sunnuntai 20. helmikuuta 2011

Kivinimei on kansan mieleen

Pääministerigallup: Kiviniemen kannatus nousussa

Iltalehden pääministerigallupin mukaan Mari Kiviniemi on suosituin pääministeriksi. Kivinimen hallitus on ollut kuin toimitusministeriö. Se on tehnyt vain välttämättömimmän. Uusia ja vättämättömiäkin avauksia on saatu odottaa ja odottaa turhaan.

Silti Kivimiemi on kansan mieleen. Kun ei tee mitään, ei tee virheitäkään.

Iltalehden Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan Suomalaiset toivovat istuvan pääministerin Mari Kiviniemen (kesk) jatkavan myös vaalien jälkeen.

KANNATUS NOUSUSSA Yli kolmannes suomalaisista pitää Mari Kivinimeä sopivimpimana pääministeriksi.

 

NÄIN TUTKITTIIN
Iltalehti kysyi Taloustutkimus Oy:llä teettämässään mielipidemittauksessa, kuka kansalaisten mielestä olisi sopivin henkilö Suomen seuraavaksi pääministeriksi.
Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 1 938 henkilöä osana Taloustutkimuksen Telebus-kyselyä. Kyselyt tehtiin 7.-17. helmikuuta välisenä aikana.
Vastaajille annettiin vaihtoehdoiksi neljän neljän gallupkannatukseltaan suurimman puolueen puheenjohtajien nimet sekä vaihtoehto "ei osaa sanoa".
Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 1,8 prosenttiyksikköä.
Iltalehti on teettänyt vastaavanlaiset kyselyt myös joulukuussa 2010 ja tammikuussa 2011.
Kiviniemi on vetänyt kannatuksessaan selkeän kaulan kokoomuksen puheenjohtajaan Jyrki Kataiseen. 36 prosenttia Iltalehden pääministerigallupin vastaajista pitää Kiviniemeä sopivimpana pääministeriehdokkaana, kun Kataista kannattaa enää vain 23 prosenttia.
Kiviniemen suosio on ollut nousujohteista kolmen kyselyn aikana: Joulukuussa Kiviniemen kannatus oli 22 prosenttia ja tammikuussa 29. Kataisen kannatus laski viidellä prosentilla tammikuun tuloksesta.
Perussuomalaisten Timo Soinin kannatus kääntyi laskuun. Joulu- ja tammikuussa 14 prosenttia vastaajista piti Soinia pääministeriksi sopivimpana, mutta helmikuussa vain 11. Jutta Urpilainen (sd) on yhä neljän suurimman puolueen puheenjohtajista vähiten suosittu pääministeriksi. Hänen kannatuksensa oli helmikuussa tehdyssä kyselyssä kuusi prosenttia.
23 prosenttia vastaajista ei osannut nimetä pääministerisuosikkiaan.


Perustuslakivaliokunnan mielestä yksityinen pysäköinninvalvonta on vastoin perustuslakia.

 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että perustuslaissa kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole riittävä syy poikkeuksen tekemiseen.
Korkein oikeus katsoi viime vuonna, että riittävin opastetauluin varustetulla yksityisellä alueella luvatta pysäköimisestä voidaan määrätä valvontamaksu.  (www.eduskunta.fi)


Vajaakin työkyky käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriön entinen kansliapäällikkö Markku Lehto on selvittänyt osatyökykyisyyden ongelmia. Työvoimasta noin kaksi ja puoli prosenttia kärsii sellaisesta vammasta tai sairaudesta, joka hankaloittaa työntekoa.
Nyt olisi aika selvittää esteet, jotka vaikeuttavat muutoin työkykyisten ihmisten työllistymistä.
Kelan tilaston mukaan 166 000 ihmistä sai työkyvyttömyyseläkettä. Heistä 250 oli jättänyt eläkkeensä lepäämään ja jatkoivat työssä.

Selvitysmies Markku Lehdon mukaan valtion, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja järjestöjen on sitouduttava pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen uudistustyöhön osatyökykyisten työllistämiseksi.

Suurimpina esteinä osatyökykyisten työllistymiselle Lehto pitää ennakkoluuloja sekä luottamuksen ja tiedon puutetta. Osatyökykyisten asema työmarkkinoilla paranee vain jos työmarkkinat luottavat heihin ja heidän työpanoksensa tarpeellisuuteen.
Selvitysmies Lehto luovutti selvityksensä  9. helmikuuta sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle.

"Sen sijaan, että tuijotetaan heikkouksia, pitäisi arvioida vahvuuksia eli on siirryttävä työkyvyttömyyden arvioinnista työkyvyn arviointiin. Lisäksi sekä työntekijöiden että työnantajien kannustimia olisi kehitettävä. Keinot on kuitenkin sovittava yhdessä työntekijä- ja työnantajaosapuolten kanssa. Osatyökykyisten työllistäminen on yhteinen asiamme, ja olen valmis viemään sitä eteenpäin, jotta parhaat mahdolliset ratkaisut löydetään" totesi  ministeri Rehula.

(Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 40/2011)


 Mikko Lund

Ei kommentteja: