torstai 17. helmikuuta 2011

Työelämän epäkohtien korjaaminen - tahdon asia?

Työelämän epäkohtien korjaaminen   - tahdon asia !

Mistä löytyy tahto?


Yleisesti koetaan ja väitetään, että työelämä on huonontunut. Palaute työpaikoilta kertoo, että epäkohtia ja ongelmia on. SAK:sta todistetaan, että meillä on 700 000 ihmistä  ”silpputyössä”. Käsitteellä tarkoitetaan sellaista työtä, joka on muuta kuin vakinaista ja kokoaikaista. Kohta joka kolmas työ on tällaista.

Työelämän korjaamisessa avainasemassa on ay- liike. Ay- liike voi katsoa  peiliin, tuumaa Palkkatyöläinen – lehden päätoimittaja  Aino Pietarinen. Työehtosopimuksissa on määräyksiä, jotka asettavat  vakituiset ja määräaikaiset eriarvoiseen asemaan. Pietarinen kirjoittaa. että  JHL:n lakimies Tuuli Vänskan mukaan sopimukset ja lait pitäisi jatkossa ”pävata” eli arvioida niiden pätkätyövaikutukset.

Anu Suoranta vetää SAK:n  Turvaa pätkittyyn työelämään hanketta. Suoranta vaatii kolmikantaista toimintaohjelmaa, jolla sitoudutaan selvittämään työn teettämisen tavoista johtuvat eriarvoisuudet ja korjaamaan ne. Tässä eväitä hallitusohjelmaan. Toteutus on tahdon asia, toteaa Aino Pietarinen.

Minä veikkaan, että hallitusohjelmaneuvotteluissa on kokoomukselta ja keskustalta ei löydy tarvittavaa poliitista tahtoa . Tahdon rakentaminen edellyttää koko palkansaajaporukalta ääntä vasemmiston kansanedustajaehdokkaille.


……………………………………………..

Pääsy erikoissairaanhoitoon nopeutunut


Kansalaisten pääsy erikoissairaanhoitoon on nopeutunut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilanne on nyt parempi kuin lähes koko hoitoon pääsyä koskevan lainsäädännön voimassaoloaikana. HUS on pystynyt hoitamaan lähes kaikki yli puoli vuotta hoitoa odottaneet syksyn 2010 aikana.

Odotusajat ovat lyhentyneet erityisesti silmätautien erikoisalalle, lähinnä kaihileikkauksiin, ja kirurgian erikoisalalle. Pitkään odottaneiden hoitojonon lyhenemisestä yli puolet kohdistui silmätautien erikoisalalle. 

Viime vuoden lopussa oli 1 245 henkilöä odottanut yli puoli vuotta hoitoon pääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Se oli lähes 3 300 vähemmän kuin elokuun lopussa. 17 sairaanhoitopiirissä tilanne parani tai pysyi lähes ennallaan ja vain kolmessa huononi.
                       
…………………………………………..Riihimäen terveyskeskukselta halutaan selvitys hoidon laadusta

Aamuposti 17.2. kertoo, että aluehallintovirastolta on lähtenyt selvityspyyntö Riihimäen seudun terveyskeskukselle. Virasto kiinnostui asiasta Aamupostin (AP 22.1.)lehtijutun perusteella.

…………………………………………………….

Vanhanen rikkoi virkavelvollisuuttaan, mutta syytekynnys ei ylity

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, ettei ex-pääministeri Matti Vanhanen (kesk) menetellyt törkeän huolimattomasti Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaossa. Tämän vuoksi häntä vastaan ei pidä nostaa syytettä, valiokunta sanoo.
Vanhanen on kuitenkin ollut esteellinen valtioneuvostossa päätettäessä Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista Nuorisosäätiöille ja siten rikkonut huolimattomuuttaan virkavelvollisuuttaan. Tämä ei riitä kuitenkaan ylittämään perustuslaissa ministereille säädettyä syytekynnystä.
Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan Jacob Södermanin (sd) mielestä tavallisen virkamiehen tapauksessa syytekynnys olisi ylittynyt, mutta rangaistus olisi ollut ehkä varoitus tai pieni sakko.


Mikko Lund 
 

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Työelämä uusiksi!

Suomessat työelämän suurimpia ongelmia ovat pitkään jatkunut suurtyöttömyys, tulonjaon epäoikeudenmukaisuus, pätkätyöt, työuupumus ja yleinen epävarmuus.

Hallitukset ovat 90-luvun alun lamasta lähtien noudattaneet yhtä ja samaa talousoppia, joka on palvelut suurpääoman ja rikkaiden etuja. Matalatasoiset tupo-ratkaisut ja yritysten tukeminen muun muassa poistamalla työnantajien kela-maksu eivät ole turvanneet työllisyyttä. Julkisen talouden leikkaaminen ja yksityistäminen ovat vain heikentäneet mahdollisuuksia torjua kapitalistisen talouden kriisejä.

Hallitusten puheet työllisyyden edistämisestä ovat suurta bluffia. Valtion ja kuntien työllisyystoimia on vähennetty. Julkisen vallan aktiiviset työllisyystoimet ovat OECD maiden vähäisimpiä.

Samaan aikaan työssä olevia hiostetaan ja pompotellaan yhä enemmän. On synnytetty
useamman kerroksen työmarkkinat. Pieni eliitti saa huippupalkkaa, useimpien reaalinen toimeentulo on vaikeutunut ja Suomeen on luotu laaja työssäkäyvien köyhien joukko.

Työnantajat ovat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johdolla ryhtyneet murtamaan työehtosopimusten yleissitovuutta ja lakko-oikeutta. Vuokratyötä välittävien fi rmojen ja aliurakoitsijoiden avulla poljetaan räikeästi työehtoja. Väliaikaisesti Suomessa työssä olevat ulkomaiset työntekijät ovat usein vailla alkeellisiakin oikeuksia.

Esitykseni työelämän uudistamiseksi:

•Työelämään tarvitaan uudet normit, joilla lisätään työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työhön, työehtoihin, työllisyyteen ja myös yritysten voitonjakoon ja investointeihin. Lakko-oikeutta on laajennettava.
•On säädettävä minimipalkkalaki, joka takaa vähintään 1 500 euron kuukausipalkan normaalista työ-ajasta ja nostaa vastaavasti myös tuntipalkkoja.
•Työaikaa on lyhennettävä ansiotasoa alentamatta. Näin voidaan parantaa työllisyyttä, työssä jaksamista, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja korjata työn ja pääoman välistä tulonjakoa työntekijöiden hyväksi.
•Irtisanomissuojaa on parannettava. Irtisanominen tulee tehdä työnantajille kalliimmaksi pidentämällä irtisanomisaikaa ja velvoittamalla yritys maksamaan takaisin yhteiskunnalta saamansa tuet.
•Eläkeikää ei saa nostaa.
•Aktiivisella alue- ja maaseutupolitiikalla on luotava mahdollisuuksia koko maan tasapainoiselle kehittämiselle. Työelämä uusiksi!