sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kääntyivät kasvuun

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kääntyivät kasvuun
 
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 31 700 eli 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 59 100, mikä on 1 100 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Riihimäellä työttömyysaste oli 9,5 ja työttömiä 1 363. Jokainen henkilö näissä luvuissa on liikaa. Valtion ja kuntien pitäisi lisätä toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseksi. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.
 
Kokonaistyöttömyys kuitenkin väheni edelleen, sillä yhteensä työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 253 800, mikä on 5 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 98 700 eli 500 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.
 
Valtion toimilla sijoitettuja entistä vähemmän
 
Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli helmikuun lopussa 111 400, mikä on 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työharjoittelu ja omaehtoinen opiskelu.
 
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin helmikuun aikana 62 200, mikä on 2 800 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuussa avoinna 110 100 työpaikkaa, mikä on 8 700 enemmän kuin vuosi sitten
 
Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa arviolta    33 000 henkilöä, mikä on 3 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni edelleen helmikuussa 1 800:lla edellisen vuoden helmikuusta. Sen sijaan ryhmälomautettuja oli helmikuun lopussa 11 500 eli 5 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
 
Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 7 500 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 4 200 enemmän kuin vuosi sitten.
 
Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste 7,7 prosenttia
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,0 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 204 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.
 
Riihimäen työttömyysaste 9.5
 
Helmikuun työttömyysaste oli Hämeen ELY:n alueella 11%, Riihimäellä 9.5 ja työttömiä yhteensä 1363. Vuoden työttömänä olleita oli 311 ja alle 25- vuotiaita nuoria 182.
Jokainen työtön näistä on liikaa. Riihimäen kaupunginhallituksen pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja erityisesti huolehtia siitä, ettei työttömyys kasva.
'
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: