maanantai 31. tammikuuta 2011

Suomi on mennyt väärään suuntaan

Suomi  mennyt väärään suuntaan

Suomi on mennyt väärään suuntaan. Eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet ja sen kurimuksessa elää peräti 151.000 lasta. Tulo- ja terveyserot ovat kasvaneet. Työttömiä  oli joulukuussa  270 000. Pitkäaikaistyöttömiä 60.000. Nuorisotyöttömiä  oli 32 000.  Riihimäellä  oli 1466 työtöntä, työttömyysprosentti  10,2. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet.

Suomen suuntaa tulee ihan oikeasti muuttaa.

Kysymys on verotuksesta  –  se on minulle aivan keskeinen kysymys. Sosialidemokraatit ovat vaatineet hallitukselta pääomaverotusta korotettavaksi ja veroa progressiiviseksi. Yli 50.000 euron pääomatuloista vero tulee nostaa 32 - 35 prosenttiin. Pienistä vero voi olla alle 28 prosentin.


Kysymys on työllisyyspolitiikasta. Pääoman on kannettava työllisyysvastuunsa. Nuorille ja pitkäaikaistyöttömille on järjestettävä työtä.

Kiviniemen oikeistohallitus on syyttänyt  jatkuvasti sosialidemokraatteja milloin mistäkin. Viimeiset seitsemän (7) vuotta meillä on ollut kepulainen pääministeri. Eikö se ole riittävän pitkä aika ottaa vastuu politiikasta, eikä sysätä sitä  esimerkiksi  oppositiossa oleville sosialidemokraateille?

Kivinimen hallitus ei ole tehnyt mitään.

Sosialidemokraattien on tehtävä paluu tasa-arvopolitiikkaan. Verotus on oikaistava, vanhusten hoiva on laitettava kuntoon, pitkäaikaistyöttömät ja nuoret  on saatava töihin, sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia parannettava ja työeläkeindeksin  vääryydet poistettava. Siinä muutama asia  vaalikeskusteluihin.

Tiedän sosialidemokraatit ajavat mm. näitä asioita.

SAK kampanjoi eduskuntavaaleissa työn ja sen tekijän puolestaSAK  kantaa huolta  työstä ja sen tekijöistä. SAK haluaa nostaa työelämän asiat julkiseen keskusteluun ja haastaa puolueet ja ehdokkaat ottamaan niihin kantaa.
SAK:n tavoitteet on kampanjassa kiteytetty muotoon Yhteisten oikeuksien puolesta, Yksilöllisten valintojen puolesta, Rehellisen yrittäjän puolesta ja Työhön paluun puolesta.

Kansainvälinen taloustaantuma ja yhä jatkuva talouden epävarmuus yhdistettynä historialliseen Suomen väestörakenteen muutokseen tekevät näistä eduskuntavaaleista poikkeuksellisen tärkeät. Edessä on väistämättä Suomen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kohtalonkysymysten käsittely.

Suomeen tarvitaan hallitus, jonka ohjelman punaisena lankana on toimiminen työn ja sen tekijän puolesta. Ennen kuin äänestät, tarkista miten sinun ehdokkaasi pitäisi työntekijöistä huolta.


Maaliskuussa SAK avaa verkkosivuilleen Työelämän vaalikoneen, jossa äänestäjät voivat vertailla omia kantojaan kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiin. Vaalikoneeseen on kutsuttu kaikkien eduskuntavaaleissa mukana olevien puolueiden ehdokkaat.

Varsinainen mainoskampanja ajoittuu maaliskuun lopulle, jolloin SAK:n kärkitavoitteet näkyvät bussipysäkeillä ja muilla ulkomainospaikoilla ympäri Suomen.

SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015 löytyvät osoitteesta www.sak.fi/vaalit.

SAK kampanjoi eduskuntavaalien alla
 • Vaalitavoiteohjelma Työn ja sen tekijän puolesta vaalikaudelle 2011-2015
 • www.sak.fi/vaalit
 • Facebook
 • Työpaikkaviestintä
 • Työelämän vaalikone maaliskuun alussa
 • Kansalaisgallup
 • Puolueiden puheenjohtajapaneeli 10.3.2011 (SAK, STTK ja Akava)
 • Alueelliset tapahtumat 12.3.2011
 • Ulkomainonta bussipysäkeillä 21.3.‒3.4.2011
 • Ei televisiomainontaa

SAK:n tavoitteita vaalikaudelle 2011-2015
Työhön paluun puolesta
 • Pitkäaikaistyöttömyys poikki työvoimapolitiikkaa tehostamalla
 • Aktiivitoimiin selkeät laatukriteerit
 • Kaikki nuoret mukaan työelämään riittävin valmiuksin, koulutus kaikille
 • Osatyökykyiset mukaan työelämään
 • Työvoimapolitiikan rahoitus uudistettava
 • 100 000 uutta työpaikkaa
Yhteisten oikeuksien puolesta
 • Työn oltava teettäjälleen samanhintaista teettämisen ja tekemisen tavasta riippumatta
 • Epäkohdat korjattava: mm. vuosiloman määräytyminen, osa-aikaiseksi järjestetyn työn tai ns. nollatyösopimuksen aiheuttamat toimeentulo-ongelmat ja vuokratyöntekijöiden asema
 • Perusteettomat määräaikaiset sopimukset kuriin
 • Näennäis- ja pakkoyrittäjyys kitkettävä
 • Työterveyshuollon kattavuutta ja laatua parannettava
 • Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava
Yksilöllisten valintojen puolesta
 • Ennenaikainen työkyvyttömyys laskuun työelämää ja työterveyshuoltoa kehittämällä
 • Työajat elämäntilanteen mukaan
 • Joustavat ja riittävät perhevapaat
 • Laadukkaampaa aikuiskoulutusta
 • Ammattitutkinto kaikille
 • Työsuojeluun lisää voimavaroja
 • Työurat eivät pitene pakottamalla
Rehellisen yrittäjän puolesta
 • Tilaajan vastuuta laajennettava ja tehostettava
 • Työehtojen valvontaa lisättävä
 • Ihmiskaupan tunnistamiseen kehitettävä parempia keinoja
 • Tiedotusta ja koulutusta suomalaisista työehdoista ja työntekijöiden oikeuksista lisättävä
 • Ammattiliitoille säädettävä kanneoikeus


Vaalit ratkaisevat paljon

SAK:n valtuuston puheenjohtaja Tuire Santamäki- Vuori katsoo, että vasta kevään eduskuntavaalien jälkeen selviää, millainen valmius uudella hallituksella on yhteistyöhön työmarkkinajärjestöjen kanssa työ- ja sosiaalilainsäädännön kehittämiseksi ja etuuksien rahoituksen turvaamiseksi. Tuolloin ratkeaa myös, kehitetäänkö julkisia palveluja ensi sijassa kansalaisten vai elinkeinoelämän tarpeista käsin, millä keinoin julkisen sektorin velkaantumista hallitaan ja nähdäänkö tuloerojen voimakas kasvu asiana, jonka kehityssuuntaan halutaan yhteiskuntapolitiikalla puuttua.

Santamäki- Vuoren mukaan Suomeen ei tarvita amerikkalaista teekutsuliikettä, jonka ykköstavoite on leikata julkisia menoja ja julkisen sektorin tehtäviä. Julkisen talouden velanhoitokaan ei ole kamreerityötä, vaan poliittisia valintoja. Taloustaantuma suisti valtion ja kuntien taloudet epätasapainoon. Velkaantumisen pysäyttämiseksi tarvitaan menomalttia, mutta ennen kaikkea talouden ja työllisyyden kasvua vauhdittavia toimenpiteitä. Kasvu kerryttää verotuloja ja vähentää velkaantumista. Sen lisäksi tarvitaan kohdennettuja veronkorotuksia, jotka ovat perusteltuja myös verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

Veronalennusten aika on nyt ohi, sanoo Santamäki- Vuori. Suomen ennätyksellisen nopeasti kasvaneet tuloerot ovat tulosta epäonnistuneesta kannustinpolitiikasta. Rikkaimpia on suosittu mittavin veronalennuksin ja sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia on korotettu erittäin pidättyväisesti. Hyvätuloiset ovat rikastuneet ja pienituloiset köyhtyneet ilman, että kannustinpolitiikalla olisi saatu aikaan tavoiteltuja vaikutuksia työvoiman tarjontaan.


Mikko Lund

Ei kommentteja: