keskiviikko 13. kesäkuuta 2012

Toimiiko Riihimäellä poliittinen kontrolli?

Toimiiko Riihimäellä poliittinen kontrolli?

Sitä joudun kysymään, kun katson kahden kaupungin eroja. Hämeenlinnassa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen kaupungin johdolle synnytti puheryöpyn ja äänestyksen, jonka tuloksena vasta monen äänestyksen jälkeen kaupunginjohdolle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Innopark- selvitys oli Hämeenlinnassa laukaiseva tekijä.

Riihimäellä ei syntynyt juuri keskustelua tilinpäätöksestä. Odotin, kun tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on nyt valtuutettu Jorma Höök ( sd) , että hän olisi nostanut esille tilinpäätökseen liittyneitä huomioita, epäkohtia ja epäilyjä, mutta niin hänellä, demareilla, vasemmistoliitolla , kokoomuksella kuin muillakaan poliittisilla toimijoilla ei ollut mitään merkittävää sanottavaa. Kysymyksessä on joukkomittainen silmien sulkeminen, vaikeneminen ja asioiden peittely.

Olisi ollut mahdollista, että Riihimäen kaupunginjohdolle ei olisi myönnetty tili- ja vastuuvapautta vuodelta 2009 ja 2011. Hämeenlinnan hallinto- oikeus ja KHO olivat kumonneet Riihimäen kaupunginvaltuuston poistosuunnitelman ja hallinto- oikeus myös vuoden 2009 tilinpäätöksen. Tilit oli nyt vuosilta 2009 ja 2010 korjattu. Lisäksi tilit oli tarkastanut tilintarkastaja, jonka mahdollinen esteellisyys on tutkittavana KHO:ssa. Tämä tilintarkastaja oli tarkastanut myös vuoden 2009 tilinpäätöksen, jonka Hämeenlinnan hallinto- oikeus oli kumonnut. Asiallisesti siinä oli kumoutunut myös tilintarkastajan lausunto. Nyanssi on, että jos tilintarkastaja todetaan esteelliseksi, tilintarkastus menee vielä uusiksi. Silti tilintarkastuksen luotettavuuteen ja oikeellisuuteen sisältyy tilintarkastajan toiminnasta aiheutuva epäily. Tämän takia olisi voitu katsoa, että tilinpäätös ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa kaupungin taloudesta, ennen kuin sen oikeellisuus on erityistilintarkastuksella todettu. Kaupunkilaistenkin taholta on esitetty epäilyjä tilinpäätöksen suhteen.

Olen esittänyt perustellusta syystä, että Riihimäellä olisi pitänyt tehdä erityistilintarkastus. Se olisi pitänyt tehdä ihan senkin vuoksi, että jo ajatuksen esittäminen on synnyttänyt käsittämättömän voimakkaan vastaryöpyn ja ajojahdin, jonka takia olen turvautunut viimesijaisiin oikeusturvatoimiin. Erosin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimesta, koska kaupungin toimesta oli törkeällä tavalla loukattu puheenjohtajalta ja lautakunnalta tilintarkastuslain edellyttämää riippumattomuutta. Kantelin oikeuskanslerille, kun kaupunginhallitus halusi ylimielisesti kieltää valitusoikeuteni. Jos esittämäni erityistilintarkastus olisi tehty, tilintarkastukseen ei tarvitsisi enää palata.

Näiden seikkojen vuoksi on varsin ihmeellistä, että yksikään ryhmä ja yksikään valtuutettu ei havaitse ja oivalla. Kaupunginjohtoa tuetaan sokeasti kaikessa, vaikka kaupungintalo palaisi. Missä on kriittinen vasemmisto? Missä oivaltavat liberaalit? Missä järkevä kokoomus?

Jälkien havaitseminen ja seuraaminen hämmentää minuakin. Kaupungin talous on vahvassa kriisissä. Kriisikuntakriteerit ovat täyttymässä. Velkaantuminen lisääntyy. Yhä ilmeisemmältä näyttää, että kaupunki ei pysty tasapainottamaan talouttaan. Edessä voi olla valtion kriisikuntamenettelyyn liittyvät toimet. Kysymys on vain ajasta.

Riihimäki ajelehtii kuin heinätukku Vantaan- joessa. Kaupunginjohto ei löydä suuntaa, pelastusta. Avuksi ei ole siitä, että luottamushenkilöt jatkavat luottamusta. Pelastus löytyisi kuntaliitoksesta Hyvinkään kanssa. Se ratkaisisi lopulta monet kysymykset ja merkitsisi uuden ja elinvoimaisen kaupungin muodostamista Uudellemaalle. Kaupunginjohto on kynsin hampain vastustanut Riihimäen edun mukaista ratkaisua siirtyä metropolialueelle. Poliittinen johto ei toistaiseksi ole kyennyt kuin myötäilemään.
 
Talouden tasapainottamistoimien yhteydessä kaupunginhallitus oli päättänyt käynnistää hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyön. Valtuustossa todettiin lakoonisesti, että tämä tuskin tuo mitään uutta, ellei kehittämistyöhön oteta uusia ihmisiä. Tosi. 

Olen joutunut puolustamaan tarkastusjärjestelmää ja sen julkista uskottavuutta ainoalla käytettävissä olevalla keinolla eli eroamalla tarkastuslautakunnan tehtävästä. Se ei kuitenkaan merkitse ja takaa sitä, että uuden puheenjohtajan valitsemisella entiseen kokoonpanoon tarkastuslautakunnan työ tulisi noudattamaan sille kuuluvaa riippumattomuutta ja tuomaan kaupungin tilinpitoon sen menettämää uskottavuutta ja luottamusta.

Mikko Lund

Ei kommentteja: