perjantai 11. marraskuuta 2011

Selvitys RYKSin irrottamisesta

Selvitys RYKSin irrottamisesta

                            
 Riihimäen kaupunginhallitus  esittää (7.11.) kaupunginvaltuustolle (14.11.), että

-      Riihimäen kaupunki käynnistää selvityksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön irrottamiseksi sairaanhoitopiiristä siten, että RYKS on jatkossa osa perusterveydenhuollon organisaatiota

-      Riihimäen kaupunki pyytää Lopen ja Hausjärven kuntia osallistumaan RYKS:in toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun ja pyytää kuntien vastauksia osallistumisesta selvitystyöhön 31.12.2011 mennessä.
                                                      
                                                                
Esityksen menestymistä voi epäillä, vaikka johto lienee käynyt alustavia keskusteluja asiasta. Ehkä Hämeenlinnan ja Kanta- Hämeen kuntien päättäjät eivät tule vaarantamaan Kanta- Hämeen keskussairaalan statusta, kun  RYKSin toimitilat ja muut fasiliteetit olisi myytävä Riihimäen seudun kunnille. Ne arvatenkin tulevat vastustamaan näiden kuntien irrottautumista keskussairaalan erikoissairaanhoidon palveluista. Mikä olisi ratkaisun hinta?
Kaupunginhallituksen ehdottama selvitystyö tulee ensiksi kiireellisenä pikaselvityksenä  kohdistaa kuntien poliittisen päätöksenteon periaatteelliseen valmiuteen hyväksyä Riihimäen kaupungin ajama kehityslinja. Tähän heitti   juuri vakavan epäilyksen Hausjärven kunnanvaltuutettu Heini Ristavaara  Aamupostissa (10.11.) Selvitysten seutukunta. Onko kolmen kunnan yhteistyölle mitään edellytyksiä? 

RYKS:in asemasta

Uudistunut lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin kustannuspaineet ja jatkuvat säästövelvoitteet pakottavat tarkastelemaan  RYKS:in  asemaa uudelleen.

Yksi seikka on RYKS:in sijainti: kattavia erikoissairaanhoidon palveluita on saatavilla n. 35 kilometrin päästä Hämeenlinnasta ja vuodesta 2014 eteenpäin valinnanvapauden lisääntymisen myötä n. 15 kilometrin päästä Hyvinkään sairaalasta. Tällöin on perusteltua kysyä, onko RYKS:illä tulevaisuudessa edellytyksiä säilyä erikoissairaanhoidon palveluita tarjoavana yksikkönä? Kuinka RYKS pärjää entistä tiukemmassa rekrytointikilpailussa osaavasta ja pätevästä henkilökunnasta, kun jo tässä vaiheessa on ollut vaikeuksia rekrytoida erityisosaajia?

             Sairaanhoitopiirille asetetut tiukat säästövelvoitteet ja kustannuspaineet ja valinnanvapauden lisääntyminen tulevat väistämättä johtamaan siihen, ettei RYKS:in asemaa ole mahdollista säilyttää nykyisen kaltaisena. Kuntalaiset voivat jatkossa valita hoitopaikkansa vapaasti ja hakevat kattavat erikoissairaanhoidon palvelut jatkossa enenevässä määrin joko Hyvinkäältä tai Hämeenlinnasta. Maantieteellinen etäisyys välillä Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna ei puolla nykyisen kaltaisen erikoissairaanhoidon yksikön säilyttämistä Riihimäen kaupungissa.   


Riihimäen kaupunginhallitus uskoo, että RYKS:in toimintaa voidaan kehittää kaupungin haluamaan suuntaan. Johtopäätös saattaa olla oikea, mutta vakava selvitettävä asia on, mitä tällainen ratkaisu tulisi maksamaan ja onko siihen poliittisia edellytyksiä.

                            
Mikko Lund
Kaupunginvaltuutettu (sd)

Ei kommentteja: