maanantai 11. kesäkuuta 2012

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI

Tämä 12. ympäristöraportti antaa paljon tietoa. Kiitos laatijoille selkeästä esityksestä. Riihimäellä on kaksi riskialtista asiaa liittyen veteen. Toinen on tulva-alttius. Raportista löytyy maininta rakennusjärjestykseen otetusta määräyksestä hulevesien johtamiseksi, mutta mitä konkreettista on todella tehty tulvariskin ehkäisemiseksi. Suunnitelmia on , entä toteutus.?
Toinen ongelma on sadevesiviemärit, puhdistuslaitoksen saneeraaminen ja yleensä vesi- ja viemäriverkoston uusiminen. Suunniteltu aikataulu on liian hidas. ( 40v ennen kuin sadevesi -viemäröinti on luotu ) Jatkuvasti purkautuu Vantaaseen puhdistamatonta vettä. Se on ympäristörikos. Kaupunki on saanut jo useita huomautuksia viranomaiselta. Vesilaitos tuottaa voittoa, joka sen tulisi saada käyttää investointiin.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2009 ympäristöpolitiikan tavoitteet. Ne ovat hyviä tavoitteita myös tulevaisuudelle. Raportista voi päätellä, että energian käytön tehokkuudessa ja kulutuksen seurannassa on ainakin osittain onnistuttu. Kehitystä on tapahtunut myös Riihimäen KAUKOLÄMMÖN SUHTAUTUMISESSA verkoston laajentamiseksi. Vielä kun Vasikkahakaa rakennettiin ja kysyttiin, eikö alueelle ole saatavissa kokonaisratkaisua kaukolämmöstä, vastaus oli, että he laajentavat verkostoa, jos sitä yksityisesti kysytään. Nyt ilmeisesti on kaupungin kanssa päästy sopimukseen, että uusille asuntoalueille suunnitellaan samalla myös kaukolämpöverkko.
Ympäristöpolitiikan päämäärissä mainitaan: LUONNONVAROJEN KÄYTÖSSÄ OTETAAN HUOMIOON TULEVIEN SUKUPOLVIEN TARPEET SÄILYTTÄMÄLLÄ LUONNONVARAT MONIPUOLISINA, ELINVOIMAISINA JA MAISEMA- JA VIRKISTYSKÄYTÖLTÄÄN LAADUKKAINA. RIIHIMÄENKAUPUNKI EDISTÄÄ METSIEN JA VIRKISTYSALUEIDEN SEKÄ MUIDEN LUONTOKOHTEIDEN MONIMUOTOISUUTTA JA TURVAA RIITTÄVIEN VIHERALUEIDEN SÄILYMISEN.
Kaupungin virkamiesten tulee sitoutua valtuuston asettamiin päämääriin esityksiä tehdessään. Kaupunginhallituksen tulee valvoa, että strategisia päämääriä noudatetaan. Ja valtuuston enemmistönkin luulisi sitoutuneen asettamiinsa tavoitteisiin. Näin ei kuitenkaan ole aina tapahtunut.
Raportissakin mainitaan, että talousmetsien hakkuut vähentävät huomattavasti metsien monimuotoisuutta. Teoria ja käytäntö ovat muutamissa tapauksissa vastakkaisia.
Esimerkit kaavoituksesta:
Kumelassa asemakaavassa olevalle viheralueelle kaavoitettiin kauppiaalle varasto-ja toimistotila. Vastineeksi hän lupasi kustannuksellaan rakentaa raitin. Ei sitä eiliseen mennessä ole toteutettu. Miksi kaupunki ei valvo vastavuoroisuuden toteutumista.? Liekö kaavoitusta edes maksettu, paitsi verorahoilla.
Törkeä esimerkki on Kalmun kaavoitus. Periaate on tiivistää kaupunkirakennetta ja sitten suunnitellaan satelliittia. Yleiskaavassa on alimitoitettuja ekokäytäviä mm liito-oraville käytävää pellolle ja hakatulle metsäalueelle. Vanhaa metsää tuhotaan. Niinkö monimuotoisuutta vaalitaan Riihimäellä? Törkeyden huippuna voi pitää sitä, että kaavoitusosasto on saanut tehtäväksi kaavoittaa teollisuustontit ekokäytävälle, mikä oli varattuna yleiskaavaan itä-länsi suuntaisena . Näin sekin halutaan lopullisesti tuhota. Keneltä lienee määräys.?
Kaupungissa on jatkuvasti nirhattu viheralueita vaikka tiedetään, että kuntalaisten sekä fyysiseen että psyykiseen hyvinvointiin vaikuttaa ympäristö ja luonto.
Kaupungin johtoon on iskenyt intohimo saada uusia veronmaksajia hinnalla millä hyvänsä.
Virkamiesten, kaupunginhallituksen ja valtuuston tulee toimia valtuustossa hyväksyttyjen periaatteiden ja lakien mukaisesti.

Mikko Lund

Ei kommentteja: