tiistai 18. syyskuuta 2012

Riihimäellä jyllää vaarallinen salailuvirus

Riihimäellä jyllää vaarallinen salailuvirus

Salailua, tiedon panttaamista ja pimittämistä?
Salailua ja tiedon panttaamista ja pimittämistä. Onko syyllistytty ihan asiakirjojen hävittämiseen tai valtuuston päätösten hautaamiseen? 

Riihimäelle on pesiytynyt sitkeä ja pelättävissä oleva - mahdollisesti leviävä salailuvirus. Hyvästä hallinnosta ei ole tietoakaan! Esimerkki löytyy Vuorinen & Vuoriselle tehdystä Kumelan kaavasta. 


Asiakirjoissa mainittu kauppias Vuorinen sai oikeuden toimisto- ja varastorakennuksen ja autopaikkojen rakentamiseen Kumelaan ns. Kumelan kaavassa. Asemakaava on vahvistunut 19.12.2008 ja tonttijako on hyväksytty 26.2.2009. Kauppias Vuorinen luopasi rakentaa omalla kustannuksellaan kevyen liikenteen väylän. Sitä ei ole koskaan rakennettu ja tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat luopuneet kävelytieosuudesta ”tässä vaiheessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista rakentaa puuttuvaa kävelytieosuutta” .
Kummallista kummallisemmaksi asia nousee siitä, että kaupunginhallitus ja tekninen lautakunta sivuuttavat oikeasti Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen. Kauppakirjan pitää vastata valtuuston päätöstä. Jos muutetaan ehtoja, asia on vietävä valtuustoon. Muuten operatiivinen hallinto ylittää toimivaltansa: Kysymys on virkamiesten ja luottamushenkilöiden osalta virkavelvollisuuden rikkomisesta! Kysyn Riihimäen kaupunginvaltuustolta, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä Riihimäen kunnallisen toiminnan saattamiseksi lailliselle pohjalle.
Riihimäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.1.2006 § 60 päättänyt kaavoittaa Länsitien varrelle ko. alueelle muodostettavaksi noin 1500 m2:n suuruisen varastorakennusten korttelialueen, jolle kaavoitetaan 300 krs-m2 rakennusoikeutta ja 22 autopaikkaa. Yrittäjä rakentaa kustannuksellaan puuttuvan kävelytieosuuden.

Asemakaava on vahvistunut 19.12.2008 ja tonttijako on hyväksytty 26.2.2009 .

Ostaja:
Vuorinen & Vuorinen Oy, Viljamintie 1, 11120 Riihimäki

Myytävä tontti:
Riihimäen kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 1401 tontti nro 3.
Tontin pinta-ala on 1505 m2 ja rakennusoikeutta varastorakennusten korttelialueella 300 krs-m2. Kiinteistötunnus on 694-14-1401-3 ja osoite Länsitie 52a, 11120 Riihimäki.

Kauppahinta:
30 100 euroa.

Hanke on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Tästä syystä ostaja on pyytänyt oikeutta hakea rakennuslupaa jo ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
Tekla 174 §/13.5.2009 Myyntipäätöksen valmisteluun sisältyvän teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjan 29.11.2005 § 589 mukaan on puuttuvan kävelytieosuuden rakentamiskustannusten arvioitu olevan n.20 000 euroa. Vuorinen & Vuorinen Oy on lupautunut vastaamaan em. 20 000 euron rakentamiskuluista.

Vuorinen & Vuorinen Oy:n taholta on edellytetty, että mainittu rakentamiskustannusten enimmäisraja mainitaan myös kauppakirjassa
.

Hyväksytyn kauppakirjaluonnoksen kohdan 8; Rakentamisvelvoite 2. momentti: 23.1.2006 tehdyn kaupunginhallituksen § 60 päätöksen mukaisesti yrittäjä rakentaa kustannuksellaan puuttuvan kävelytieosuuden.”

Tarkistetun kauppakirjaluonnoksen kohdan 8; Rakentamisvelvoite 2.momentti: ”21.1.2006 tehdyn kaupunginhallituksen § 60 päätöksen mukaisesti ostaja vastaa puuttuvan kävelytieosuuden rakentamiskustannuksista työn yhteydessä 20 000 euron osalta. ” Liitteenä on tarkistettu kauppakirjaluonnos.
Ensinnäkin tontin hinnassa on tapahtunut kauppiaan kannalta ns. myönteistä kehitystä seuraavasti:

"Anotun kaavamuutoksen perusteella muodostettavan n. 3000 m2:n kokoisen tontin hinta olisi n. 39 000 euroa", oli 29.11.2005 kirjattu vielä teknisen lautakunnan pöytäkirjan §:ään 589 kun taas kaupunginhallituksen hyväksymässä kauppakirjassa (Khall. 174 §/30.3.2009) hinta onkin sitten ollut enää vain 30 100 euroa!

Toiseksi Vuorinen & Vuorinen Oy on näköjään saanut edellyttämänsä parannetut sopimusehdot kauppakirjaan myös seuraavilta osin:

"Hankkeen toteuttamisen tässä vaiheessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista rakentaa puuttuvaa kävelytieosuutta, vaan myöhemmin kevyen liikenteen väylän laajemman toteuttamisen yhteydessä. Kauppakirjan ehtoa tältä osin voidaan tarkistaa niin, että kauppakirjaan lisätään maininta rakentamiskustannusten määrästä.

Hyväksytyn kauppakirjaluonnoksen kohdan 8; Rakentamisvelvoite 2. momentti: 23.1.2006 tehdyn kaupunginhallituksen § 60 päätöksen mukaisesti yrittäjä rakentaa kustannuksellaan puuttuvan kävelytieosuuden.”

Tarkistetun kauppakirjaluonnoksen kohdan 8; Rakentamisvelvoite 2.momentti: ”21.1.2006 tehdyn kaupunginhallituksen § 60 päätöksen mukaisesti ostaja vastaa puuttuvan kävelytieosuuden rakentamiskustannuksista työn yhteydessä 20 000 euron osalta.”

Ja kolmanneksi: kaavan laatimisen kuluista vastaamisesta ei näyttäisi sopimuksessa olevan sanaakaan?!
Onkohan Vuorinen & Vuorinen maksanut edes kaavan laatimiskuluja?
Vrt.

"Tekla 29.11.2005 § 589

Lisäselvityksenä kunnallistekninen suunnitteluosasto on laatinut alustavan luonnoksen kevyen liikenteen yhteydestä, joka olisi jalankulkijoiden turvallisuuden takia rakennettava anotun kaavamuutoksen mukaisen tontin ja nykyisen myymälän väliselle katuosuudelle.

Väylää tulisi rakentaa n.100 m. Rakentamiskustannukset ovat n. 20 000 euroa.

Taisto Vuorinen on 22.11.2005 käydyssä puhelinkeskustelussa lupautunut vastaamaan em. 20 000 euron rakentamiskuluista.

Taisto Vuoriselta saadun selvityksen mukaan varastolle tuleva liikenne on päivässä arviolta 1 kuorma/rekka-auto ja muutama pakettiauto.

Anotun kaavamuutoksen perusteella muodostettavan n. 3000 m2:n kokoisen tontin hinta olisi n. 39 000 euroa.

Mikäli kaavamuutosanomukseen vastataan myöntävästi,

- teknisen lautakunnan tekemä koirapuiston sijoittamista koskeva päätös 13.11.2001 § 513 puretaan ja läntisiä kaupunginosia palvelevalle korvaavalle koirapuistolle päätetään osoittaa uusi sijoituspaikka.

- lausuntona kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus päättäisi, että asemakaavan muutokseen liittyen laaditaan kaavoitussopimus ja että Vuorinen & Vuorinen vastaa kaavan laatimiskuluista."

Riihimäki 14. Kumela
Länsitien asemakaavan muutos
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy,
työnro 20145

"4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.2.12 Vaikutukset liikenteeseen

- - kaupunginhallituksen kaavamuutoksen
laatimiselle asettamiin ehtoihin kuuluu, että
Vuorinen & Vuorinen Oy kustantaa kevytliikenteen
väylän rakentamisen K-market Vuorisen kohdalta
kaavamuutoksella muodostuvalle tontille saakka,
mikä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta."Mitä tällaisista muutoksista kaavaan liittyvissä kauppaehdoissa meidän tulisi päätellä?


Päättelen näin, että
1. Kauppias Taisto Vuorinen, joka on toiminut menneinä vuosikymmeninä myös kaupungin luottamushenkilönä, on tosi kova kauppamies! Ainakin voidaan sanoa hänen hoitaneen hyvin omaa etuaan.
tai

2. Riihimäen keskeiset virkamiehet, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat nukkuneet eivätkä valvoneet kaupunginvaltuuston päätöksen toteutumista!
Käykö Riihimäellä useastikin näin, että kaupunginvaltuusto päättää ja sitten päätöksiä toimeen laittava kaupunginhallitus ei toteutakaan päätöstä?

3. Riihimäen virkamiehet ja johtavat luottamushenkilöt pitävät kaupunginvaltuustoa pelkkänä kumileimasimena, jonka päätöksistä ei tarvitse välittää tuon taivaallista?
Onko Riihimäen kaupunginvaltuustosta puuttumaan näihin asioihin?

Mikko Lund
Ei kommentteja: