maanantai 25. maaliskuuta 2013

Tiimit eivät ratkaise Riihimäen seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä

Tiimit eivät ratkaise Riihimäen seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä
 
 
 
 
Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti 11.6.2012  Riihimäen kuntatalouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista.Toimenpiteissä kaivattiin sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen hillitsemistä. Tähän liittyen päätettiin asettaa työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia strateginen toimenpideohjelma  menokasvun hillitsemiseksi 3.5 %:n tasolle. Toisena asiana oli sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyö. Asia valmistelu ei ole käytännössä edistynyt. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen  on ottanut asia esittelyn hallintojohtajalta omaan valmisteluunsa ja esittelyynsä .
Keskiruokanen esittää Riihimäen organisaatioon uutta mallia, johon tulisivat mukaan myös Hausjärvi ja Loppi. Sosiaali- ja terveyspalveluita hoidettaisiin palvelukohtaisissa tiimeissä, joissa olisi mukana myös keskuskuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon edustus. Kaupunginjohtajan ehdotus on esille tänään kokoontuvassa Riihimäen kaupunginhallituksessa.
 
 
Mielenkiintoista on nähdä, onko kaupunginhallituksella niin paljon selkärankaa, että se kykenee estämään kaupunginjohtajan  esitykseen sisältyvän vallankaappauksen. Kaupunginjohtaja esittää  hallintoon virkamiehistä koostuvia  tiimejä. Esitys paljastaa Riihimäen hallinnon vararikon. Se ei kykene ratkaisemaan ongelmia  ja ennakoimaan  tulevaa.
 
 
Riihimäkeläiset kokevat suurimmat palvelujen puutteet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Erityistä tyytymättömyyttä on kohdistunut sairaalapalveluiden tilaan. Taustana on ollut  Hämeenlinnan sairaanhoitopiirin  noin 15 miljoonan euron säästötarpeet. Siitä seuraa säästöjä ja palveluiden kurjistumista niin pitkälle kuin silmä siintää eikä sairaanhoitopiirin strategian hyväksyminen tarkoita palvelujen parantumista.
 
 
Tosiasioiden edessä pitäisi hakea vaihtoehtoja. Olen toivonut  yhteistyön selvittämistä Hyvinkään terveyspalveluiden kanssa. Se näyttää  olevan virkamiehille liian vaikea tehtävä. He jättävät asian kansalaisten oman ratkaisun varaan. Ensi vuodesta alkaen voimme
valita terveyspalvelut. Minä ja moni muu haemme palvelut  Hyvinkäältä.
 
 
Keskiruokasen ehdotus tiimityöstä  ei ratkaise ajankohtaisia  sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia. Mutta se voi olla pitkällä tähtäimellä  edellytys  kehitykselle, että toimialasta tulisi oppiva ja kehittyvä. Kaupunginhallituksen tulisi olla nyt jämäkkä kuin rautakanki ja edellyttää kaupunginjohtajalta hallinnollisen kikkailun sijasta todellisia esityksiä erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi ja palvelusten turvaamiseksi leikkaamisen ja huononnusten  sijasta. Miten ja millä keinoin hallitus aikoo pysyä  valtuuston 3,5 %:n menokatossa?
 
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 

1 kommentti:

Mikko Lund kirjoitti...

Tiimit ovat ongelmallinen kohta poliittisen ohjauksen kannalta. Periaatteellista asiassa on, ettei virkamiespäätöksenteko/tiimi voi olla poliittisen ohjauksen/päätösten ulkopuolella. Viimekädessä valtuustot päättävät sos. ja terveyspolitiikasta ja sen järjestelyistä.