keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

Kuntaliitos kannattaisi selvittää


Politiikan tehtävä on huolehtia parhaista kuntarajoista

Kuntaliitos kannattaisi selvittää


Valtuutettu Jorma Heikkilä (kok) on käynyt kynälle valtuutetun puheenvuoroon Aamupostissa 8.3.”Vastakkainasettelun aika pitäisi olla ohi”. Heikkilä kannattaa alueen neljän kunnan vapaaehtoista liitosta. Heikkilän kanssa voi olla yhtä mieltä siinä, että nyt on todellinen aika käydä poliittista keskustelua ja nimenomaan valtuutettujen tulee tutkia alueen neljän kunnan yhdistämistä. Tulee selvittää yhdistämisen edut ja haitat  rationaalisesti tosiasioihin tukeutuen. Meillähän on suhteellisen tuoreet selvitykset  hyllytettyinä, joten paneudutaan niihin uudestaan tulevaisuuden haasteista tietoisina.

Kuntaliitos kannattaisi selvittää vakavasti.

Hyvinkään ja Riihimäen  taajamien noin 15 kilometrin etäisyys ei voi  perustella kahta kaupunkikeskusta näin vierekkäin. Huomattaviakin kustannussäästöjä olisi saatavissa, jos nämä kaksi näin lähekkäin olevaa kaupunkia laitettaisiin yhteen  ja otettaisiin vakavasti tehtyjen selvitysten rationalisointihyödyt. HYRI - alue olisi vahvempi selviämään kansalaisten peruspalvelujen tuotannosta.

Jotain pitäisi todella tehdä niin kauan kuin kunnilla on vielä itsenäistä toimivaltaa taloutensa päättäjinä. Talous  ja siihen kohdistuvat paineet ovat suurin ja kiperin haastaja.  Se on lähtötilanteessa kaunistellut talousveivauksetkin huomioon ottaen uskoteltua heikommassa kunnossa. Heikkiläkin mainitsee Riihimäen yli 100 miljoonan velan ja tuloveroprosentin 19,75. Lisäksi metropolialueen kasvupotentiaali vähentää kasvun tosiasiallisia mahdollisuuksia täällä. Millään Soinimaisella tempulla sen paremmin Riihimäki kuin Hyvinkää tai Loppi ja Hausjärvi  eivät tule saamaan talouttaan edes säälliseen tasapainoon. Tulevia sukupolvia odottaa kuntasektorin velkaorjuus. Se olisi monin tavoin moraalisesti kestämätöntä. Ja näin ei saa tapahtua.

Alueen kunnilla  kuten muillakin Suomen kunnilla on ollut vaikeuksia menojen kasvun kanssa. Menot ovat kasvaneet voimakkaammin kuin tulot. Se on ollut lähes ratkaisematon ongelma. Tiedämme, että ikääntyminen  eli kestävyysvaje  on erittäin  suuri tulevaisuuden  kuntatalouden ongelma. Tiedämme kuitenkin, että nykyistä suurempi kuntakoko antaisi paremmat mahdollisuudet säädellä menojen kasvua ja antaisi myös  paremmat mahdollisuudet  kestävyysvajeen hoitamiseen: Samalla tästä seuraisi myös paremmat edellytykset tulojen kasvattamiseen ja suurempaan tulopohjaan.

Valtiota sopii huutaa apuun, mutta se on huomion kiinnittämistä toisaalle  ikään kuin valtiolla olisi omalta velkaantumiseltaan mahdollisuuksia tulla pelastamaan nykyistä kuntarakennetta. Valtion huolena on sulattaa lamalaskut ja lisäksi kuntien tilikikkailullaan  veivaama  yli 10 miljardin euron lasku. Odota siinä sitten ison veljen käden ojennusta ja ikäbyramiidin tuottaman menokuorman kasvua.

Kuntaliitos voisi edustaa alueen kilpailukyvyn parantamista. Se antaisi alueen elinkeinopolitiikalle uutta potkua. kun alue herättäisi suurempaa ihmisten ja yritysten kiinnostusta. Työttömyysaste alueella on muuta maata korkeammalla. Pitkäaikaistyöttömyydeksi muuttuessaan sillä on suuria talousvaikutuksia kuntatalouteen. Pitkäaikaistyöttömyyden putki pitäisi saada poikki, vaatii myös Kuntaliitto, sillä mitä pitempään työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa on työhön palaaminen. Tällä hetkellä työttömäksi jääneistä noin puolet ei enää palaa työmarkkinoille.  Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on uhka myös kuntien taloudelle, sanoo erityisasiantuntija Erja Lindberg Kuntaliitosta, sillä viime kädessä työttömyyden jatkuessa tämä väestön osa on kuntien sosiaalihuollon varassa.

Korostan omalta osaltani kunnille tulevien haasteiden suuruutta ja näen kuntallitoksen  yhtenä keinona hoitaa edessä olevia ongelmia. Suurempi kuntakoko antaa mahdollisuuksia  myös paremmin hoitaa kuntapalveluksien kehittämistä.  Asiasta on  syytä  vakavasti keskustella ja on kerättävä valtuutettujoukkoa, joka on valmis ennakkoluulottomasti  tutkimaan asiaa. Virkamiehistä ehkä  Hyvinkään Raimo Lahtea ja Lopen Karoliina Viitasta lukuun ottamatta ei ole apua optimaalisen  kuntakoon selvittämisessä.

Olen kyllä muutoin sitä mieltä,  että vaalien jälkeen koottavan hallituksen listalle luontevasti kuuluisi myös  kuntien pakkoliitokset. Se oivallus saattaa syntyä tulevalle hallitukselle ihan käytännön välttämättömyydestä. Siitähän ei vaalien alla haluta keskustella. Rahoitustarve ja - mahdollisuudet  eivät yksinkertaisesti yhteensovitu. Kuntalaitoksen menot ovat kaksikolmannesta julkisista menoista. Sen sisältä on kovia paineita etsiä säästöjä!


Syyttäjä vaatii Outokumpua palauttamaan 13,7 miljoonaa

Hesari 5.3. 2011 kertoo, että Outokumpu ja neljä syytettyä kiistävät syyllisyytensä. Syyttäjä vaatii Outokumpua menettämään valtiolle rikoksella hankittuna hyötynä 13,7 miljoonaa euroa Venäjän- kaupassa epäillyistä rikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii Outokummulle 300 000 euron yhteisösakkoa. Yhtiön neljälle työntekijälle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta ensisijaisesti törkeästä rahanpesusta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta rahanpesusta. Outokummun lakiasiainjohtaja Matti Louhijan mukaan yhtiö ja työntekijät kiistävät syyllisyytensä.

Seuratkaamme, mitä tässä asiassa oikeus päättää! 

Mikko Lund

Ei kommentteja: