keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Nuoria ei oteta todesta

 Valtuusto edellyttää  osallistumista

Paljon puhutaan nuorten osallistumisesta. Ihan jopa kaivataan nuorten osallistumista. Kunnissa näyttää koko toiminta olevan hakusessa.  Ei ole oikein tarkasti mietitty, mihin nuoret voisivat ja mihin heidän tulisi vaikuttaa. Asiaan pitäisi hakea johtoa kunnallislaista.

Kuntalain 27§:n mukaan  valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Siis kysymys on kaikista kunnan asukkaista, myös nuorista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia;
4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa;
6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä
7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.
 Kuntalain 28 §:n mukaan  kunnan asukkaalla  on aloiteoikeus.
Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Voidaan kysyä, pitäisikö kaupunkilaisille järjestää virallisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ohella lähidemokratiaa. Se voisi koskea aivan erityisesti erityisryhmiä, kuten nuoria, maahanmuuttajia, vammaisia jne.

Valtuuston tehtävä on pitää huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

                                                                            

Kanerva pimitti tuhansien eurojen tuet


Helsingin Sanomien  tietojen mukaan lahjussyytteen saanut kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) jätti ilmoittamatta viime eduskuntavaalien rahoitustaan ainakin kuuden tuhannen euron edestä.
Vaalien alla Kanerva sai Maskun Kalustetalo Oy:ltä neljän tuhannen euron edut. Kanervan vaalitoimisto kalustettiin kahden tuhannen euron arvoisilla Maskun kalusteilla, ja lisäksi yhtiö maksoi toiset kaksi tuhatta korvauksena esitteidensä esilläpidosta vaalitoimistossa.
Nova Group puolestaan maksoi kaksi ilmoitusta kaupunkilehti Turkulaisessa. Niistä toinen maksoi 1 953 euroa ja ylitti näin ollen 1 700 euron ilmoitusrajan.
Näitä lukuja ei ole Kanervan vaalirahailmoituksessa.
Helsingin Sanomien haastatteleman vaalirahoituksen asiantuntijan Lauri Tarastin mukaan on selvää, että summat olisi pitänyt ilmoittaa. Ne olivat Tarastin mielestä selkeästi vaalikampanjaan kuuluvia, eivätkä osa Kanervan yksityistä taloutta.
Tarasti harmittelee, ettei laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta otettu todesta vielä vuoden 2007 vaaleissa.
"On selvää, ettei monilla ollut vakavaa otetta asiaan, kun ei tiedetty, että tällainen kohu tulee eteen."
Näin Ilkka Kanerva  (kok).
Jyrki Katainen kertoi olevan pahoillaan niin Kanervan kuin kokoomuksen puolesta. Iltalehti kysyi pääkirjoituksessaan, olisiko syytä olla pahoillaan myös poliittisesta moraalista ja käyttäytymisestä -  riippumatta tulevista tuomioista? Vaikkei teko olisi juridisesti rikos, se voi olla poliittisesti ja moraalisesti hylättävä.
Vai mitä Ilkka Kanerva ?


Ps. Suosittelen luettavaksi

 Terveyttä edistävä liikunta kunnissa
 Julkaisun nimi
 Terveyttä edistävä liikunta kunnissa; Perusraportti 2010 
 Tekijät
 Jenni Kulmala, Vesa Saaristo, Timo Ståhl 
        
Julkaisusarja
      Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:6   

Mikko  Lund


Ei kommentteja: