perjantai 4. helmikuuta 2011

Paljastuksia

Ilta-Sanomat (2.2.2011) paljastaa:  Salattu keskustelu Karjalasta!


Ulkoasiain hoito on luottamuksellista ja salaistakin keskustelua osapuolia kiinnostavista asioista. Suomea koskeva Wikileaks- paljastus, salainen dokumentti  paljastaa, kuinka Halosen ja Putinin salaisten keskustelujen sisältö päätyi Lipposen kautta Yhdysvaltoihin.

Asiasta kertoo  Ilta- Sanomat 2.2.2011.

Uutisoinnin pohjana  on  Yhdysvaltain Helsingin lähetystön  kakkosmiehen  Robert Weisbergin  laatima  muistio, joka on merkitty salaiseksi ja salassa pidettäväksi  aina  29.12.2014 saakka.

Dokumentti analysoi  Putinin ja Halosen tapaamista  Pietarissa  joulukuun 14. päivä  2004.

Asiakirjassa toistetaan, miten Lipponen oli keskustellut  Halosen kanssa  Putin- tapaamisen yksityiskohdista ja miten sen jälkeen Lipponen oli esittänyt oman arvionsa presidenttien tapaamisesta  Yhdysvaltain suurlähettiläs Mackille.

Suomalaiset eivät olleet ajatelleet nostaa esille Karjalan kysymystä, mutta Putin nosti.

”Putin  sanoi, että jos Suomen ja Venäjän  rajaa, joka vahvistettiin  toisen maailmansodan päätteeksi, ryhdyttäisiin tarkastelemaan uudelleen, niin silloin myös  Itä-Euroopan muut rajat voitaisiin asettaa kyseenalaisiksi yhtä lailla”, Weisberg  raportoi Yhdysvaltoihin.

Vain kuukausi ennen Halosen vierailua Pietarissa 2004  Ilta- Sanomissa oli artikkeli otsikolla Venäjä avasi oven Karjala- keskustelulle. Venäjän kerrottiin harkitsevan  joidenkin Kuriilien  saaren palauttamista Japanille, minkä vuoksi   Karjalan liiton aktivistit  uskalsivat toivoa, että se mahdollistaisi   myöhemmin  Karjalan palauttamisen.

Ilta-Sanomat (3.2.2011)  yrittää  rakentaa Lipposen keskusteluista sensaation

Ilta-Sanomat haastattelee Helsingin yliopiston dosentti Arto Luukkasta, joka takertuu valtioetuun:

"Tämä on uskomatonta. Onko tämä Suomen ja isänmaan etu, että tällä tavalla viesti menee toisen maan edustajalle, kysyy Luukkanen.

Professori Raimo Väyrynen on aivan eri linjoilla. Väyrynen puolestaan kysyy: "Mitä merkitystä sellaisella tiedonvälityksellä on, joka jää vaan kahden henkilön väliseksi?"

Kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja kuittaa Lipposen toiminnan. "Se on ihan normaalia diplomaattista  kanssakäymistä. Jos Putin kävisi Ruotsissa, tottakai me haluamme tietää ja kysyä, minkälaiset keskustelut olivat", sanoo Tuomioja.

Helsingin Sanomien haastattelema presidentti Tarja Halonen sanoo, että  "on luonnollista, että käydään keskusteluja, ja sem kuuluu joidenkin tehtävään".

Helsingin Sanomat (3.2.2011)  tarkastelee paljastuksia pääkirjoituksessa ja toteaa presidentti Halosen visusti varoneen paljastamasta Karjala- keaskustelua. Lehti toteaa, että "jos Halonen olisi julkistanut Putinin Karjala- tokaisun, se olisi jättänyt tapaamisen saamassa julkisuudessa sivuun presidenttien yksimielisyyden ja heidän toteamansa maiden yhteisymmärryksen."

Lehden mukaan ulkoministeriön ja Halosen esikunnan edustajien keskustelut asettautuvat arkaluonteisuusasteikolla normaaliin diplomatian tiedonvaihtoon, jota harjoitetaan kaikkialla.


Presidentinlinnasta on kommentoitu niukkasanaisesti julkisuuteen vuotaneita tietoja Paavo Lipposen (sd.) ja Yhdysvaltain suurlähetystön keskusteluista. Presidentin lehdistöpäällikkö Eila Nevalainen sanoi tänään YLE Uutisille, että presidentti ei käytä lähettejä.
Toisin sanoen Paavo Lipponen ei ole ollut presidentti Halosen asialla tai puhemiehenä käydessään keskusteluja Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa.


Virkavallan haaste on kova

Professori Wiberg pitää vallan keskittymistä virkamiehille kunnallisen päätöksenteon suurimpana ongelmana.

”Vallan keskittyminen virkamiehille on suurempi ongelma kuin vallan keskittyminen poliittisille ryhmille”, sanoo professori Matti Wiberg. ” Kunnan hallinnon tulisi vallitsevan doktriinin mukaan perustua luottamushenkilöstön määräävään asemaan. Monesti poliittisen vallan on kunnissa kuitenkin väistyttävä virkavallan tieltä.”

”Virkamiehistö pyrkii kasvattamaan valtaansa edustuksellisten elinten kustannuksella. Kyse ei niinkään ole virkamiesten pahantahtoisuudesta kuin byrokratian luonteesta johtuvasta vallantavoittelutarpeesta. Voidakseen turvata virkamiehistön edut ja strategiset tavoitteet virkamiehet yrittävät omia itselleen valtaa, joka virallisesti kuuluu poliittisille luottamushenkilöille.”

”Liian monessa kunnassa virkamiesjohto käytännössä sanelee strategisen suunnittelun ja luottamushenkilöt ovat kumileimasimia. Julkisen sektorin työllistämien yliedustus kunnallisissa päätöselimissä on meillä erittäin suuri ongelma”, kirjoittaa Wiberg.

Lue lisää Valta kunnassa -kirjasta ja kunnallisesta demokratiasta Polemiikki-lehdestä ja Kunnallisalan Kehittämissäätiön www-sivuilta:

http://www.kaks.fi/tiedotteet/professori-matti-wiberg.aspx

Tässä voitaisiin asettua myös sille ainoalle oikealle kannalle, että kunnan palkollisia ei pitäisi valita  kunnan poliitisiksi luottamushenkilöiksi. Muutenkin tarvitaan kriittistä asennetta  vallankäytön arviointiin ja eritoten virkavallan kumoamiseen. Kunnallistoiminnan pitäisi lain mukaan olla luottamushenkilöhallintoa.


 Kansanedustaja Jukka Gustafssonin SD-rymäpuheenvuoro

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron harmaan talouden asiassa käytti kansanedustaja Jukka Gustafsson. Ohessa otteita hänen puheestaan 

"Harmaa talous on yksi vakavimmista yhteiskunnallisista ongelmistamme. Veromenetysten määrä on 4-5 miljardia euroa vuodessa. Harmaa talous on vakavaa rikollisuutta. Se heikentää yhteiskuntamoraalia  ja sortaa kilpailutilanteissa rehellisiä suomalaisia yrittäjiä ja työntekijöitä.
 Suomalaisen yhteiskunnan kannalta viime vaaleissa oikeiston vaalivoitto  merkitsi myös vakavaa takapakkia harmaan talouden torjunnassa. Vanhasen  hallitus torkkui lähes kolme vuotta ja vasta sosialidemokraattien ankaran painostuksen jälkeen suostui ministeri Katainen antamaan esityksen käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä. Kallista torkkumista – menetimme satoja miljoonia.
 Viime hallituskaudella sosialidemokraattien voimin lisättiin työsuojeluun voimavaroja ulkomaisen työvoiman valvontaan. Talousrikoksia koskevaa lainsäädäntöä uusittiin ja tiukennettiin oikeusministeri Koskisen esityksistä. Eri hallinnonalat koottiin yhteistyöhön harmaan talouden vyörytystä vastaan.
 Edustaja Rajamäki saa ansaittua suitsutusta tuoreessa maahanmuuttoviraston Juhlakirjassa. Lainaus: "Rajamäen ansiota oli muun muassa pimeän ulkomaisen työvoiman torjuntaan perustettu työryhmä Keskusrikospoliisiin. Rajamäki hankki virat ja ryhmä alkoi heti tehdä tulosta. Kun Rajamäki lopetti ministerinä, ryhmä valitettavasti sulautettiin talousrikollisuuden tutkintaan ja näin lähes lopetettiin pimeän ulkomaalaistyön tekemisen valvonta ja torjunta." Lainaus päättyy.

Tämä heti, kun kokoomus tuli hallitukseen.

 Kokoomuksen  harmaata taloutta koskevaa vähättelyä kuvaa hyvin ministeri Kataisen viime vuoden toukokuussa kirjalliseen kysymykseen antama vastaus. Esitin, että rakennustyömailla pakollisena pidettävään tunnistekorttia täydennettäisiin verottajan antamalla veronumerolla. Ministerin vastaus oli torjuva. Hän totesi: "Se lisäisi huomattavasti verohallinnon työmäärää. Reaaliaikainen tarkastaminen on mahdollista jo nykyisinkin”. Näin Katainen ja  kokoomus osoitti olevansa kaukana työmaiden arjesta.

 Tarkastusvaliokunta ottaa voimakkaasti kantaa edellyttämällä, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta veronumero liitetään rakennustyömaalla käytettäviin tunnistekortteihin.

Me tarvitsemme hyvin toimivaa työsuojelu-, vero- ja laillisuusvalvontaa niin poliisissa, verohallinnossa kuin syyttäjä- ja oikeuslaitoksessakin.

Oikeistohallitus on jääräpäisesti jatkanut tuottavuusohjelmaansa, jonka tarkastusvaliokunta on nimennyt valtion henkilöstön irtisanomisojelmaksi. Sosialidemokraatit ovat toistuvasti vaatineet sen keskeyttämistä. Hallitukselta on puuttunut harkintakyky nähdä, mihin mekaaninen henkilökunnan vähentäminen on johtanut.

Tarkastusvaliokunta on tullut sosialidemokraattien linjoille. Harmaan talouden torjuntaan pitää kohdentaa riittävät voi­mavarat. Tämän vuoksi harmaan talouden  viranomaistyö on irrotettava tuottavuusohjelmasta. Kysymys on siis tullin, rajavartilaitoksen, poliisin, verohallinnon, työsuojelun, oikeuslaitoksen työstä.  Panostus riittävään viranomaistoimintaan on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä takaisin.


Nykyinen tilaajavastuulaki on osoittautunut heikkotehoiseksi. Lain edellyttämät selvitykset eivät varmista sitä, että aliurakoitsija täyttää omat velvoitteensa. Lakia on helppo kiertää. Esimerkiksi Viron kaupparekisteriin voi perustaa netin avulla osakeyhtiön käymättä lainkaan Virossa.
 Erityisesti rakennus-ja ravintola-alalla on näkyvissä pääkaupunkiseudulla jopa viidakon lakeihin liittyviä käytäntöjä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat hämäristä työnantajista riippuvaiset  ulkomaalaiset työntekijät, joiden oikeuk­sia poljetaan rumasti.

 Sosialidemokraatit ovat elokuussa 2010 julkistamassaan työelämän refor­missaan esittäneet tilaajavastuulain uudistamista niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun laillisesta toiminnasta.Tuemme voimakkaasti valiokunnan näkemystä siitä, että koko tilaajavastuulaki on nostettava koko­naisarvioinnin kohteeksi. Voimassa oleva laiminlyöntimaksu on (keskimäärin 4000 - 6000 €) on ennaltaehkäisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi aivan liian pieni.
 Suomessa tehtävässä työssä on aina noudatettava suomalaisia työehtoja. Työehtojen valvontaa on lisättävä rikolli­sen ja epäreilun kilpailun estämiseksi ja työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi. Sksi ammattiliitoille on annetta­va kanneoikeus ja tilaajavastuulakia on vahvistettava.

Suomalaisen harmaan talouden kansainvälistyminen on kasvanut erkittävästi. Suomalaiset kiertävät veroja kansainvälisten sijoitusmahdollisuuksien kautta. Satoja miljoonia Suomessa tehdyn työn tuloksista siirtyy verottamatta ulkomaille. Kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvän harmaan talouden määrä vuoden 2008 tasolla on vähintään 700 miljoonaa euroa.

Kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan on panostettu vähän. Nykyinen arvopaperiomistuksen salaamismahdollisuus tarjoaa mittavan veronkiertomahdollisuuden  suomalaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Esitämme, että Verohallituksen tiedonsaantioikeuksia hallintarekisterin taakse kätkeytyneistä lisätään.

Pörssin etävälittäjältä on toimiluvan edellytyksenä vaadittava sitoumus siitä,että ne toimittavat suomalaisia kaupankävijöitä koskevat tiedot. Vastaava menettely on käytössä Ruotsissa. Suomalaisten yksityishenkilöiden etävälittäjien välityksellä käymästä arvopaperikaupasta jää useiden satojen miljoonien arvosta luovutusvoittoja verovalvonnan ulkopuolelle.

Sosialidemokratia on työn ja oikeudenmukaisuuden liike. Taistelemme myös kv-tasolla sijoitustoiminnan veropetosten ja veroparatiisien kitkemiseksi.
Tarkastusvaliokunnan mietintö jää historiaan. Eduskuntaryhmämme  osoittaa erityisen kiitoksen valiokunnan puheenjohtaja Matti Ahteelle.  Kädenjälki jää elämään – niin uskomme -  jo seuraavan hallituksen ohjelmassa. Ajanpuutteen vuoksi jätin käsittelemättä valiokunnan tärkeät ja kannatettavat esitykset mm. pimeän palkanmaksun kitkemiseksi majoitus- ja ravitsemisalan kassarekisterilailla, talousrikosten rangaistusten koventamisesta, tietojen vaihdon parantamisesta eri virastojen välillä.  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee valiokunnan esityksiä.

Valiokunta esittää  hallituksen raportoivan 25. esityksen toteutumisesta jo vuodelta 2011  annetavassa hallituksen tilinpäätöskertomuksessa. Edustaja Ahteen ja valiokunnan työ ei onneksemme katoakaan mihinkään.
 Ssoialidemokraatit haluavat ottaa  pysyvän niskalenkin harmaasta taloudesta. Olemme suomalaisen  rehellisen työn, yritysten ja työntekijöiden asialla."


Mikkon LundEi kommentteja: