tiistai 8. maaliskuuta 2011

Verotuksen progressio romahti 20 vuodessa

Verotuksen progressio romahti 20 vuodessa


Vaalikeskusteluissa ja väittelyissä on kerrottu verotuksen liukuvan kohti tasaveroa. Tästä kertoo tuore väitöskirja, tekijä on  valtiotieteen tohtori Juhani Turkkila. Hänen laskelmat osoittavat, että vuoden 2008  veroasteikon mukaan samoista reaalituloista määrättiin tuloveroa vain noin kolmasosa siitä, mitä vuoden 1988 asteikolla olisi määrätty. Valtion tulovero on ainut progressiivinen vero, mutta 20 vuodessa progression osuus on romahtanut.( Ks. Uutispäivä Demari 4.3.2011)

Tämäkin tutkimustulos osoittaa, että verotuksella on väliä. Verotuksenkaan kannalta ei ole samantekevää ketä äänestät. Kannattaa äänestää sosialidemokraattien oikeudenmukaisen  verotuksen puolesta.

Turvaa vanhuuteen


Jokainen meistä on jonain päivänä vanha. Se on väistämätöntä.
Hyvä ikääntyminen merkitsee kunkin elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden ottamista huomioon. Se edellyttää myös terveyden ja toimintakyvyn edistämistä.

Tarvitsemme vanhuspalvelulain. Lain säätäminen selventäisi, mitkä ovat vanhusten oikeudet hyvinvointia tukeviin palveluihin, virkistykseen ja ulkoiluun. Vanhuspalvelulakiin olisi kirjattava nykyiset laatusuositukset sekä laitos- että kotihoidosta. Lain toteuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta, henkilöstöä ja kuntien  valvontaa.
Kenenkään ei pitäisi joutua muuttamaan kotoaan. Siksi on annettava mahdollisuus kotona asumiseen tukitoimien kanssa, jossa myös omaishoitajien asemaa on parannettava niin että taataan vapaapäivät ja siirretään korvaukset Kelan maksettavaksi, joka yhtenäistää kohtelua eri puolilla Suomea.
Palvelujen hyvä saatavuus ja laatu sekä palveluista maksettavien asiakasmaksujen kohtuullisuus on taattava. Tavoitteeksi on asetettava maksujen kohtuullistaminen suhteessa maksukykyyn. Maksut eivät saa estää tarvittavien palveluiden käyttöä.
Haluamme kaikki turvatun ja hyvän vanhenemisen.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja  Maria Guzenina-Richardson toteaa: Tarvitaan panostuksia sosiaaliturvan parantamiseen, ei vain leikkausten poissulkemista

Maria Guzenina-Richardson katsoo, että pääministeri Mari Kiviniemen Keskustan vaaliavajaisissa esittämä näkemys perusturvan ja lapsiperheiden etuuksien leikkausten välttämisestä on tervetullut, sanoo Guzenina – Richardson Uutispäivä Demarissa 5.3.2011.
Samaan aikaan hän muistuttaa, että perusturvan taso on Suomessa tällä hetkellä heikompi kuin muissa pohjoismaissa. Mikäli Suomessa halutaan aidosti kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä, tarvitaan aitoja panostuksia.

- Viimeaikaisten tutkimusten valossa voidaan nähdä köyhyyden olevan Suomessa merkittävä ongelma. Köyhyys myös pitkittyy ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat. Tarvitaan panostuksia sosiaaliturvan parantamiseen, ei vain leikkausten poissulkemista, Guzenina-Richardson toteaa.


Keskustan johtama oikeistohallitus kevensi verotusta miljardeilla euroilla tällä vaalikaudella. Tätä taustaa vasten tilanne, jossa Kiviniemi ei ole halukas panostamaan sosiaaliturvan parantamiseen, on valitettavaa politikointia.

SDP on esittänyt sadan euron korotusta perusturvaan sekä lapsilisien etuoikeuttamista toimeentulotuessa. Nämä ovat konkreettisia esityksiä, joilla kyettäisiin parantamaan pienituloisten asemaa ja niiden kustannukset yhteiskunnalle ovat maltillisia, varsinkin jos niitä verrataan syrjäytymisestä aiheutuviin kustannuksiin. 


Mikko Lund
        

Ei kommentteja: