tiistai 11. tammikuuta 2011

Onko Suomi oikeusvaltio?


Onko Suomi oikeusvaltio?

Oikeusvaltiossa viranomaisen vallankäytön tulee olla kontrolloitua. Mielivallan ja väärinkäytösten minimoimiseksi.

Suomessa poliisilla on valta päättää kotietsinnöistä. Se on enemmänkin poliisivaltion kuin oikeusvaltion piirre. Ei nimittäin ole ongelmatonta, että poliisi päättää yksin kotietsinnöistä.

Asiahan liittyy vahvasti perusoikeuksiin. Kotirauha ja yksityisyyden suoja ovat sellaisia perustuslaillisia oikeuksia, että niihin kajoamisen pitäisi olla useamman viranomaisen kuin pelkän poliisin yksipuolisen harkintavallan takana.

Poliisin toimintaan liittyy kansalaisten kanteluita. Niistä antamissaan ratkaisuissa eduskunnan oikeusasiamies on tavan takaa kiinnittänyt huomiota perusoikeuksien kunnioittamiseen  ja toteuttamiseen. 


Vallankäyttö edellyttää kontrollia.


Mikko Lund

Ei kommentteja: