maanantai 4. maaliskuuta 2013

Laillisuuden toteutumista Riihimäen kaupungin hallinnossa on valvottava

Laillisuuden toteutumista Riihimäen kaupungin hallinnossa on valvottava
 
Nimimerkki Mauno Ladonlukko tekstasi (Aamuposti tekstiviestit 27.2.), että minun (blogi 26.2. Yleiskaava on uudistettava pikaisesti) “ kaikki on tehty päin p:tä.” Kirjoittaja syytti minua turhista valituksista pyysi katsomaan myös peiliin. Yksinkertainen vastaus näin vääristyneeseen palautteeseen on, että nimimerkki ei ollut lukenut minun kirjoitusta tai ei ollut sitä ymmärtänyt. Kysymys voi olla suoraan siitä, että nimimerkki on yksi niistä minua vihaavista vainolaista, jotka pitävät oikeutenaan vääristellä kirjoituksiani. Kirjoittaa mustan valkeaksi ja valkean mustaksi.
 
Se, että Riihimäki on laiminlyönyt yleiskaavan pitämisen ajantasalla, on lainvastainen tilanne. Se on aiheuttamassa kaupunkirakenteen hajoamisen ja eri hallintokuntien investointiongelman. Tästä on näyttöä niin koulutoimen, vesihuoltoliikelaitoksen kuin muidenkin investointien kohdalta. Ei tiedetä, mihin tulee asutusta ja mihin tulee järjestää palveluita, kun yleiskaavasta ei saa johtoa asiaan. 
 
Mitä peilistä näkyy?
Riihimäen pysähtyneisyys ja pikkukaupunkimentaliteetti, sisäänpäin katsominen, reviirin vartiointi, uudistusvihamielisyys. Riihimäen politiikan konservatismi kruunaa kaiken: Jahkataan ja jahkataan ja toivotaan, että mikään ei muuttuisi.
 
Minulla on ideoita ja ehdotuksia, mutta ne eivät ole hallinnolle aina kelvanneet. Esimerkiksi olen puhut ja toiminut mm. työllisyyden puolesta, kaupungin vuokra-asuntopulan poistamiseksi, kaupunkilaisten huomioon ottamiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi. Olen puhunut talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen pysäyttämisestä. Olen vaatinut aktiivista uudelleen-arviointia: Riihimäki ei tule selviämään yksin, sen on liityttävä elinvoimaiseen kaupunkiin. Terveydenhoidon ja sairaanhoidon järjestelyt vaativat pikaista suuntautumista Etelään. 
 
Ei nämä asiat ole porvareita liikuttaneet. Mutta ei vasemmistokaan ole näitä edes pyrkinyt hoitamaan. Muutama yksittäinen valtuutettu myöntää asiakohtaisesti, että minä olen sittenkin oikeassa. Minun täytyy sen vuoksi näistä muistuttaa.
Riihimäen päätöksentekoa vaivaa hyvän hallinnon vaatimusten laiminlyönti. Hämeenlinnan hallinto- oikeus on kumonnut poistosuunnitelman ja KHO tilinpäätöksen. Tässä ei ole kysymys vähäisestä kaupungin talouden kaunistelusta. Juuri tänään kaupunginvaltuustossa palautetaan Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaava uuteen valmisteluun. 
 
Holmossa OY Espoosta oli valittanut Hämeenlinnan hallinto- oikeuteen siitä, että kaupunki ryhtyy yhden teollisuusyrityksen tarpeisiin laatimaan kaavaa myydäkseen Valio OY:lle maata tämän rakentamishanketta varten. Kaupunki on suosinut Valio OY:tä asemakaavoittamalla raakamaata ja luovuttamalla huomattavan rakennusoikeuden alihintaan. Valittaja katsoo, että asemakaavan hyväksyminen loukkaa yhdenvertaisuutta ja asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. 
 
Muutoksenhakija katsoo, että asemakaavan hyväksyminen on ollut lainvastainen, koska kaupunginhallitus oli tehnyt asemakaavaselostukseen olennaisia muutoksia kaavan esilläoloajan jälkeen eikä asianosaisille ole varattu mahdollisuutta lausua asiassa ennen päätöksentekoa.
Kaava olisi tullut asettaa uudestaan esille ja varata osallisille ja kuntalaisille mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekoon. Valitus peräännytti kaupungin ja nyt kaava tehdään uudestaan.
 
Holmossa OY:n tapauksen pohjalta nousee esille muutamia kysymyksiä. Eikö kaupunginhallitus johda kaupunkia ja puutu ilmiselviin epäkohtiin? Miten on toteutunut esittelijänvastuu kaupunginjohtajan, kaupunginlakimiehen ja asemakaavapäällikön kohdalla? Eikö kaupunginvaltuutetut valvo? Riihimäen kaupungin päätöksentekojärjestelmä ei toimi siten, että se pystyisi takaamaan kansalaisten oikeusturvaa kaikissa tilanteissa.
Sen takia sen sijasta, että minä olen tehnyt muutaman valituksen, kaupunkilaisten olisi pitänyt olla jatkuvasti hereillä ja tehdä valituksia valitusten perään. 
 
Sillä niin se on, että oikeus on kansalaisten aktiivisuuden varassa: Laillisuutta on valvottava, muuten edessämme on mielivalta ja laittomuus!
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: