perjantai 25. tammikuuta 2013

Kaupunginvaltuutettu Jorma Höökin tie on tuskainen

Kaupunginvaltuutettu Jorma Höökin tie on tuskainen
 
Kaupunginvaltuutettu Jorma Höök ilmoitti eroavansa sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä ja muodostavansa oman yhden miehen ryhmänsä. Käsittämätön ja ei hyväksyttävä teko!

Taustalla ovat Riihimäen sosialidemokraattien tekemät päätökset kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien luottamushenkilöpaikkoja täytettäessä. Aamupostin haastattelema Höök katsoo tulleensa syrjäytetyksi. Kymmenennelle valtuustokaudelleen valitun Höökin toiveita ei järjestökäsittelyssä kuultu. Höök sanoo halunneensa nimeämiinsä luottamustehtäviin voidakseen välittää 36 vuoden kunnallispoliittisen kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa nuoremmille.

Höök ei näytä muistavan, että hän kunnallisjärjestön valintakokouksessa ilmoitti lähtevänsä kokouksesta ja ettei hän halua mitään paikkoja. Tämähän on ollut tyypillistä Höökiä niin piirijärjestön kuin puolueenkin kokouksissa. Hän on käyttänyt puheenvuoron ja sen jälkeen hävinnyt. Valtuustokokouksistakin hän on ajoittain lähtenyt kesken.

Näiden vuosien aikana olen yhdessä puoluetoverien kanssa kiinnittänyt huomioni hänen lausuntoihinsa, jotka eivät vastaa käyttäytymistä ja tekoja. Erityisen räikeää se on ollut monien SDP:n ohjelmallisten tavoitteiden mm. työllisyyden kohdalla. Mitään epäselvyyttä ei ole siitä, että työllisyyden hoito on SDP:n ykköstavoite. Riihimäellä näin ei ole ollut. Höökin ollessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunkiin asetettiin työllisyystoimikunta, jonka sihteerille viestitettiin, ettei mitään saa tehdä. Kun toimikunnan virkamiehiltä ei tullut mitään ehdotuksia, minä totesin, että meiltä poliitikoilta tulee ja kirjoitin ja kokosin noin kymmenkunta ehdotusta, jotka esitimme väliraporttina kaupunginhallitukselle talousarviossa huomioitavaksi. Halusimme sitten jatkaa työtämme kootaksemme valtuustokauden ohjelman.

Siitä Höök suivaantui niin, että yhdessä kaupunginhallituksen kanssa päätti lopettaa työllisyystoimikunnan. Työllisyyttä ei saanut Riihimäellä hoitaa, sen sosialidemokraatit vahvistivat. Tästä on seurannut kaupungille ylimääräiset kustannukset, joiden osuus vastaa lähes puolta Riihimäen kaupungin velasta. Työttömyys aiheuttaa saamatta jääneet verotulot, toimeentulotukimenot, ylimääräiset sairaskulut ja lisääntyneen rikollisuuden kulut. Helposti näistä koostuu jo parilta valtuustokaudelta Riihimäellä yli 50 miljoonan euron kulut. Kelalle on maksettu vuosittain jopa yli miljoona euroa sakkoa siitä, ettei kaupunki ole riittävästi työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä.

Otin työttömyyden esille sen vuoksi, että se on kaikkein räikein ja epäinhimillisin teko syrjäytettyjä kaupunkilaisia vastaan. Se on tuomittava aatteellinen poikkeama!

Lopuksi vielä yksi asia. Se on virkamiesten esitysten paimentaminen. Niitä ei ole hänen mielestään saanut kyseenalaistaa. Seurauksena on ollut kaupungin ylivelkaantuminen ja investointikyvyttömyys. Kaupunki on niin vahvasti velkaantunut, että se ei pysty talouttaan tasapainottamaan. Tähän Höökillä ei ole mitään vastauksia.

Erosin tilintarkastuslain perusteella tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä, koska katsoin minun ja lautakunnan riippumattomuutta loukatun. Tähän riippumattomuuden tärkeään periaatteeseen Höök ja hänen johtamansa tarkastuslautakunta ei ole kyennyt. 


Vaan en sua soimaa, Jorma Höök!4

Kuten laulussa sanotaan: 

“Tuskaas itse kannat.
Olet kohtalosi orja.
Mä tiedän sen. “Mikko Lund

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Oikeistolaisen Demarin kipuilua
Osuvasti kirjoitat Lundin Mikko oikeistolaisesta Demarista Höökin Jormasta. Minä olen seurannut hyvin läheltä Jorma Höökin puheita ja poliittisia tekoja 1990-luvulta alkaen ay-liikkeen (SAK:n Riihimäen paikallisjärjestön puheenjohtajana) ja kuntapolitiikan (Riihimäen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston johtopaikoilla) osalta ja tullut samaan johtopäätökseen kuin Lund.
Tässä kolme esimerkkiä Demari Jorma Höökin oikeistolaisesta politiikasta
Olin SAK:n paikallisjärjestön edustajana Riihimäen kaupungin hallituksen asettamassa laajapohjaisessa työllisyystoimikunnassa, joka härskillä tavalla lahdattiin Kaupunginhallituksen KH) toimesta Jorma Höökin toimiessa tuolloin KH:n puheenjohtaja.
Lahtauksen seuraukset ovat tutuneet karmaisevalla tavalla riihimäkeläisten luissa ja ytimissä, kuten Lund asiallisella tavalla kuvaa.
Toinen murheellinen asia on tai oli Kaupungin talouden ajaminen kuralle (kriisikunnaksi). Tässä puuhassa Hööki on ollut yksi keskeinen ”hyvävelitunariporukan tunari ”.
Kolmas Höökin suuri hölmöily tapahtui, kun hän ryhtyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, kun Lundin Mikon toimiessa kyseisen lautakunnan puheenjohtaja ajettiin hänet kaupungin virkamiesten toimesta nurkkaan ilmeisesti lainvastaisesti ja oli näin ollen pakotettu eroamaan toiminnan vaikeuttamisen seurauksena, kun hän nosti monia epäselviä asioita esille. jne.
Nämä esimerkit, kun ottaa pelkästään huomioon en yhtään ihmettele Riihimäen Demareille tuli mitta täyteen ja näyttivät kaapin paikan Hölkille, eivätkä enää valinneet häntä yhteenkään Riihimäen kaupungin luottamustehtävään paikkojen valintakokouksessa. Tämän seurauksena Hööki erosi Demareiden valtuustoryhmästä ja alkoi säälittävällä tavalla kipuilla, kun uskollinen johtavien virkamiesten, oikeiston ja hyväveli tunarilauman palvelija syrjäytettiin 34 vuoden valtuustovuoden ja kymmenen valtuustokauden alkajaiseksi.
Yleensä pitkään politiikassa mukana ollut poliitikko älyää siirtyä syrjää
Hööki myös aikoinaan vuosia, vuosia sitten kipuili, kun KTV:n demareiden esityksestä Hööki pudotettiin SAK:n valtuustosta silloisessa SAK:n edustajakokouksessa.
Nyt on näytön paikka vasemmistolaisen politiikan toteuttamisessa Demareiden kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Tommi Rädyllä ja myös Jarmo Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtajalla Jarmo Leväsellä.
Reijo Sutinen riihimäkeläinen kansalaisaktiivi.