tiistai 2. lokakuuta 2012

Riihimäen valtuustoa puhutti talous ja perusturvan ylitykset

Riihimäen valtuustoa puhutti talous ja perusturvan ylitykset
 
Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai- iltana ja keskustelua virisi perusturvan ylityksistä, joiden arvioitiin yltävän 1,4 miljoonaan euroon, nettoylitys 980 000 euroa.
Kokous alkoi valtuuston kyselytunnilla. Siihen oli jätetty kaksi kysymystä: Kokoomuksen Jorma Heikkilä kysyi, mihin toimenpiteisiin Riihimäen kaupunki ryhtyy palvelujen turvaamiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi. Heikkilän mukaan kaupungin velka uhkaa nousta jo 2014 120- 130 miljoonaan. Mihin toimiin kaupunki ryhtyy talouden tasapainottamiseksi?
 
Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen korosti rakenteellisten muutosten tarvetta. Esimerkkinä kaupunginjohtaja otti esille sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen, jossa hän piti mahdollisena 3- 5 miljoonan säästöpotentiaalia.
 
Totesin kaupungin talouden tasapainottamistoimien epäonnistuneen. Velkaantuminen lisääntyy. Valtuuston pitäisin herätä vaatimaan tiukkuutta ja säästäväisyyttä, talouden tasapainottamista. Se on vähintään seuraavan valtuuston välttämätön toimenpide.
 
Toinen kysymys oli minulta ja peräsin vastausta, miksi valtuuston päätöstä 15.1.2007 § 7 ei ole laitettu täytäntöön ja millä oikeudella siitä on poikettu. Kauppias Vuorinen oli saanut kaavan varastorakennuksen ja parkkipaikan rakentamiseen puistoon. Vastineeksi hän oli luvannut rakentaa myymälästään varastorakennukselle kävelytien noin 100 metriä. Sen arvoksi oli arvioitu 20 000 euroa. Kävelytietä ei ole rakennettu. 
 
Kysymykseen vastasi teknisen keskuksen johtaja Jouko Lehtonen. Lehtosen mukaan kävelytie on tarkoitus toteuttaa laajemman rakennustyön yhteydessä. Lähiajan työohjelmissa se ei ole.
 
Totesin tosiasioiden osoittavan, että kauppias Vuorinen on tosikova kauppamies, mutta Riihimäen virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat suorastaan huonosti valvoneet kaupungin edun toteutumista. Kysymys asettuu myös siten, että seurataanko ja valvotaanko Riihimäellä valtuuston päätösten toteutumista. Lehtonen vakuutti, ettei hänen tietojensa mukaan ole muuta päätöstä, joka on toteuttamatta. 
'
Valtuuston kokouksessa kannettiin huolta perusturvan ylityksistä. Kokoomuksen Pertti Mäkelä ja Eija Aittola peräsivät valtuuston talousarviossa pysymistä. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Tommi Räty (sd) totesi, että työttömyys vaikuttaa siten, että ylityksiä tulee ja niitä tulee myös jatkossa. 
 
Kaupunginhallitus edellytti osavuosikatsauksen 
käsittelyn yhteydessä, että hallintokunnat sopeuttavat
toimintansa talousarvion mukaisiin menoraameihin. Niiden 
hallintokuntien, jotka ennustivat menojensa ylittyvän, tuli
toimittaa kaupunginhallitukselle esitykset siitä, miten 
menoraameissa pysytään. Perusturvatoimesta annettiin 
vaadittu lausunto kaupunginhallitukselle. Lausunnossa 
todettiin mm.:
 
”Perusturvatoimi ei kykene sopeuttamaan toimintaansa 
talousarvioon muuta kuin rikkomalla sosiaalihuolto- ja
vammaispalvelulakia ja kajoamalla kuntalaisten 
perusoikeuksiin tai vähentämällä varhaisen tuen palveluja 
kuten esim. lastensuojelun perhetyötä tai vanhusten 
päivätoimintaa. Perusturvatoimen ylitykset aiheutuvat 
palkkausmenoista ja kuntalaisten subjektiivisista oikeuksista
 kuten toimeentulotuesta, päihdehuollon asumispalveluista ja 
'laitoshoidosta,lastensuojelun sijaishuollosta 
vammaispalvelun palveluasumisen ostoista sekä 
henkilökohtaisten avustajien palkkioista.” 

Pitemmällä aikavälillä kustannustehokkuutta on mahdollista 
löytää tarkastelemalla yhtä toimialaa laajempi 
kokonaisuuksia ja toimialojen rajapintoja. Esimerkiksi 
terveydenhuollon laitosmenoja on kyetty hillitsemään 
lisäämällä perusturvatoimen asumispalveluja ja kotihoitoa. 
Pelkkä perusturvatoimen menojen kasvun tarkastelu ei anna 
oikeaa kuvaa  kokonaisuudesta. 

Minä nostin esiin ennaltaehkäisevien toimien merkityksen myös talouden hoidossa. Parasta ennaltaehkäisevää toimintaa on työllisyyden hoito ja työllisyyspolitiikka. Ihmisten pitäminen työttömänä on tosi kallista. Työttömyydestä aiheutuu helposti Riihimäelle 5- 6 miljoonan euron välittömät menot VUODESSA. Jos mukaan lasketaan verotulojen menetys, työttömyyden
aiheuttama meno on suurempi
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: