sunnuntai 25. maaliskuuta 2012

Yksin asuvilla muita korkeampi riski sairastua masennukseen

Yksin asuvilla ihmisillä on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna niihin, jotka asuvat muiden kanssa. Terveys 2000 -tutkimuksessa seurattiin 3 500 työikäisen masennuslääkeostoja seitsemän vuoden ajan. Yksin asuvista neljännes ja muiden kanssa asuvista 15 prosenttia osti masennuslääkkeitä seurannan aikana.
Lääkeostot poimittiin Kelan rekistereistä. 

Yksin asuminen lisäsi riskiä aloittaa masennuslääkkeiden käyttö niillä, jotka eivät tutkimuksen alussa käyttäneet masennuslääkitystä. Tutkituilla naisilla masennuslääkkeiden käyttöä selittivät muun muassa työttömyys ja esimerkiksi puutteet asumisoloissa. Yksin asuvien miesten lääkkeiden käyttöä edelsi usein ystävien puute ja tyytymättömyys työhön. Lisäksi yksinasuvat miehet käyttivät monesti liikaa alkoholia. 

- Nämä tekijät selittävät puolet yksin asumisen ja masennuksen yhteydestä. Toinen puoli jää selittämättä, sanoo dosentti Laura Pulkki-Råback Helsingin yliopistosta. 

Tutkimuksessa ei pystytty sulkemaan pois mahdollisuutta, että masentuneet ihmiset päätyvät asumaan yksin ja siksi heistä tulee masennuslääkkeiden käyttäjiä. Tutkijat painottavat, että yksinasumisen suureen kasvuun ja sen terveysvaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota. 

Kahdessa vuosikymmenessä yksin asuvien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa. Nykyisin yli miljoona suomalaista asuu yksin. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä puolet suomalaisista talouksista on yhden ihmisen talouksia. 

Helsingin yliopisto teki tutkimuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Masennusta aiheuttaa tutkimuksesta riippumatta monet epäonnistumiset,työpaikan menetykset, työttömyys ja myös huonot työolot, kiusatuksi joutuminen jne.


Protesti SDP:lle politiikasta


Minua miellyttää tavattomasti, että on SDP:n jäseniä, jotka eivät tyydy mekaaniseen solidaarisuuteen, vaan yrittävät rohkeasti haastaa puoluetta kehittymään ja muuttumaan dynaamisen solidaarisuuden kehdoksi.

Ilkka Taipale on yksi tällainen jäsen. Hän on aktiivinen legenda. Hän on psykiatri ja entinen kansanedustaja ja on jättänyt SDP:n jäsenkirjan lepäämään SDP:n puoluekokouksen jälkeiseen aikaan. Taipale väläyttää eroa sen takia, että puolue ei ole ottanut huomioon Taipaleen ideoita köyhyyden puolittamisesta. Puolue kurittaa pitkäaikaistyöttömiä, heitä ei lasketa eläkkeelle. Taipale on toista mieltä ja haastaa puolueen. Hän ei halua olla puolueessa, joka ei hoida köyhyyden ongelmaa.


Mikko Lund

Ei kommentteja: