torstai 28. maaliskuuta 2013

Itsensä nostaminen tukasta ei ole mahdollista kuin saduissa


Itsensä nostaminen tukasta ei ole mahdollista kuin saduissa
 
 
Oulun yliopiston rakennusopin professori Jouni Koiso-Kanttila esitti Kalevassa todella tärkeän kysymyksen: Miten rakennusten energiankulutuksen voi teknisin ratkaisuin pudottaa lähelle nollaa niin, että talo on vielä terveellinen asukkailleen?

Koiso-Kanttila on huolestunut nollaenergiataloista, jossa rakennus tuottaa ja kuluttaa energiaa vuoden aikana yhtä paljon.

Olennainen kysymys on Koiso-Kanttilan  huoli  siitä, että nollaenergia-rakennusten eristeiden vahvistaminen ja vaipan tiiviyden lisäys jättävät rakennuksen sisään kosteutta ja sen myötä homeongelmien ainekset. Voiko nollaenergiatalosta  lopulta tulla vuosien myötä homepesä?
Kiitos Jouni Koiso- Kanttilalle todella olennaisten kysymysten esittämisestä! 

Matala- tai nollaenergiataloja voidaan toteuttaa erilaisia keinoja käyttäen. Niitä on lähdetty suunnittelemaan ja toteuttamaan  tarpeesta vähentää energiankulutusta. Lisäksi voidaan hyödyntää maalämpöä, aurinkopaneeleja, tuulivoimaa ja maalämpöpumppuja. Esillä on myös yhä tiiviimpi rakentaminen.

Koiso-Kanttilan näkemys  ja esiintyminen ansaitsee kiitokset siitä, että hän rohkenee sanoa,  ettei matalaenergiataloihin siirtyminen ole Suomessa aina järkevää. Riskit ovat  kerta kaikkiaan liian suuret.

Näyttöä on siitä, että rakennusten kosteus- ja homevauriot lisäävät ihmisten riskiä saada hengitystieoireita, hengitystieinfektioita  ja astmaoireiden pahenemista. On jonkin verran näyttöä homeen vaikutuksesta allergisen nuhan ja astman puhkeamiseen. Homeongelma on todettu suureksi terveyshaitaksi, johon on pyritty löytämään ratkaisuja ja ohjeistusta.

Lisäksi tähän liittyy  meidän ongelma EU:ssa. EU työntää meidän toteutettavaksi jopa tänne soveltumatonta säädöstä. Yksi tällainen on  EU:n yleiset energiatavoitteet, etenkin energiatehokkuusdirektiivi. Sen perusteella uusien rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä lähes nollaenergiarakennuksia.

Onko tässä järkeä? Suomalaispoliitikot ja ympäristövirkamiehet   on EU- kokouksissa taas narutettu  toteuttamaan tänne kylmään Pohjolaan huonosti soveltuvaa direktiiviä.  Järkevää olisi ollut   vaatia siirtymäaikaa  ja ensin tehdä kokeiluja ja vasta kokeilun pohjalta katsoa, onko sen toteuttaminen järkevästi mahdollista. Se mikä Etelässä on mahdollista, ei ole mahdollista Pohjolassa. Sillä selväähän pitäisi olla, että itsensä nostaminen tukasta ei ole mahdollista.

Lisäksi haluamme Suomessa olla kaikessa EU:n mallioppilaita. Suomessa on oma ohjelma, jonka mukaan EU-tavoitteiseen pitäisi päästä jo itsenäisyyden juhlavuonna 2017. En voi mitenkään ymmärtää, että uudenlaista rakentamistapaa pyritään ajamaan nopeutetusti sisään itsenäisyyden  juhlavuoden takia. 

Kaleva kirjoittaa  sangen osuvasti:
"Rakentamisessa jos missä pätee se, että mitä koetellumpi ratkaisu, sitä parempi. Hätäisiin viranomaisohjeistuksiin nojaten Suomessa alettiin jahdata 1970-luvun energiakriisin aikaan ”energiahukkaa” sillä seurauksella, että tuhansista vanhoista ja uusista taloista tuli susia.
Kosteus- ja homevaurioita tavataan vielä tänä päivänä lähes uusista rakennuksista. Niistä on yhteiskunnalle tulossa miljardien lasku. Kyse ei toki aina ole siitä, että vikaa olisi viranomaisohjeissa,  vaan kyse on myös ammattitaidon puutteesta rakentamisessa sekä alalla elävästä hällä väliä -kulttuurista.”
Kaleva kirjoitti todella tärkeästä asiasta ja johtopäätöskin on kannatettava: “Kansalaisten terveydelle ja kukkarolle käyviä riskialttiita ratkaisuja pitää karttaa eikä suosia.”

Mikko Lund

 
 

Ei kommentteja: