torstai 29. maaliskuuta 2012

Kuntien liian helppo lainansaanti ruokkii ylivekaantumista

Kuntien liian helppo lainansaanti ruokkii  ylivelkaantumista

 

Kuntien talous on heikoissa kantimissa ja velkaa yli todellisen sietokyvyn.  Kuntien velkamäärä on noin 14 miljardia euroa. Riihimäen velka on noin 100 miljoonaa. Silti huolimatta ylivelkaantumisesta Riihimäellä tai muillakaan kunnilla  ei ole ollut ongelmia saada lainaa. On velkaannuttu lisää.

Kunnilla on yhteisvastuu toisistaan. Kunnat ovat väestömääränsä suhteessa vastuussa toistensa lainoista  kuntien takauskeskuksessa.
Takauskeskus turvaa kuntien varainhankinnan. Kuntien omistamalle Kuntarahoitus Oyj:lle  myönnetään kuntien antamia takauksia. Kuntarahoitus myöntää lainoja kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhteisöille.
Kun raha on halpaa,  lainaa on otettu sangen huolettomasti.
Pitäisikö kuntien ylivelkaantumiseen puuttua, ettei ylivelkaiset saa lainaa  yhtä helposti kuin muut? Olen varovasti sitä mieltä.Tällä hetkellä kunnat saavat lainaa samalla hinnalla, on niiden talous kuralla tai ei.. Viime kädessä hyvin asiansa hoitavat kunnat kantavat vastuun holtittomasti toimivien kuntien lainoista. Tällainen ruokkii ylivelkaantumista.

Pitäisikö kuntien kohdallakin ottaa käyttöön luottoluokitus? Kunnilla olisi oma luottoluokitus, jolla hillittäisiin ja estettäisiin ylivelkaantuminen
.

Riihimäki on ylivelkaantunut  eikä asia muuksi muutu

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen 26.3. Kaupungin tilinpäätös on 3 miljoonaa euroa alijäämäinen  ilman vesihuoltoliikelaitoksen tulosta. On erikoista ja suorastaan edesvastuutonta, että kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen  ja kaupunginhallitus  kaunistelevat   kaupungin taloutta. Keskiruokanen piti Hämeen radiossa eilen kaupungin tilinpäätöstä tyydyttävänä. 

Riihimäen kaupungin viime vuoden tilinpäätös näyttää 700 000 euroa alijäämää. Tyydyttävä, luonnehtii tilinpäätöstä kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen. Velkaa kaupungilla on kuitenkin enemmän kuin tarpeeksi.
Lainakanta on noussut muun muassa merkittävien kouluinvestointien takia. Monella muulla kunnalla vastaava urakka on vasta edessä.
Tällä hetkellä Riihimäellä on velkaa 3 363 asukasta kohden. 

- Peruskuviothan meillä on muuten minun mielestäni kunnossa, mutta tämä kova velkaantuminen viime vuosina - se syö nyt kaupungin taloutta, ja se näkyy tässä tuloksessa, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Ropponen.
Se on aivan käsittämätöntä, että  Riihimäen kaupunginhallitus  ei osaa ja kykene olemaan eri mieltä kaupunginjohtajan kanssa. 

Riihimäen tilinpäätös viime vuodelta näyttää miinusta 700 000 euron verran, kun siinä huomioidaan vesihuoltoliikelaitoksen 2,3 miljoonan euron ylijäämä. Ilman vesihuoltolaitoksen plussaa kaupungin alijäämä on kolme miljoonaa euroa.

Kun kaupunginhallitus hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen, oikaistiin samalla vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätökset. Tilinpäätöksissä oli käytetty valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa, joka pidensi poistoaikoja.
Valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jota käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Kaupungin päätös ei ollut lainmukainen, siksi aiempia tilinpäätöksiä oikaistiin. Näin poistot kasvoivat kyseisissä tilinpäätöksissä yhteensä 4,3 miljoonaa aiempaa suuremmiksi.
Viime vuoden tilinpäätöksessä palattiin jälleen poistosuunnitelmaan, joka hyväksyttiin 2003.

Minusta tuntuu, että vaadin  kaupunginjohtaja Keskiruokasta antamaan kaupunginvaltuustolle kriisikuntaselvityksen. Riihimäki on ajautumassa kriisikunnaksi. Lopputulema  siitä  voi olla joutuminen valtion holhoukseen.

Mikko Lund

Ei kommentteja: