perjantai 4. tammikuuta 2013

Uusi Oulu valmistelee uusia välineitä asukkaiden äänen tavoittamiseen

Uusi Oulu valmistelee uusia välineitä asukkaiden äänen tavoittamiseen
 
Entinen kotikaupunkini ja vuodenvaihteessa syntynyt uusi Oulu valmistelee uusia kanavia asukkaiden osallistumisen edistämiseksi ja tavoittamiseksi jo asioiden valmisteluvaiheessa. Oulussa ryhdytään pitämään kansankäräjiä. Virkamiehet ja poliitikot jalkautetaan kuuntelemaan kansaa. Kun kaupunki on alueellisesti laaja, omat kansankäräjät pidetään erikseen niin itäisessä, läntisessä, pohjoisessa kuin eteläisessäkin Oulussa. Käräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Käräjien aiheena on paikallinen, kaupunkilaisia koskettava ja puhuttava teema. Keskustelun lisäksi käytössä olisi myös äänestys. Näin asioihin saataisiin jo valmisteluvaiheessa tietoa asukkaiden mielipiteistä. Oulun idea on käytännöllinen. Oulun aloitteellisuus on esimerkki muillekin kunnille. Oulu ansaitsee kiitokset ansiokkaasta ja päättäväisestä toiminnasta !Oulu aloitteellinen kaupunkilaisten osallistumisen kehittämisessä


Oulu on ollut aloitteellinen kaupunkilaisten osallistumisen kehittämisessä. Syksyllä julkaistiin valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tilaama selvitys demokratian alueellisista toimintamalleista. "Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa" selvityksessä kartoitettiin erilaisia alueellisen demokratian toimintamalleja, ja Oulun alueelliset yhteistyöryhmät ja asukastuvat olivat yksi tarkastelun kohteista. Tutkijoiden Ritva Pihlajan ja Siv Sandbergin keväällä 2012 tekemä selvitys tuottaa pohjatietoa kuntademokratian kehittämistä ja kuntalain uudistamistyötä varten.

Oulun vahvuudeksi selvityksessä nähtiin muun muassa kaupungin pitkäjänteinen ja ammattimainen toiminta asukas- ja yhteisötoiminnan kehittämiseksi. Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista pyritään viemään läpi koko kaupungin hallintoon ja päätöksentekoon, ja uusia keinoja vuoropuhelun lisäämiseksi kehitetään.

Oulussa toimivien alueellisten yhteistyöryhmien vahvuudeksi nähtiin se, että ne ovat kaikille avoimia ja kuka tahansa voi tulla mukaan niiden toimintaa. Yhteistyöryhmien vaikuttavuuden nähtiin kuitenkin tällä hetkellä jäävän heikoksi. Mikäli asukkaiden halutaan alueellisen osallistumisen kautta kytkeytyvän ja vaikuttavan Oulun kaupungin suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon, tulee koko järjestelmää tarkastella uudelleen ennen kaikkea luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta. Myös tuleva kuntaliitos tuo haasteensa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille.
Kuntalaki tuntee kunnallisen kansanäänestyksen, joka sopii vain laajoihin, periaatteessa kaikkia kuntalaisia koskettaviin selkeisiin ratkaisuihin.

Oulun kansankäräjien kohteena taas on paikallinen tai alueellinen asialista. Sekä virkamies- että päättäjäeliitin mukana olo antaa käräjille uskottavuutta ja mahdollistaa vuorovaikutuksen asukkaiden ja kaupungin päättäjien välillä.


Lokakuun kuntavaaleissa äänestysprosentti putosi taas muutaman prosenttiyksikön edellisistä vaaleista. Laiskimmissa kunnissa äänestämässä kävi vain joka toinen kuntalainen.
Kadoksissa olevan kansanosan äänen tavoittamiseen kannattaa panostaa! Oulu on tehnyt asiassa kiitettävää pioneerityötä.
.

Mikko Lund

Ei kommentteja: