lauantai 3. maaliskuuta 2012

Tutkimus: Kunnallisiin luottamustehtäviin käytetty aika kasvanut merkittävästi

Tutkimus: Kunnallisiin luottamustehtäviin
käytetty aika kasvanut merkittävästi 

Kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen käytetään yhä enemmän aikaa, kertoo tuore tutkimus. Syynä pidetään kunnallisen päätöksenteon monimutkaistumista ja luottamustehtävien jakautumista yhä harvemmille ihmisille. 

Esimerkiksi yli 20 000 asukkaan kunnissa kunnanhallituksen jäsenen viikoittainen työaika on jopa 16 tuntia. Kun 2000-luvun alussa kunnanhallitusten jäsenet käyttivät luottamustehtäviin viikoittain keskimäärin 9 tuntia, oli luku vuonna 2010 kasvanut 13 tuntiin. 

Åbo Akademin tutkijan Siv Sandbergin mukaan vain alle 5000 asukkaan kunnissa on ajallisesti edellytykset perinteisenä pidetylle ja vapaaehtoistyöhön perustuvalle luottamushenkilötyölle.

Tutkimuksen mukaan viimeisen seitsemän vuoden aikana luottamustehtäviin käytetty aika on kasvanut kaikissa luottamustehtävissä kuntakokoon katsomatta. Kuormitus puolestaan vähentää haluja jatkaa kunnallisissa luottamustehtävissä. 

Kyselyyn vastanneista kunnanhallitusten jäsenistä noin kolmanneksen mukaan tehtävät vievät liian paljon aikaa. Kaikista luottamushenkilöistä samaa mieltä oli 12 prosenttia.
Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin -tutkimus selvitti kuntapäättäjien mielipiteitä ja kokemuksia kunnallisesta päätöksenteosta ja Paras-uudistuksesta syksyllä 2010. Tutkimukseen osallistui 1500 valtuutettua, hallituksen ja lautakuntien jäsentä sekä viranhaltijaa 40 kunnasta

Vaalit saivat nuoret innostumaan politiikasta

Nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut parissa vuodessa huimasti, selviää tuoreesta kyselystä. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kyselyssä 80 prosenttia nuorista ilmoitti olevansa ainakin jossain määrin kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista aiheista. Kaksi vuotta sitten kiinnostuneiden osuus oli hieman alle 65 prosenttia. 

Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen uskoo, että nuorten kiinnostusta ovat lisänneet viime kevään eduskuntavaalit ja juuri käydyt presidentinvaalit. Manninen pitää merkittävänä myös sitä, että entistä useampi nuori ilmoitti kyselyssä pitävänsä äänestämistä kansalaisvelvollisuutena. 

Nuoret arvioivat presidentti Tarja Halosen onnistuneen tehtävissään muita vaikuttajia paremmin. Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia koki, että Halonen oli onnistunut tehtäviensä hoidossa hyvin tai melko hyvin. Halonen myös sijoittui nuorten luottamuslistan kärkeen: häneen luotti hyvin paljon tai melko paljon 75 prosenttia vastaajista. Seuraaviksi luottolistalla tulivat Yleisradion uutiset (72 prosenttia) ja vastaajalle läheinen poliittinen puolue (67 prosenttia).

Tarja Halosen seuraajalta Sauli Niinistöltä nuoret odottivat Halosta voimakkaampia kannanottoja ihmisoikeuksia ja demokratiaa loukkaavien maiden toimintaan. 

Kyselyyn osallistui noin 1 150 vastaajaa, jotka olivat 16 - 29-vuotiaita. Kysely toteutettiin IRC-Gallerian ja Facebookin kautta.

Mikko Lund

Ei kommentteja: