perjantai 26. lokakuuta 2012

Työttömyyden kasvaessa politiikan tulee väentää työttömyyttä

Aikuisten ja nuorten työttömyys on kasvussa – politiikan tulee vähentää työttömyyttä!

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 17661 työtöntä työnhakijaa, mikä on 546 enemmän (3,2 %) kuin vuosi sitten.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edellisen         vuoden syyskuusta 15 632:lla (7 %). 

Työttömyysaste oli syyskuun lopussa Hämeen ELY-keskuksen 
alueella 9,8 % ja koko maassa 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja  
  Hämeen TE-toimistoihin ilmoitettiin syyskuun aikana 1 760, mikä on 439 vähemmän (-20 %) kuin vuosi sitten syyskuussa. Kaikkiaan Hämeen TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 3 052 työpaikkaa, mikä on       1 166 vähemmän kuin vuosi sitten.


Riihimäellä oli syyskuun lopussa 1246 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 305 ja nuorisotyöttömiä 176.


Työttömyyden lisääntyminen vähentää kuntien verotuloja ja lisää 
kuntien menoja. Kriisikunnan mahdollisuudet hoitaa työttömyyttä on rajalliset. Sosialidemokraatit ovat Riihimäellä esittäneet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Vaikuttaa siltä, että asia on hautaan-   tunut kaupungin työryhmään. Viimeistään kaupungin talousarvioon tarvitaan konkreettisia määrärahaesityksiä, sillä ilman määrärajoja 
tätäkään asiaa ei saada toteutetuksi.

Nuorten työttömyyden katkaisu on perusteltua ja välttämätöntä.


Kuntakokeilu tuo ideoita pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen 
 
Pitkäaikaistyöttömyyteen pureutuvan hankkeen tarkoituksena        on löytää uusia, paikallisten toimijoiden yhdessä pohtimia       malleja, joilla työmarkkinoille kiinnitytään.
Kuntakokeilussa olennaista ei ole vain se, että työllisyyden      hoitoon ohjataan lisää resursseja vaan myös se, että eri alueilla etsitään uudenlaisia keinoja ja toimintatapoja.
Kokeilussa ovat kuntien lisäksi mukana työ- ja elinkeinominis-  teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, TE- toimistot sekä Kansaneläkelaitos.
 
Kokeiluun on valittu 62 kuntaa 127 halukkaasta.
Kuntakokeiluun on varattu tälle vuodelle viisi miljoonaan euroa ja vuosille 2013-2015 kullekin 20 miljoonaa.
Työttömyyden seurauksia ei ole syytä maksattaa työttömillä!
 

Mikko Lund

Ei kommentteja: