tiistai 20. maaliskuuta 2012

Mikko Lund aikoo käynnistää oikeustoimet

Mikko Lund aikoo käynnistää oikeustoimet
  Minä aion käynnistää oikeustoimet Riihimäen tarkastuslautakuntaan liittyvässä kärhämässä. Pyysin eroa Riihimäen tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta, koska lautakunta ei täytä laillisia vaatimuksia hallinnosta riippumattomana toimielimenä. Kyseessä on poliittinen ajojahti ja sen takia asiaa ei voi jättää tähän. Tulen käynnistämään asiassa oikeustoimet. Kaupunginhallitus esitti viime viikolla minulle eroa tehtävästään, mutta perui samalla koko lautakunnan luottamuksen selvittämisen. Tämä osoittaa, että kaupunginhallituksen toimenpide kohdistui yksin minuun. Riihimäen kaupunginvaltuusto myönsi eilen minulle pyytämäni eron.

En ole pahoillani päästessäni eroon luottamustehtävästäni, jota ei voi kuitenkaan hoitaa tarkastuslautakunnan tehtävän edellyttämällä tavalla. Se on tärkein syy eronpyyntööni.
Hyvällä en silittele Riihimäen kaupunginhallitusta, joka asettui kritiikittömästi virkamiesten käsikassaraksi minun erottamiseksi tehtävästään. 
 
Minun syyksi luettu teko oli pyytämäni kuntaliiton lakiyksikön ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto. Lausuntopyyntö ei ole asiallisesti minkään lain vastainen. Puheenjohtajana ja lautakunnan esittelijänä halusin varmistaa, että myöhemmin tehtävät päätösesitykset perustuvat oikeaan ja lailliseen tietopohjaan.
 
Riihimäen kaupunginhallitus on lähtenyt toteuttamaan poliittista ajojahtia, kyseenalaisilla perusteilla, joka muistuttaa raakaa mielivaltaa. Tätä todistaa erityisesti se, että minulta ei ole pyydetty asiassa mitään lausuntoa.
 
Kaupunginhallitus haluaa osallistua tilinpäätösten kaunisteluun. Tämä prosessi alkoi heti hallinto-oikeuden kumottua valtuuston alipoistoja koskevan päätöksen. Korjaustoimenpiteisiin olisi pitänyt ryhtyä jo arvioitaessa vuoden 2009 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Hallinnon johdatuksella tarkastuslautakunnan enemmistö hylkäsi asian. Kysymys on Riihimäen tilinpäätösten korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä sen jälkeen, kun Hämeenlinnan HO ja KHO on kumonnut Riihimäen poistopäätöksen. Tilinpäätösten korjaavien toimien takaa paljastuu Riihimäen kaupungintalouden hälyttävä tila.
 
Lausunnot ovat tarpeen lautakunnan arviointitehtävässä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus allekirjoittaa korjatut tilinpäätökset ja lähettää ne tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Olen lautakunnan keskustelussa esittänyt, että tilinpäätöksen uskottavuuden ja laillisuuden takaamiseksi on tarpeen tehdä erityistilintarkastus ja ulottaa se poistolaskentaan. Tämä on saanut kaupungin virkahallinnon vastarintaan ja tarkastuslautakunnan jäsenet manipuloinnin kohteeksi, jolla tähdättiin puheenjohtajan erottamiseen.
 
Kaupunginhallituksen puuttumisella tarkastuslautakunnan toimintaan tarkastuslautakunta on menettänyt riippumattomuutensa. Pelättävissä on, että tulevien tilinpäätösten antama kuva kaupungin taloudesta ei ole oikea ja uskottava.
Tähän ei saada aikaan korjausta muuten kuin saattamalla asia oikeudelliseen tutkintaan. Ryhdyn asiassa tarvittaviin toimiin!
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: