torstai 3. maaliskuuta 2011

Kokoomus haluaa siirtää työehtosopimuksista sopimisen paikallistasolle


Kokoomus on romuttamassa työehtosopimusjärjestelmän?

Katainen: Sutkaukset eivät riitä
Rehula: Kuntoutus on nähtävä investointina eikä kustannuksena

Risikko: Kuntien velvollisuus on varmistaa riittävä henkilökunta lasten ja nuorten terveyspalveluissa

Ihmisten on aika herätä ja ryhtyä vastustamaan palkansaajien oikeuksien polkemista! Kokoomus on tässä tiukasti asialla.

Kokoomus on alkanut leikkiä tosi vakavilla asioilla. Onko kokoomuksen tavoitteena tehdä palkansaajista huutolaisia, joilla ei ole työehtoja ja mitään oikeuksia? Tavoitteleeko kokoomus palkka- alea, jossa työnantajat saisivat vapaasti määrätä työntekijäin palkkatason?

SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen kertoo (Demari 28.2.2011) perehtyneensä  kokoomuksen julkilausuttuihin eduskuntavaalitavoitteisiin  ja työelämän kehittämislinjauksiin. Kuva kokoomuksen tavoitteista jää Ihalaiselle epäselväksi  ja  ”Yrittäjyys kantaa Suomea- teeman sivu- ja alajuonteeksi”.

Kokoomus haluaa siirtää valtakunnallisten työehtosopimusten asioista sopimisen paikallistasolle. Tämähän on ollut työnantajien ja yrittäjien pitkäaikaisena tavoitteena.

Ihalainen kysyy, haluaako kokoomus rapauttaa valtakunnallisten työehtosopimusten merkitystä palkansaajien palkka- ja muiden työehtojen perusturvana tavoittelemalla työehtosopimuksiin kuuluvien asioiden valuttamista paikallistasolla sovittavaksi”.
Ihalainen kysyy, siirtyisikö tässä myös työrauhasta sopiminen liittotasolta paikallistasolle.
Ihalaisen mukaan työsopimuslain mukaan työehtosopimusten määräykset, jotka eivät sisällä toisin sopimisen mahdollisuutta, ovat työntekijäin suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta, josta työntekijä ei voi sitovasti luopua. Sopimus, jonka työntekijä tekee työnantajan kanssa esimerkiksi siitä, että hänellä ei ole oikeutta pekkaspäiviin, ei sido häntä ja hän voi siitä huolimatta vaatia pekkaspäivät jälkikäteen.

Kokoomus taitaa moisin vaatimuksin olla radikalisoimassa työelämää ja ay- liikkeen toimintaa. Voi olla, että se onkin  parasta vaalityötä, kun kokoomus näin esittelee vaalitavoitteitaan!

Katainen: Sutkaukset eivät riitä


Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen on myös heräämässä vaalityöhön. Yle Satakunnan haastattelussa Katainen tölväisee perussuomalaisten suuntaan toivomalla, että tulevissa väittelyissä päästäisiin vitsien heittelemisestä myös asiaan.

Satakunnassa vieraileva Katainen pitää vaaliasetelmia hyvin kiinnostavina, nyt kun perussuomalaiset ovat nousseet haastamaan kolme suurinta puoluetta. Kataisen mielestä tähänastinen keskustelu on kuitenkin ollut perussuomalaisten puolelta paljolti mielikuvilla pelaamista. Katainen sanoo toivovansa, että viimeistään tulevissa tv-väittelyssä puhutaan asiaa siitä, miten Suomea johdetaan Suomessa ja miten maatamme edustetaan maailmalla.
-         Eläkkeiden turvaaminen, uusien työpaikkojen luominen ja Suomen etujen puolustaminen maailmalla eivät ole vitsin asia. Sutkautukset eivät enää riitä. 

Samaa minä sanon Kataiselle, sumutus ja salaaminen ei minulle ja sadoille tuhansille muille riitä!


Ministeri Rehula (kesk): Kuntoutus on nähtävä investointina eikä kustannuksena

Kuntoutuminen palvelee sekä yksilön että yhteiskunnan etua. Kuntoutus on aloitettava ajoissa ja sen ensisijaisuutta eläkeratkaisuihin verrattuna on korostettava", sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula totesi avatessaan Kuntoutusasiain neuvottelukunnan seminaarin Helsingissä.
"Kuntoutuksen haasteista nostan esille erityisesti kaksi ryhmää: mielenterveysongelmista kärsivät työikäiset sekä nuoret, joiden on vaikea löytää paikkaansa työelämässä. Jos näiden ihmisten kuntoutus ei onnistu, heillä on edessään vuosikymmenten työttömyys, työkyvyttömyys ja syrjäytymiskierre", ministeri Rehula varoitti.

Koko terveydenhuollon rahoitus on uudistettava, ja yhtenä perusteena siihen on kuntoutuksen tilanne. Rahaa ja resursseja on, ja tuloksiakin on saatu. Järjestelmien ja toimintatapojen vaikuttavuutta pitää kuitenkin yhä lisätä. Ihminen ei saa hukkua järjestelmään", ministeri Rehula peräänkuulutti.

Ministeri Rehula on kiinnittänyt  huomiota todella tärkeään asiaan. Olen todella huolissani mielenterveysongelmista kärsivistä nuorista ja työikäisistä, heidän syrjäytymisvaarasta. Heidät pitäisi saada kuntoutettua takaisin työelämään. Apua pitäisi saada ajoissa kussakin tapauksessa, se on tärkeää. Ilman muuta pitäisi ymmärtää, että onnistunut kuntoutus ja ihmisen saaminen takaisin työelämään, on monella tavalla taloudellisempi ratkaisu kuin ennenaikainen eläke.

Ministeri Risikko (kok) muistuttaa kuntia: Niiden velvollisuus on varmistaa riittävä työvoima lasten ja nuorten terveyspalveluissa

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan kaikissa kunnissa ei ole tällä hetkellä  riittävästi osaavia terveydenhoitajia ja lääkäreitä. ”Mielestäni on välttämätöntä, että kunnat hyödyntävät lisähenkilöstön rekrytoinnissa niille suunnatut korotetut valtionosuudet, yhteensä 18.5 miljoonaa euroa vuodessa”, ministeri sanoo.

Ministeri Risikko pitää huolestuttavana  sitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnille 2010 tekemän kyselyn mukaan vasta reilu kolmannes oli ottanut  huomioon korotetun valtionosuuden toiminta- ja taloussuunnitelmaa laatiessaan.
Ministeri Risikko kertoo myös, että THL valmistelee parhaillaan ohjeistusta laajoista terveystarkastuksista ja Valvira tekee aluehallintovirastojen kanssa valvontasuunnitelmaa. ”Asetuksen valvonnassa ei kiinnitetä huomiota vain terveystarkastuksen toteutumiseen, vaan myös muihin asetuksen velvoitteisiin, kuten varhaisen tukemisen järjestämiseen”, ministeri mainitsi.


Mikko Lund

Ei kommentteja: