tiistai 17. tammikuuta 2012

Varoittava esimerkki Riihimäeltä

Varoittava esimerkki Riihimäeltä:

Perussuomalaisten valtuutettu ja varavaltuutettu laiminlöivät  luottamustehtävänsäPerussuomalaisten valtuutettu Juhani Vuorela erotettiin noin vuoden työskentelyn jälkeen perusturvalautakunnasta  sen takia, että hän kirjoitti lautakunnan salaisiksi katsottavista asioista julkisuuteen. Sen jälkeen kohta  Vuorela liittyi kristillisdemokraatteihin  eikä viihtynyt sielläkään pitkään, muutti paikkakunnalta  ja menetti vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustehtäviin.Kuntavaaleissa Juhani Vuorelan varavaltuutetuksi valittiin Kristiina Takamäki. Hän ei ole osallistunut yhteenkään valtuuston kokoukseen.Väestörekisteristä saadun tiedon mukaan Kristiina Takamäki on muuttanut pois Riihimäeltä 13.10. 2011 ja hänen kotikuntansa on muuttunut.Kuntalain 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä yleisen vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka on valittava luottamushenkilö, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti  16.1.2012  todeta  Kristiina Takamäen luottamustehtävän valtuuston  jäsenenä päättyneeksi sekä että perussuomalaisilla ei ole enää yhtään edustajaa Riihimäen kaupunginvaltuustossa.Mitä on ajateltava tällaisesta perussuomalaisten  toiminnasta? Tällainen kysymys koskee erityisesti  perussuomalaisia äänestäjiä, jotka ovat äänestäneet ao. henkilöt  Riihimäen kaupunginvaltuustoon. Mutta se koskee myös muita puolueita  ja erityisesti sitä luottamussuhdetta, joka vallitsee puolueen ja äänestäjien välillä. Mainittujen henkilöiden toiminta on ollut hyvin epäilyttävää. Tällainen leima on tullut perussuomalaisten kohdalle Riihimäellä.

Mikä vaikutus tällä on kansalaisten luottamukseen puolueiden toimintaan ja äänestämiseen?

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi  Kalmun osayleiskaavan

Valtuuston ehkä odotetuin asia oli kysymys Kalmun kaavasta. Totesin, että Riihimäki on investointikyvyttömässä tilassa ja ylivelkaantunut ja mahdollinen investointivara on käytettävä  pakottaviin kunnallisteknisiin ja muihin korjausinvestointeihin. Sen takia Riihimäen kaupungin ei olisi tullut  lähteä kaavoittamaan Kalmun aluetta. Alue on nykyisen yleiskaava-alueen ulkopuolella ja tulee tästä syystä erityisen kalliiksi.Kalmu ei yhdisty luonnollisella tavalla kaupunkirakenteeseen, vaan se on irrallisen kaupunginosan, satelliitin rakentamista ja etäisyyden takia tulee tavattoman kalliiksi ja epätarkoituksenmukaiseksi.Lähitulevaisuudessa toteutuva kuntauudistus tuo täysin uuden tilanteen koko Riihimäen yleiskaavalliseen tarkasteluun. Sen takia kaavaratkaisussa ei olisi tullut kiirehtiä, vaan odottaa  kuntauudistusratkaisu. Perusteet eivät  uponneet valtuutettuihin. Ei edes taloustilanne  saanut päitä kääntymään.Vihreiden Eero Yrjö- Koskinen  ehdotti  asian palauttamista. Kokoomuksen Riku Bitter ehdotti kaavaratkaisun hylkäämistä. Suoritetussa äänestyksessä  palauttaminen ja kaavan hylkääminen hävittiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalmun osayleiskaavan.

Sosialidemokraatit äänestivät minua lukuun ottamatta  kaavan hyväksymisen puolesta.Ilmoitin päätökseen eriävän mielipiteen.Mikko Lund

 

Ei kommentteja: