keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Mikko Lund on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Kaupunginvaltuutettu Mikko Lund on
valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
 
Olen valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaatinut tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksiä laittomina kumottavaksi. Myöskin olen pyytänyt, että eroani koskeva valtuuston päätös palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Minulle ei ole myönnetty eroa pyytämästäni ajankohdasta, jolloin tarkastuslautakunta on menettänyt riippumattomuutensa toimia tehtävässään kuntalain tarkoittamalla tavalla ja minulle on syntynyt tilintarkastuslain mukainen velvoite ryhtyä toimenpiteisiin puolueettomuuteni turvaamiseksi.

Katson tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksillä kohdistetun painostuksen syyksi sen, että olen vaatinut jo keväällä 2010 virheellisen tilinpäätöksen oikaisemista ja kevättalvella 2012 tarkastuslautakunnassa korjattavien tilinpäätösten erityistilintarkastusta, sen kohdistamista kaupungin poistojärjestelmään kokonaisuutena. Näkemykseni ei ole miellyttänyt kaupungin virkajohtoa, kaupunginhallitusta eikä tarkastuslautakunnan enemmistöä, joiden taholta minut on haluttu syrjäyttää luottamustehtävästäni tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Riihimäen kaupunki on interventiollaan vaikuttanut tarkastuslautakunnan jäseniin ja puuttunut sen itsenäiseen päätösvaltaan. Se on loukannut kaupungin tarkastuslautakunnan asemaa toimivasta johdosta riippumattomana kaupungin hallinnon ulkoisena valvojana. Toiminnalla on pyritty ohjaamaan lautakunnan jäsenten mielipidettä ja osoittamaan puheenjohtajan toimet luottamustehtävässään toimivaltuuksien ylitykseksi. Valituksen kohteena olevat päätökset ovat ilmiselvästi tähdänneet vain tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vaihtamiseen ja sitä varten tarpeellisten edellytysten luomiseen muiden jäsenten myötävaikutuksella.

Kaupungin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätösten luotettavuutta rasittavat Hämeenlinnan HO 10.6.2010 , KHO 17.1.2012 taltionro 32 ja Hämeenlinnan HO 27.3.2012 päätökset, joilla kumottiin poistojärjestelmän muuttamista ja vuoden 2009 tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koskevat valtuuston päätökset. Ne pakottavat Riihimäen kaupungin mainittujen tilinpäätösten korjaamiseen ja tilintarkastuksen järjestämiseen kuluvan kevään aikana.

Suomenmaa: “Hämmentävä paljastus”
 
Suomenmaa kertoi (3.4.), että Kuntaliiton johtavan juristin Kari Prättälän antamiin tietoihin perustuen kuntavaalien siirrosta keskusteltiin syksyllä 2011.
Asiasta kirjoitti helmikuussa Suomen Kuvalehti ja pääministeri Jyrki Katainen torjui asian. Kataisen mukaan hallitus ei ole siitä keskustellut.
 
Prättälän mukaan hallituksen kuntauudistuksesta vastaava virkamies kävi Kuntaliiton juristin kanssa keskustelun, voitaisiinko syksyn kuntavaalit siirtää.
 
Suomenmaa kysyy: Puhuttiinko silloinkin hallituksen taholta julkisuuteen totuuden vastaisesti? Vai tekevätkö kuntauudistusta valmistelevat virkamiehet, mitä tahtovat? Onko heille annettu vapaat kädet?
 
Mikko Lund


Ei kommentteja: