keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Johtajat arvioivat köyhyyden johtuvan laiskuudesta jatahdonvoiman puutteesta

Johtajat arvioivat köyhyyden johtuvan laiskuudesta ja tahdonvoiman puutteesta

Onko tämä totta vai tiedotusvälineiden huumaa? Aivan uskomattoman kovia asenteita ja mielipiteitä esitetään ammattilaisten keskuudessa. Kaikkein kovimpia mielipiteitä esittävät Kelan ja sosiaalitoimistojen johtajat. Ei voi kuin ihmetellä tällaisia asenteita. Johan ne haittaavat ja vaikeuttavat oikeasti sitä työtä, jota heidän pitää tehdä. Asia käy ilmi viimeisestä sosiaalibarometristä, jota esitteli Demokraatti- lehti.

Köyhyys johtuu ihmisen omasta laiskuudesta ja tahdonvoiman puutteesta, katsoo joka kuudes sosiaali- ja terveysalan johtaja. Useimmat heistä pitävät köyhyyden ja työttömyyden syynä epäonnea.

Sosiaalibarometrin perusteella työttömiin ja toimeentulotulotuen saajiin suhtaudutaan asenteellisimmin terveyskeskusten ja Kelan toimistojen johdossa.
Johtajien ikä, kokemus ja koulutustausta vaikuttavat paljon siihen, kuinka suurena he pitävät ihmisen, yhteiskunnan rakenteiden tai epäonnen vaikutusta köyhyyteen.
Varsinkin nuorten johtajien asenteet ovat vanhempia ikäpolvia kovemmat.

Alle viisi vuotta tehtävässään olleista sosiaalijohtajista, Kelan toimistojen ja Työ- ja elinkeinotoimistojen johtajista joka viides katsoo, että köyhyys johtuu ihmisen laiskuudesta ja heikosta tahdonvoimasta.

Kun kaikki vastaajat otetaan huomioon, eniten köyhiä ymmärretään TE- toimistoissa. Niiden johtajista harvempi kuin joka kymmenes piti laiskuutta ja heikkoa tahdonvoimaa syynä köyhyyteen. Kelan toimistojen johtajista tätä mieltä on miltei joka neljäs ja sosiaalilautakuntien johtajista joka viides. Jälkimmäisistä miltei yhtä moni piti työttömyyttä yksilön omana syynä

TS: Opettajat huolissaan erityisopetuksesta

Opettajat ovat huolissaan erityisoppilaiden sijoittamisesta suuriin yleisopetusryhmiin, kertoo Turun Sanomat. Viime vuoden alussa uudistunut perusopetuslaki muutti käytäntöä siten, että erityisopetus pyritään nyt järjestämään mahdollisimman pitkään yhdessä muun opetuksen kanssa ja välttämään siirtoja erityisluokille. OAJ sanoo kuntien välttelevän oppilaiden sijoittamista erityiskouluihin taloudellisista syistä. Eri kunnissa on erilaiset toimintatavat erityisopetuksen suhteen.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n mukaan opettajien huolestuneiden yhteydenottojen määrä on kasvanut etenkin tänä keväänä. Opettajat ovat huolissaan vuorovaikutteisen oppimisen ja jopa turvallisuuden vaarantumisesta.


"Kehittyvien maakuntien" vaalirahat olivat keskustan projekti


Toteaa asiasta Demokraatti- lehti. Novan ja KMS:n lahjarahaa jakaneet liikemiehet ovat jälkikäteen myöntäneet, että operaation tarkoituksena oli estää sosialidemokraattien pääsy suurimmaksi puolueeksi vuoden 2007 vaaleissa. Siksi vaalitukea annettiin vaalipiiristä riippuen niille sekä keskustalaisille että kokoomuslaisille ehdokkaille, joiden tukemisen parhaiten arveltiin edistävän päätavoitetta.

Sittemmin paljastunut operaatio oli selvästi korruptiivinen rakenne, jonka tarkoituksena oli ostaa valta Suomessa, kuten Lapin yliopiston entinen rehtori, professori Esko Riepula ja yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Koikkalainen vuonna 2009 ilmestyneen pamflettinsa otsikossa osuvasti ilmaisivat.

Mikko Lund

Ei kommentteja: