keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Kaverivalta kaventaa vallankäyttöä


Kaverivalta kaventaa vallankäyttöä
 
Matti Wiberg on tutkinut kunnallista vallankäyttöä. Tutkimuksen hän on julkaissut nimellä Valta kunnassa. Tutkimus on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia- sarjan julkaisulla nro 58. Wiberg toteaa, että kunnallispolitiikka on olennaisesti eliittivallan käyttöä. Useissa kunnissa päätökset tehdään pienessä piirissä, kavereiden kesken. Kavereiden ei tarvitse olla puoluetovereita. Puoluetoveruudesta voi kaveruuden kannalta olla suoranaista haittaa. Olennaista on, että kaverit ovat tottuneet sopimaan keskenään, miten kunnan asiat päätetään.
 
Kaveruus voi kestää vuosikymmeniä. Kavereiden ei tarvitse pitää toisistaan. Myönteistä on päätöksenteon tehokkuus. Menetellään kuten on pienellä porukalla sovittu. Vaihtoehtojen joukko supistuu. Vaihtoehdot on supistettu minimiinsä. 
 
Kaverit ovat jo ennen esityslistan kirjoittamista sopineet päätösten sisällöstä.
 
Kaverielitistisen päätöksenteon haitta on, että uusien virikkeiden tulo estyy päätöksentekoon. Hyvin suuri ongelma on, että päätökset eivät ankkuroidu poliittiseen prosessiin. Ne tehdään poliittisen prosessin ja virallisten rakenteiden ulkopuolella. Seurauksena on vallankäytön legitimiteetin mureneminen.
 
Wriberg pitää kunnallispolitiikkaa hyvin viheliäisenä toimintana. Päätökset ovat keskimäärin pieniä, suoranaisesti merkityksettömiä. Mitä pienemmäksi päätökset käyvät, sitä pienempiä ihmisiä kunnallispolitiikkaan hakeutuu.
 
Kunnallispolitiikka on korostetusti puoluepolitiikkaa. Päätöksentekotapa korostaa puolueiden merkitystä. Puolueet ovat huonossa kunnossa. Niitä vaivaa jäsenkato ja jäsenten vanheneminen. 
 
Riihimäen päätöksentekotapa on korostetusti kaverielitistinen.
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: