keskiviikko 18. tammikuuta 2012

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN POISTOKIKKAILU SAI KHO:n TUOMION

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN POISTOKIKKAILU  SAI KHO:n TUOMION


Riihimäen kaupunginvaltuusto muutti voimassa olevaa poistosuunnitelmaa pidentämällä poistoaikoja ja alentamalla menojäännöspoistojen prosentteja useiden pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykeryhmien osalta VUODEN 2009 tilinpäätöksessä. SIINÄ kaupunki kaunisteli ja minimoi tuloksen alijäämää.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi varatuomari Juhani Nummelan kunnallisvalituksesta päätöksen.Hallinto-oikeuden mukaan poistojen tuli vastata tilinpäätökselle kuntalaissa asetettua vaatimusta oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Riihimäen tilinpäätös ei näin tehnyt.

Riihimäen kaupungin virkajohto ja kaupunginhallitus valittivat hallinto-oikeuden päätöksestä. Sillä pyrittiin kääntämään huomion pois kaupungin virkamiesten ja päättäjien tunaroinnista. HANKITTIIN VIELÄ KALLIS ASIANTUNTIJALAUSUNTO.Valituksen perusteluiksi ei kyetty esittämään muita kuin näennäisiä perusteluja hallinto- oikeuden päätöksen kumoamiseksi.
Korkein hallinto-oikeus viittaa päätöksessään hallinto-oikeuden perusteluihin ja siinä mainittuihin oikeusohjeisiin. Se lakoonisesti toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Uskomaton, keväästä 2009 vireillä ollut, turha oikeustaistelu aikaansaa KHO:n päätöksellä kaupungin taloudenpitoon melkoisen sotkun -  vieläpä  ainutlaatuisen Suomessa.

Kaupunginjohtajan ja hallituksen jäsenten arvovaltojen valvominen tuli kaupungille kalliiksi ja aiheuttaa vielä paljon lisää kustannuksia. Mutta saahan kansalaiset korkeimman oikeusasteen päätöksellä oikean kuvan kaupungin taloudesta ja siinä sivussa kaupungin päättäjien  realismin puutteesta. Alijäämät on kuntalaisille esitettävä sellaisena kuin ne kertyvät kumulatiivisesti vuoden 2011 valmisteilla olevaan tilinpäätökseen. Ja se on tehtävä uskottavalla ja laillisella tavalla.


Lisäksi on vireillä hallinto-oikeudessa valitus, jossa tilintarkastaja katsotaan esteelliseksi suorittamaan kaupungin tilintarkastusta. Joudutaan pohtimaan erityistilintarkastusta, jossa korjatut tilinpäätökset ja valmisteilla olevaa 2011 tilinpäätöstä ei enää tarkasteta varsinaisen tilintarkastajan toimesta?

Mitä opimme tästä? Oikeusvaltiossa kunnallinenkin harkintavalta on rajattu lainsäädännöllä ja sitä on virkavastuulla valtuuston sekä virkamiesten noudatettava. Valitettavasti  virkamiesten ja luottamushenkilöiden virheet  maksetaan veroista.


Mikko Lund

1 kommentti:

Mikko Lund kirjoitti...

Kaupunginjohtaja täysin pihalla

Päätöksen johdosta Riihimäen kaupunginjohtajan antama lausunto (AP 18.1.)kuvaa täydellistä välinpitämättömyyttä tilinpäätöksen merkityksestä kaupungin toimijoiden tilivelvollisuudesta kuntalaisille, myös ymmärtämättömyyttä kumotun poistojärjestelmän vaikutuksista kaupungin taloudessa.
Toivottavasti luottamushenkilöt tajuavat paremmin kuin virkajohto!