tiistai 16. lokakuuta 2012

Peltosaari kaupungin asialistalle

Peltosaari kaupungin asialistalle 
 
Riihimäen kaupungin tulee ottaa tosissaan Peltosaaren kehittäminen. Tekninen virasto on kiitettävästi huolehtinut alueen nostamisesta kehittämisen kohteeksi. Se on edistänyt Peltosaaren peruskorjaamista, energiatehokkuuden huomioonottamista ja fyysistä rakentamista. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Peltosaaren yleissuunnitelma. Nyt muidenkin toimijoiden on aika herätä. Peltosaaressa on saatava aikaan sosiaalisten ongelmien ratkaisu.Tarvitaan konkreettisia toimia alueen sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi. Peltosaaressa tulee käynnistää yhteisöllistä sosiaalityötä, työllisyystoimia ja asumisen tukitoimintaa.

Kaikki tiedämme, että Peltosaaren on käynyt huonosti. Alueella on korkea tyhjien vuokra-asuntojen prosenttiosuus, korkea työttömyysprosentti, ei-aktiivisen väestön ja maahanmuuttajien suuri määrä, alhainen asumisviihtyvyys ja suuri turvattomuus. Ongelmat ovat kasautuneet muutamaan vuokra-asuntotaloon. Tiedot käyvät ilmi Mari Vaattovaaran ja Matti Kortteisen selvityksestä Miten kehittää lähiötä?

Peltosaari on esimerkki myös aikaisemmin tehdyistä epäonnistuneista kehittämishankkeista. Sitä ei ole saatu kehitettyä yksittäisillä, hyvilläkään kehittämishankkeilla. Toimet eivät ole näkyneet yleisenä käänteenä alueen kehityksessä. Esimerkki osoittaa, että retorinen kehittäminen ei ratkaise ongelmia, vaan pikemminkin jatkaa ja pitkittää niitä.
Asukkaat näkevät myös selvästi viranomaistyön lävitse. Viranomaiset ovat kiinnostuneita Peltosaaren fyysisestä kehittämisestä, asukkaat odottavat toimia alueen sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Keskeinen kysymys Peltosaaresta on, millä keinoin siitä olisi mahdollista muodostaa houkutteleva, osana keskustaa ja asemanseutua oleva asuinalue.

Peltosaarta on ryhdyttävä kehittämään kokonaisvaltaisesti. Alueen sosiaalisiin ongelmiin on löydyttävä ratkaisu.

Peltosaaren kehittämisestä on vastannut tekninen virasto ja lautakunta. Se on huolehtinut vuokratalojen peruskorjauksen käynnistämisestä. Arkkitehtikilpailulla haettiin Peltosaaren asemakaavan tiivistämistä ja uutta ilmettä alueelle.

Tekninen kehittäminen ei riitä. Perusturvan on ryhdyttävä kehittämään sosiaalista puolta. Työttömyyden ja köyhyyden ja ihmisen irrallisuuden teemoihin tarvitaan yhteisöllistä sosiaalityötä, sosiaalista luototusta, työllistämistä ja asukkaiden yhteisyyden rakentamista. Peltosaaren työttömyysprosentti on tosi korkea.

Koulutoimen on otettava asialistalle oppilaiden kasvattamisen ohella yhteistyö vanhempien kanssa. Peltosaaren ongelmat ovat siirtymässä seuraavaan sukupolveen, ellei huolehdita riittävästä nuorten ja myös vanhempien aktivoinnista. Vanhemmat on otettava mukaan oppilaiden lukujärjestyksen laatimiseen. Koulun on pyrittävä katkaisemaan syrjäytymisen ja koulun alisuorittamisen kierre.

Nuoriso- ja liikuntatoimen on huolehdittava alueen nuorten opastamisesta aktiiviseen harrastustoimintaan. Nuorison viihtyvyydestä on huolehdittava.

Kaupungin toimenpiteiden lisäksi tarvitaan poliisin toimenpiteitä. On puututtava Peltosaaren rauhattomuuteen ja väkivaltaan! Jo poliisin näkyminen alueella toimii ennaltaehkäisevästi.
Kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden on vihdoin myönnettävä, että puuttumattomuus ja puhdas retoriikka ei tuota tulosta Peltosaaressa! Tarvitaan konkreettisia  kehittämistoimia!
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: