keskiviikko 1. elokuuta 2012

Hyvää poliittista syksyä!
Ajankohtaisin on kysymys Riihimäen poliittisesta johtamisesta
Olen pitänyt kesälomaa. En ole kirjoittanut blogia. Huolestuneet kaupunkilaiset ovat jo kysyneet, mihin Mikko on hukkunut. En ole hukkunut, vaan olen latautunut tulevaan ja alan suuntautua uusin voimin Riihimäen poliittiseen syksyyn. Työt alkavat elokuun puolivälissä. Nythän on niin, että ajankohtaisin Riihimäen poliittinen kysymys on kaupungin johtaminen. Johtaminen kuuluu selkeästi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tehtäviin. Johtamisessa on epäonnistuttu pahoin: Esimerkkinä kaupungin talous ja kaupungin edun huomioimatta jättäminen niin yhdyskunnan kehittämisessä kuin kaupungin edun valvomisessa. Kovin harva tiedostaa, että syksyn kuntavaaleissa haetaan johtamiseenkin ratkaisua.
Riihimäellä virkamiesten valta päätöksenteossa on kasvanut kohtuuttomaksi ja politiikka, jonka pitäisi kontrolloida virkavaltaa, on tullut hampaattomaksi. Politiikka syö sellaisenaan virkamiesten kädestä ja tyytyy virkamiesten laihaankin keitokseen.
Eroanomuksessani kaupunginvaltuustolle sanoin, että tarkastuslautakunta on menettänyt riippumattomuutensa hallinnosta eikä sillä ole laillisen työskentelyn edellytyksiä. En ollut pahoillani päästessäni eroon luottamustehtävästä, jota ei voi kuitenkaan hoitaa tarkastuslautakunnan tehtävän edellyttämällä tavalla. Se on tärkein syy eroanomukseeni.
Kaupunginhallitus asettui kritiikittömästi ja tahdottomasti virkamiesten käsikassaraksi minun erottamiseksi tehtävästä.
Minun syyksi luettiin teko, jossa olin pyytänyt kuntaliiton lakiyksikön ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoa. Lausuntopyyntö ei ole minkään lain vastainen. Päinvastoin puheenjohtajana ja asian esittelijänä halusin varmistaa, että myöhemmin tehtävät toimet perustuvat oikeaan ja lailliseen tietopohjaan. Tämä on täysin luonnollista ja virka- ja luottamustehtävän mukaista toimintaa.
Riihimäen tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus lähtivät toteuttamaan poliittista ajojahtia mielivaltaa ja laittomuutta edustavilla periaatteilla ja keinoilla.
Hallinto- oikeus kumosi valtuuston vuoden 2009 poistoja koskevan päätöksen. Riihimäen kaupunki kaunisteli tulostaan poistojen avulla 1,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä kaupungin alijäämä olisi ollut yli 5 miljoonaa euroa, mutta poistojen avulla alijäämä saatiin supistumaan 3,5 miljoonaan euroon. Hallinto- oikeus kumosi myös tilinpäätöksen vuodelta 2009. Tähän mennessä poistokikkailusta on kumuloitunut jo noin 6 miljoonan euron rahoitusvaje, joka pitää kattaa joko säästöillä tai lisäverotuksella ja taksojen korotuksilla. 
Korjaustoimenpiteisiin olisi pitänyt ryhtyä jo arvioitaessa vuoden 2009 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan enemmistö hylkäsi asian. Asia ajankohtaistui, kun Riihimäen tuli korjata tilinpäätökset sen jälkeen, kun Hämeenlinnan hallinto- oikeus ja KHO olivat kumonneet Riihimäen poistopäätöksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen korjaavien toimien takaa paljastui Riihimäen kaupungin talouden hälyttävä tila.
Pyytämäni ja saamani lausunnot olivat tarpeen tarkastuslautakunnan arviointitehtävässä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus allekirjoitti korjatut tilinpäätökset ja lähetti ne tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Esitin lautakunnassa, että tilinpäätöksen laillisuuden ja uskottavuuden takaamiseksi on tarpeen tehdä erityistilintarkastus ja ulottaa se poistolaskentaan. Tämä on saanut kaupungin virkahallinnon vastarintaan ja tarkastuslautakunnan manipuloinnin kohteeksi, jolla tähdättiin puheenjohtajan erottamiseen. Täysin aiheellista on kysyä, mitähän erityistilintarkastus olisikaan paljastanut?
Kaupunginhallituksen puuttumisella tarkastuslautakunnan toimintaan tarkastuslautakunta on menettänyt riippumattomuutensa. Riihimäen kaupungin tarkastustoimi ei ole uskottavalla kannalla. Tulevat tilinpäätökset kärsivät oikeasti uskottavuusvajeesta.
Tarkastuslautakunnan teknistä sihteeriä rasitti selvä eturistiriita. Hän oli kaupunginjohtajalle raportoiva sisäinen tarkastaja. Hän oli ilmiselvästi lautakuntatyöhön asiallisesti esteellinen. 
Esteellisyysväite on esitetty myös tilintarkastajaan. Asia on KHO:n tutkittavana. Minusta tilintarkastajalta on edellytettävä niin korkeaa riippumattomuutta , että ei synny edes epäilyä tilinpäätöksen oikeellisuuden puutteesta. Nyt oikeus on todennut tilintarkastajan lausunnollaan varmentaman tilinpäätöksen laittomaksi. Tilinpäätös vuodelta 2009 ei antanut oikeaa kuvaa kaupungin taloudesta. Kuitenkin tilintarkastaja on edelleen tarkastanut itsensä tarkastaman tilinpäätöksen. Minä olisin halunnut, että asiassa tehdään erityistilintarkastus, mutta se ei kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle sopinut. 
Riihimäen kaupungin tilinpitoa leimaa uskottavuuden puute. Se ei poistu, vaikka KHO todennäköisesti toteaa tilintarkastajan esteelliseksi ja Riihimäen tilinpäätökset menevät taas uusiksi. Asian saattamiseksi lailliselle ja uskottavalle kannalle tarvitaan erityistilintarkastus. 
Tästä hyvin tietoisena olen saattanut oman asiani oikeudelliseen tutkintaan. 
Poliittiseen johtamiseen huomiota
HS kirjoitti 24.7. siitä, että Helsingin poliitikot haluavat ammattilaisiksi. Hesarin haastattelemat Helsingin puolueiden nokkamiehet myönsivät, että nykyinen malli, jossa tehtäviä hoidetaan sivutoimisesti, ei toimi. Puolueilla ei ole vielä sopua siitä, miten muutos tehtäisiin.
Helsinki pohtii parhaillaan johtamistapansa uudistamista. Tarkoitus on vahvistaa vaalien ja valtuuston painoarvoa. Esillä on ollut ajatus pormestarimallista, jossa kaupunkia johtaisi valtuuston neljäksi vuodeksi valitsema poliitikko. Kaupunginhallituksen jäsenistä tehtäisiin ammattipoliitikkoja, joille kaupunki maksaisi palkkaa. Näin poliitikolle jäisi enemmän aikaa perehtyä ja hakea vaihtoehtoja virkamiesten ehdotuksiin.
Helsingin suunnitelmat ansaitsevat kiitoksen pyrkimyksestä lisätä luottamushenkilöiden valtaa. Silti tulee samalla nähdä, että valtuuston valitsema pormestari ei edusta kovin merkittävää poliittista innovaatiota. Nykyinen kunnallishallinto tarjoaa liian paljon mahdollisuuksia epäterveeseen vallankäyttöön ja kansanvastaiseen politiikkaan. Tällaisten epäkohtien korjaamiseen tarvitaan enemmän kansanvaltaa. Kuntalaisilta pitäisi enemmän kysyä neuvoa ja ohjetta politiikan toteuttamiseen. Kuntalaisten kontrolli on hyvän kunnallispolitiikan edellytys.
Mikko Lund

Ei kommentteja: