keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Keskustan perhepoliittinen vaikuttaja siirtyi SDP:hen

Keskustan perhepoliittinen vaikuttaja siirtyi SDP:hen 

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila on liittynyt SDP:n jäseneksi. Kurttila on huolissaan lapsiperheiden jaksamisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Puolueen vaihtamisessa on kyse SDP:n hyvistä puolista, ei niinkään pettymyksestä keskustan politiikkaan. SDP vastaa mielestäni puolueista parhaiten lapsiperheiden tarpeisiin yhteiskunnallisessa murroksessa, sanoo Tuomas Kurttila ja perustelee siirtymistään keskustasta SDP:n jäseneksi Demokraatti- lehdessä.

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtajana työskentelevä Kurttila on ollut merkittävissä tehtävissä keskustassa. Hän oli muun muassa Anneli Jäätteenmäen avustajana tämän ollessa kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja ja vastaanotti Jäätteenmäen eroon johtaneen faksin.
Kurttila on myös ollut keskustan työvaliokunnan jäsen ja puolueen koulutus- ja perhepolitiikan valmistelijoita. Hän toivoo voivansa tuoda SDP:hen lisää perhepoliittista näkemystä ja vahvistaa lapsiperheiden vanhempien äänen kuulumista päätöksenteossa.

Vihapuhe oli merkittävä uutisaihe eduskuntavaaleissa

Tampereen yliopistossa on valmistunut tutkimus Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit. Tutkimus luotaa maahanmuuttokeskustelua eduskuntavaalien 2011 aikaan. Selvityksen mukaan maahanmuuttokeskustelu kiristyi Suomessa entisestään vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltävänä aikana. Myös vihapuhe ja rasismi nousivat merkittäviksi uutis- ja keskustelunaiheiksi.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen painottaa, että monipuolista maahanmuuttokeskustelua on mahdollista käydä sananvapauden rajoissa.
– Maahanmuutosta on hyvä keskustella, mutta rasistista kielenkäyttöä ja uhkailua ei voi pitää rakentavana.

 Sananvapaus, kuten muutkin perus- ja ihmisoikeudet, perustuvat ihmisarvon loukkaamattomuudelle. Rakentava keskustelutapa tarkoittaa, että asioita käsitellään ihmisryhmiä leimaamatta eikä yksittäisten henkilöiden ihmisarvoa loukata, Viljanen toteaa ja kannustaa myös kunnallisvaaleihin valmistautuvia ehdokkaita vastuulliseen keskusteluun.

Ääriliikkeet esillä valtajulkisuudessa

Etnisten suhteiden neuvottelukunta julkaisi Etno Foorumissa seitsemän teesiä vastuullisesta maahanmuuttokeskustelusta. Teeseissään Etno painottaa keskustelupalstojen moderoinnin merkitystä, mutta haastaa myös kaikkia suomalaisia seisomaan sanojensa takana ja osallistumaan verkkokeskusteluihin omalla nimellään.

Tutkimuksen mukaan verkolla on nykyisin tärkeä rooli julkisessa maahanmuuttokeskustelussa. Se on samalla nostanut esille rasismin, joka aiemmin on ollut vaietumpi aihe mediassa. Tutkimusjakson aikana monet alun perin verkossa julkaistut uhkailut tai rasistinen kielenkäyttö nousivat valtamediassa uutisiksi. Uutiset puolestaan saivat aikaan runsaasti kommentointia ja keskustelua sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksessa todetaan, että maahanmuuttovastaiset ryhmät ovat perustelleet aggressiivista nettikirjoitteluaan sillä, että valtamediassa ei sallita maahanmuuttopolitiikan arvostelua. Tällaiselle väitteelle ei tutkimuksen mukaan ole kuitenkaan viime vuosina ollut perusteita. 

Mikko Lund

Ei kommentteja: