistimpää kuin mielikuvat.
– Saattaa olla, että tämä puoluekokous on SDP:n modernin historian avoimin, mutta on hyvä, että vaaditaan vielä parempaa. Tässä suhteessa puoluesihteeri osunee oikeaan.
Puoluekokousta voi seurata verkossa osoitteessa www.sdp.fi


Puoluekokous valitsee uuden puoluesihteerin

Puoluesihteeri ei tee ehdotuksia sihteeristä, valinnan tekee puoluekokous. Suosikkeja minulla ei ole, mutta vinkkejä siitä mitä tarvitaan on, sanoo Jungner.
 
Puolueella on laaja kirjo erilaisia kärkihahmoja. Jokainen edustaa tietysti montaa ominaisuutta, mutta jokaisesta on löydettävissä se vahvin mielikuva. Muutaman esimerkin mainitakseni Jutta saa aikaan. Eki on viisas. Eero on osaava. Lauri on luotettava. Pia on päättäväinen terrieri. Maria helposti lähestyttävä ja Jouni uudistusmielinen.
Se että positiiviset mielikuvat jakautuvat noinkin vahvasti on hyvä. Johtopaikkoja puoluekokouksessa jaettaessa etsisin vahvat kasvot kolmelle tärkeälle näkökulmalle. Työläisen puolustaja. Yrittäjähenkinen. Kapinallinen, sanoo Jungner.
Jungnerin lähtökohdat eivät sytytä. Hän ei ole ollut organisaattori, joka olisi saanut järjestötoiminnan ja vaalityön elämään. Seurauksena on ollut jopa SDP:n historian heikoimmat vaalitulokset ja todellinen mahalasku presidentinvaaleissa.
Puoluesihteeri Mikael Jungner arvioi jo presidentinvaalien jälkeen parhaaksi luopua. Muutosta kaivataan uudesta puoluesihteeristä. Puoluekokouksen ehkä mielenkiintoisin kysymys on, kenestä tulee uusi puoluesihteeri.
Vahvimmin toimeen ovat kiinni Markku J. Jääskeläinen ja Reijo Paananen. Ei nämä kuten muutkaan ehdokkaat ole mitään valovoimaisia suunnannäyttäjiä. Lähinnä järjestöbyrokraatteja. Lähteekö siitä aate lentämään.
Muutoksen tuuli kohdistuu myös varapuheenjohtajiin. Yksi varapuheenjohtaja Maria Guzenina- Richardson ilmoitti Demokraatti- lehdessä luopuvansa. Guzenina-Richardson perustelee päätöstä sillä, että ministerin ja varapuheenjohtajan tehtävien yhdistäminen on haastavaa. Hän ei ole myöskään kokenut saavansa riittävästi tukea jatkaakseen puoluejohdossa.
- Kun kenttä toivoo varapuheenjohtajiston uudistumista, on tuohon toiveeseen viisasta vastata, kaksi kautta SDP:n varapuheenjohtajana toiminut Guzenina-Richardson toteaa.
Hän kertoo haluavansa keskittyä entistä tarmokkaammin peruspalveluministerin tehtäviinsä, mainiten muun muassa hankkeen uudeksi vanhuspalvelulaiksi.
Guzenina-Richardson ehdottaa seuraajakseen kansanedustaja Antti Lindtmania. Onko kannatusta entisillä varapuheenjohtajilla Pia Viitasella ja Ilkka Kantolalla?
Helsingin Sanomat pitää varmana varapuheenjohtajana asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurua. Varapuheenjohtajaksi pyrkii Jukka Kärnä Kymestä. Mielenkiintoista on, mitkä ovat puoluekokouksen päätökset. Hesari arvelee, että Pia Viitanen valitaan puoluevaltuuston johtoon, mutta ei varapuheenjohtajaksi.
Vaikka SDP taapertaa historiansa heikoimpien kannatuslukujen varassa, niin puolueen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen asemaa ei uhkaa mikään eikä kukaan. Jutta valittaneen yksimielisesti jatkoon.
Lisää demokratiaa!
Ohjelma-asiakirjoista mielenkiintoisin on Demokratia- asiakirja. Vaikka kansanvalta kohtaa kaikkialla tänään haasteita, niin ohjelma korostaa demokratian ja osallisuuden vaatimuksen etenemistä maailmassa. Ohjelma korostaa ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien jakamattomuutta. Näiden oikeuksien loukkaamiselta ei tule milloinkaan sulkea silmiä.
Demokratia- asiakirja korostaa edustuksellisen demokratian kehittämistä. Esimerkiksi kunnan asukkailla on oltava mahdollisuus vaikuttaa suorin ja välillisin keinoin kuntia koskeviin päätöksiin. Asia korostuu kuntauudistuksen yhteydessä, jolloin kuntalaisten demokraattisia oikeuksia on vahvistettava.
Demokratia – asiakirjassa puututaan myös demokratiavajeeseen. Se ilmenee osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien epätasaisena jakautumisena niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välillä. Se ilmenee myös luottamuspulana poliittista järjestelmää kohtaan. Mikäli luottamusta demokraattiseen järjestelmään ei kyetä palauttamaan, on luottamuspulan seurauksena laajamittainen välinpitämättömyys ja rapautuminen. Mikäli politiikan asema heikkenee, heikkenee myös yhteiskunnan solidaarisuus.
Erityisesti epäluottamus kohdistuu politiikassa vaikuttaviin ihmisiin.
Passiivisuus demokratian ongelmien edessä heikentää demokratian itsepuolustusta epädemokraattisia voimia vastaan. Passiivisuus lisää populismin ja ääriliikkeiden puhutteluvoimaa.
Demokratian kannalta suuren haasteen aiheuttaa tänä päivänä globaalit ylikansalliset rakenteet sekä EU:n jatkuva kehittäminen arvoyhteisönä demokratian, rauhan taloudellisen kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden suuntaan.
Ohjelma on samalla demokratian puolustus. Rahan valta ei saa syrjäyttää kansanvaltaa. Väkivalta ei saa korvata demokratiaa. Syrjintä ei saa polkea ihmisoikeuksia.
Ohjelma tunnustaa, että demokraattisten periaatteiden toteuttaminen ei ole helppoa pitkällekään kehittyneissä yhteiskunnissa. Siksi sosialidemokraatit kutsuvat kansalaisia yhdessä kanssaan pohtimaan, minkälaisen demokraattisen yhteiskunnan ja maailman me yhdessä rakennamme.

Mikko Lund

Ei kommentteja: