torstai 25. lokakuuta 2012

Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraus vuoteen 2015 mennessä ympäristöteko

Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraus
vuoteen 2015 mennessä ympäristöteko
 
Eduskunnan puhemies ja entinen SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma on opettanut minulle, että SDP on ympäristöpuolue. Olen vahvasti Heinäluoman kanssa samaa mieltä. Olen nostanut luonto- ja ympäristöasioita keskusteluun tarpeen mukaan.
 
Riihimäen Vesi saneeraa jätevedenpuhdistamon vuoteen 2015 mennessä. Hanke on kilpailutusvaiheessa ja rakennustyö käynnistyy 2013 – 2014. Hankkeen arvioitu kustannus on 17 miljoonaa euroa. Puhdistamon ongelmana ovat olleet ylijuoksutukset rankkasateiden ja keväisten lumensulamisvesien aikaan. Tulevaisuudessa jätevesiä ei tarvitse enää juoksuttaa puhdistamattomana Vantaaseen. Kyseessä on mainitsemisen arvoinen ja hyvä asia.
 
Merkittävin syy jäteveden ylijuoksutuksiin on ollut rankkasateet ja hulevesien (sade- ja sulamisvedet) johtaminen viemäriverkostoon.
Riihimäen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta. Riihimäen Vesi tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä yleiseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo verkostoihinsa liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.
 
Riihimäen Vedellä on viemäriverkoston rakentamis- ja saneeraussuunnitelma. Vesi-. jätevesi- ja hulevesiverkostot tullaan rakentamaan käytössä olevien määrärahojen mukaan. Hulevesiverkoston rakentaminen tulee vähentämään jätevedenpuhdistamon paineita. Verkoston rakentamistarve on noin 70 kilometriä. Sitä kyetään rakentamaan noin 2 kilometriä vuodessa. Verkoston rakentamiseen menee tällä aikataululla 35 vuotta.
 
Olen sitä mieltä, että on vakavasti harkittava rakentamisaikataulun nopeuttamista!
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: