keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

Ikääntyneille turvaa ja hyvinvointia lain avulla

Ikääntyneille turvaa ja hyvinvointia lain velvoittein

Kokoomuksen verolinja pudottaa tuhannet köyhyysrajan alapuolelle

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut vanhuspalvelulakia korjaamaan vanhustenhoidon ongelmia. Seuraava hallitus ja  eduskunta joutunee ensi  töikseen hyväksymään lain. Suomen Kuvalehti 1 (7.1.2011) haastatteli  STM:n  sosiaalipalveluyksikön johtajaa, riihimäkeläistä Reijo Väärälää.

Lailla voidaan parantaa vanhusten asemaa, mutta ei pidä luulla siitä liikoja. ”Kun minä vanhenen, toivon, että lähellä olisi kirjasto, kauppa, apteekki, parturi, valaistut ladut. Vanhuus ei muuta elämää kapeaksi yhden sektorin elämäksi, Sosiaali- ja terveyssektorin rooli korostuu silloin, kun alkaa tulla hoivan tarvetta. Mutta ollaan hukassa, jos vanhuspolitiikkana nähdään vain se hoito”, sanoo Väärälä.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kaikki huomio ” pitää keskittää siihen 10 prosenttiin vanhuksista. joka on laitoksissa ja tehostetussa palveluasumisessa”. Mutta silloin unohdetaan loput 90 prosenttia. Myös 10 prosentin ongelmat ratkeavat, jos huolehdimme koko vanhuspolitiikasta kunnolla, valistaa Väärälä.

Kyllä minä olen Väärälän kanssa hiukan eri mieltä. Laitosten asiat pitää laittaa kuntoon. Ne eivät ratkea itsestään. Itsestään ei saada hoidetuksi myöskään hyvinvoivien 90 prosentin tilannetta. Meidän vanhustenhoito on ollut liiaksi laitospainotteista. Se on tullut tavattoman kalliiksi. Heidän terveydestä ja toimintakunnosta sekä  jaksamisesta pitää huolehtia niin, etteivät he joudu laitoshoitoon. Tilanne on kyllä muuttumassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti  15.9.2009 työryhmän valmistelemaan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja hoitopalveluiden rakenteiden ja sisällön kehittämistä ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmaksun määräytymistä. Työryhmä teki 18 ehdotusta. Työryhmä ehdottaa, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan niin, että nykyisellä kolmella portaalla (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot)  siirrytään asteittain kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Laitoshoidon tilalle ei tule laitosmaisia ratkaisuja.

Perusteluna muutokselle ovat iäkkään ihmisen a) oikeus kotiin ja arkeen myös toimintakyvyn ja terveydentilan edellyttäessä hoitoa tai huolenpitoa ympäri vuorokauden ja b) hoidon portaiden välillä tapahtuvien siirtojen minimointi.

Työryhmä ehdottaa, että a) kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet; b) kunnan omana toimintana ja ostopalveluna tuotettavista asumispalveluista peritään maksut yhtenäisin perustein  sekä c) sosiaalihuoltoa uudistava työryhmä ottaa huomioon Ikähoiva- työryhmän ehdotuksen asumispalveluiden sisällön ja maksujen määräytymisperusteiksi. Toimeenpanon osalta työryhmä ehdottaa  1) valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelua ja 2) asumispalvelujen maksuja koskevien ehdotusten valmistelujen jatkamista. Tavoitteena on selvittää muutosten taloudelliset  ja toiminnalliset vaikutukset asiakkaille ja kunnille.


Mitä tarpeita hallitusohjelmaan?

"Ikääntyneitä koskeviksi tavoitteiksemme hallitusohjelmaan on mielestäni otettava terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, vanhuspalvelulaki, omaishoidon parantaminen ja maksu-uudistus. On myös sitouduttava siihen, ettei eläkeläisten verotus ole palkansaajien verotusta kireämpää."

                                                          Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd)
SDP:lle on valmisteltu vanhuspoliittisen ohjelma, jonka olennaisia teemoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, osallisuuden vahvistaminen ja toimintakyvyn ja terveyden edistämisen korostaminen. Suuri osa vanhuksista on ensisijaisesti yhteiskunnan menoon täysillä osallistuvia ihmisiä omine tarpeineen ja tapoineen. Tätä ei pidä unohtaa, vaan kehittää politiikkaa, joka huomioi ikääntyvien tarpeita nykyistä paremmin.
Palveluiden tarve lisääntyy usein väistämättä iän myötä. Jos vanhustenhoiva järjestetään suunnitelmallisesti siten, että vanhus saa oikeaan aikaan juuri sen palvelun, jota hän tarvitsee, hoidossa pystytään saavuttamaan säästöjä.
Ikääntyneitä koskeviksi tavoitteiksemme hallitusohjelmaan on mielestäni otettava kansanedustaja Anneli Kiljusen (sd)  ehdottamat terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, vanhuspalvelulaki, omaishoidon parantaminen ja maksu-uudistus. On myös sitouduttava siihen, ettei eläkeläisten verotus ole palkansaajien verotusta kireämpää.

Kokoomuksen verolinja tiputtaa tuhannet köyhyysrajan alapuolelle
Pääministeripuolueeksi pyrkivän kokoomuksen verolinja on varsin tyly kaikkein köyhimmille. Jyrki Kataisen johtaman valtiovarainministeriön omien laskelmien mukaan alv:n korotus kahdella prosenttiyksiköllä tipauttaisi 5 000 uutta ihmistä köyhyysrajan alapuolelle. Lisäksi korotus kurittaisi kaikkein köyhimpiä selvästi enemmän kuin rikkaita. Köyhimmät joutuisivat maksamaan veroa yli kaksi kertaa enemmän kuin rikkaimmat.  Asiasta  kertoo Uutispäivä Demari  1.2.2011  Kokoomuksen verolinja tiputtaisi tuhannet  köyhyysrajan alapuolelle.
Luvut löytyvät ennen joulua julkaistusta Martti Hetemäen verotyöryhmän laskelmista. Valtio hyötyisi korotuksesta suoraan ainakin 1,2 miljardia, mutta toimeentulo-ongelmien tuomia lisäkustannuksia ei tunneta.
                       

Mikko Lund


,+

Ei kommentteja: