keskiviikko 30. toukokuuta 2012

Vaikeneminen ei ratkaise Riihimäen kriisiä

Vaikeneminen ei ratkaise Riihimäen kriisiä

Riihimäen johtava virka- ja poliittinen eliitti on ajanut kaupungin sekä taloudelliseen että poliittiseen kriisiin. Ymmärrys kriisin olemassaolosta ja laajuudesta eliitin keskuudessa on tosi heikko. Tilannetta pahennetaan vielä poliittisella kaunistelulla, itsepetoksella ja epärealistisella uskottelulla.

Ylivelkaantuminen myönnetään, mutta velkaantumista vähätellään ja konkreettinen velan lyhennysohjelma puuttuu. Samalla kun säästöjä mietitään, velkaantuminen edelleen lisääntyy. Edessä häämöttävät valtion kriisikuntakriteerit.

Riihimäen yhdyskuntarakenne on hajoamassa. Yleiskaava on vanhentunut ja vaikeuttaa kaupungin ja palvelusten järkevää kehittämistä. Ajantasaisen yleiskaavan puute aiheuttaa kaupungin toiminnassa paniikkiratkaisuja, lisää kustannuksia ja aiheuttaa tyytymättömyyttä ja kunnallisvalituksia.

Riihimäen poliittinen konsensus ei kykene tuottamaan ratkaisuja kaupungin kriisiin . Puolueiden välillä ei käydä poliittista keskustelua paremmista tai vaihtoehtoisista ratkaisuista. Poliittinen asialista määräytyy virkamiesten toimesta eikä luottamushenkilöt järjestystä horjuta. 

Riihimäki on vaarassa ajautua seuraavalla valtuustokaudella selvitystilaan. Kaupunki ajaa kouristuksenomaisesti Kalmun kaavoittamista. Kuvaavaa on, että virkamiehet eivät ole laskeneet Kalmulle hintaa. Jos näin olisi tehty, silmät olisivat avautuneet ja ratkaisusta olisi voitu luopua. Varovainen hinta on 50 miljoonaa euroa, kun kaupungin velka on nyt 100 miljoonaa. Tämänkin asiantilan pohjalta voidaan todeta, että vaikenemisen kulttuuri ei tuota ratkaisuja. Vaikeneminen ei ratkaise ongelmia, vaan omalla tavalla lisää.

Sen takia kirjoitan näistä asioista julkisesti. Se on osa asioiden ratkaisua. Se on vaihtoehdon esittämistä kaupunkilaisille ja sitä kautta osa poliittista ratkaisua. Vaikeneminen ei ole ratkaisu. Se palvelee vain kaiken säilyttämistä ennallaan.

Mikko Lund

Ei kommentteja: