perjantai 6. tammikuuta 2012

Hyvä ja houkutteleva työnantaja

Hyvä ja houkutteleva työnantaja

Kuinka moni työnantaja on tänään hyvä työnantaja? Kuinka moni työskentelee hyvän työnantajan palveluksessa ja alaisuudessa? Menestyvät yritykset tuskin olisivat menestyviä, jos eivät pitäisi huolta henkilöstöstään ja olisi hyviä työnantajia. Toista on ne, joilla ei suksi luista. Hyvä ja tarpeellista on näistä asioista keskustella, jotta kehitys kehittyisi ja hyvän työnantajan – käsite kirkastuisi. Se olisi työntekijän etu, mutta myös yhteiskunnan etu. Hallituskin on huomannut tämän.Laitostunut ja byrokraattinen valtionhallinto on nostettu nykyisen hallituksen toimesta yhdeksi uudistus- ja kehittämiskohteeksi. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) sanoo, että tavoitteena on ihan oikea muutos: Valtion on oltava hyvä ja houkutteleva työnantaja. Virkkunen haluaa, että valtio kehittyy entistä kiinnostavammaksi työnantajaksi.

Valtionhallinnon työympäristölehdessä Virkkunen sanoo, että jatkossa on tarkoitus lisätä poikkihallinnollisuutta eri ministeriöiden välillä. Yhteistyötä halutaan saada aikaan nykyistä enemmän. On tärkeää selvittää, miten voidaan lisätä liikkuvuutta eri ministeriöiden ja yksiköiden välillä. Liikkuvuus parantaa ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja tuo uusia näkökulmia ja ajattelua. Ministeri Virkkunen toivoo, että esimiehet kannustavat työntekijöitä tässä asiassa.

Ministeri on tarttunut tosi tärkeään ja oikeaan asiaan. Oma kokemukseni valtion aluehallinnosta ja eri ministeriöistä tukee ministerin ottamaa lähtökohtaa. Kyllä tämä hallinto pahimmillaan on ollut sietämätöntä hiekkalaatikkopuuhastelua, jossa esimiesten aika on tuhrautunut sen pohtimiseen, kuuluuko tämä tai tuo tehtävä virkatehtäviin. Resurssit on käytetty byrokratian ylläpitämiseen ja voimistamiseen.

Ministeri Virkkunen sanoo, että ministeriöiden välillä ei tapahdu paljon kiertoa. Tilanne on pahempi, joissakin ministeriöissä ja aluehallinnossa, ihan yhteistyökin naapuriministeriöön on käytännössä lähes kielletty, jos ei kielletty, niin ei pidetä suotavana seurustelua toisen hallinnon kanssa.

Vuonna 2010 laaditussa valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsauksessa ehdotettiin kaikkien nykyisten ministeriöiden yhdistämistä yhdeksi uudeksi virastoksi, josta on käytetty nimeä valtioneuvosto. On toivottava, että tällainen uudistus toteutettaisiin mahdollisimman pian. Se saisi patoutuneet vedet liikkeelle. Se olisi melkein kuin vallankumous!

Valtiovarainministeriössä on käynnissä organisaatiomuutos. Hallinnon kehittämisosasto lopetetaan ja henkilöstöosastoa vahvistetaan. Valtion tuottavuusohjelma jatkuu tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmana. Tuottavuusohjelma keskittyi vain henkilöstövuosien vähentämiseen. Tuottavuuden lisäämisessä voidaan saada aikaan parempia tuloksia ja suurempia säästöjä työn suunnittelulla ja organisoinnilla, esimerkiksi poistamalla päällekkäistä työtä. 

Hallitus linjasi iltakoulussaan 21.12.2011 vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman jatkotyötä. Hallitus kannustaa ohjelman toteuttajia innovatiiviseen työskentelyyn, jossa voi syntyä mittaviakin prosesseja, rakenteita ja toimintamalleja koskevia ehdotuksia ja uudistuksia. Ohjelmassa painotetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä, vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, työkykyä tukevaa toimintaa sekä johtamisen ja esimiestyön merkitystä tuloksellisen toiminnan edellytyksinä. Ohjelma valmistellaan vuorovaikutuksessa valtionhallinnon henkilöstön kanssa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päättää ohjelman tarkemmista linjauksista maaliskuussa ennen hallituksen kehysriihtä.

Valtion työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina vuoden 1985 213 000:sta vuodelle 2012 ennakoituun 86 000:een. Suurten ikäluokkien tuleminen eläkeikään aiheuttaa valtionhallinnossakin suuren muutoksen. Viime vuosina eläkkeelle on jäänyt noin 2 500 henkilöä vuodessa. Vuonna 2015 eläkkeelle jää jo 3 500 henkilöä.

Valtion on oltava hyvä työnantaja

Työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa sen, että valtio joutuu kilpailemaan yhä kovemmin uudesta työvoimasta. Kunnilla on ihan samanlainen tilanne. Valtion pitää olla hallintoministeri Henna Virkkusen mukaan houkutteleva ja hyvä työnantaja. Valtion pitää saada hyviä ja motivoituneita työntekijöitä. Vaikka valtio ei pärjääkään palkkakilpailussa yrityksille, valtiolla pitää voida kokea tekevänsä tärkeää ja merkityksellistä työtä.
Ministeri Virkkunen näkee, että parannettavaa on johtamisessa ja palkkauksessa. Ministeri on oikeassa.

Mikko Lund

Ei kommentteja: