maanantai 10. tammikuuta 2011

Hallituksen otettava Hämeenlinnan ja Riihimäen seutu metropolipolitiikan asialistalle

Hallituksen otettava Hämeenlinnan ja Riihimäen seutu  metropolipolitiikan asialistalle

Pääministeri Mari Kiviniemen (kesk )  hallitus on antanut eduskunnalle selonteon metropolipolitiikasta. Selonteon toimenpiteet keskittyvät Helsingin seudun 14 kunnan ns. kärkihankkeiden  edistämiseen. Kunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä  ja Pornainen. Riihimäkeä ja Hämeenlinnan  kaupunkia  ei ole otettu  mukaan. 

Hallitus unohtaa  pääradan kehittämisen. Pääkaupunkiseudun " paisuntasäiliötä "  suurennetaan.  Pääradan kehityskäytävää  laajennetaan  itään ja länteen. Hallitus suuntaa kehitystä oikoradalle ja Itä- Uudenmaan kautta Kymenlaaksoon ja Venäjän yhteyksiin. Lahtea  ja Porvoota halutaan metropoliin  mukaan. Metropolipolitiikka on tärkeä ja kannatettava keino Etelä-Suomen aluerakenteen toimivuuden parantamiseen ja kansantalouden toimintojen tehostamiseen.

Helsingin seudulla asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2009 laaditun väestöennusteen mukaan  väkiluku tulee kasvamaan 1,3 miljoonasta  1,6 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Seudulla asuu 69 479 ulkomaan kansalaista, mikä on 48,5 prosenttia Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista.

Kotkan ja Haminan satamat yhdistyvät  maan suurimmaksi satamaksi. Se  muuttaa kokonaan uusiksi  Itämeren logistiikkakuviot. Kansanedustaja Risto Kuisma (sd)  on tehnyt aloitteen  Heli-radan rakentamisesta. Helsinki- Vantaan lentokenttäyhteyksiä  halutaan parantaa ja alueen markkinointia  tehostaa.  Pietarista toivotaan maksukykyisiä lentomatkustajia.

Metropolialueen sosiaalista eheyttä  parannetaan  kohtuuhintaisen asuntotuotannon, maankäytön  ja liikenteen suunnittelulla. Erityistä huomiota kohdistetaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.

Palvelustrategialla  parannetaan palveluita  ja  madalletaan sektorirajoja. Seudun uudistumiskyvyn  turvaamiseksi esitetään korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä, työperäisen maahanmuuton  lisäämistä, maahanmuuttajien kotouttamista ja maahanmuuttajavaltaisten asuinalueiden parantamista. Ympäristöhaasteet  ovat alueella suuret. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen  on estettävä.

Pääministeri  Kiviniemi ehdottaa, että pääkaupunkiseudun neljästä kunnasta  - Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen  - muodostettaisiin ”metropolikunta”.  Ehdotuksen mukaan yhteisessä kunnassa päätettäisiin  mm. maankäytöstä, liikenteestä ja asumisesta. Metropolikunta jaettaisiin pienempiin osiin, joihin  tulisi kaupunginosavaltuustot.
  
Hallituksen selonteko  jättää Riihimäen ja Hämeenlinnan  seudun metropolin ulkopuolelle. 

Mitä alueen kunnat, maakunta ja kansanedustajat aikovat tehdä sille, että ao. kunnat luettaisiin kuuluvaksi metropolialueeseen? 


Mikko Lund

Kaupunginvaltuutettu (sd)

Ei kommentteja: